תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

Prof. Karen Banai (PhD)

Kbanai@univ.haifa.ac.il

Office: Eshkol, 807

Reception hours: By appointment

CV File

Communication Sciences and Disorders

I study auditory cognition, learning and plasticity across the lifespan.

Research in my lab focuses on:

1) The role of perceptual learning in speech recognition under adverse listening conditions (e.g., rapid or noisy speech or individuals with hearing loss).

2) Preceptual learning in typical and atypical langauge development.

3) The implications of age-related changes in hearing and learning to hearing rehabilitation.

4) Auditory learning in participants with language and hearing impairments and following hearing rehabilitation.

 

אני חוקרת תפיסה, קוגניציה ולמידה במערכת השמיעה, מלמדת ומנחה סטודנטיות וסטודנטים לכל התארים, כולל במסגרת "פרחי מחקר בהפרעות בתקשורת".

במעבדה שלי מתנהלים מחקרים על למידה תפיסתית של דיבור באוכלוסיות שונות, למידת מילים ולמידה בקרב אנשים עם לקויות שמיעה.

לפרטים נוספים, בקרו באתר המעבדה או צרו קשר בדוא"ל

 

I direct the Auditory Cognition Lab in the Department of Communication Sciences and Disorders.

Our current research projects focus on:

Age, hearing and reapid learning in the recognition of perceptually-difficult speech (with Dr. Limor Lavie)

Perceptual context, language and literacy (With Prof. Rachel Yifat and Dr. Ravit Cohen-Mimran)

Perceptual learning and speech perception in adult cochlear implant users (With PhD student Ranin Khayr and Dr. Talma Shpak, Bnai Zion Medical Center)

Speech recognition, learning and rehabilitation in adult cochlear implant users (With Dr. Naama Tsach and Dr. Rama Novogrodsky)

Plasticity in the auditory system in olde age following rehabilitation with hearing aids (With PhD student Liat Schechter and Dr. Limor Lavie)

Individual differences in speech perception in older adults: Insights from eye-tracking (With PhD student Gal Nitzan and Prof. Boaz Ben-David, Reichman University)

More Info

ResearcGate

CRIS

Selected Publications

Seitz, A. R., Sekuler, A., Dosher, B., Wright, B. A., Huang, C. B., Shawn Green, C., ..., Banai, K.,... & Kourtzi, Z. (2023). Perceptual Learning: Policy Insights From Basic Research to Real-World Applications. Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 10(2), 324-332.
 
Khayr, R., Karawani, H., & Banai, K. (2023). Implicit learning and individual differences in speech recognition: an exploratory study. Frontiers in Psychology, 14, 1238823. 
 
Banai, K., Karawani, H., Lavie, L., & Lavner, Y. (2022). Rapid but specific perceptual learning partially explains individual differences in the recognition of challenging speech. Scientific Reports, 12(1), 10011.

Nitsan G., Banai K., & Ben-David, B. M. (2022). One Size Does Not Fit All: Examining the Effects of Working Memory Capacity on Spoken Word Recognition in Older Adults Using Eye Tracking. Frontiers in Psychology, 13, 841466. 

Shechter Shvartzman, L., Lavie, L., & Banai, K. (2022). Speech Perception in Older Adults: An Interplay of Hearing, Cognition, and Learning?. Frontiers in Psychology, 13, 816864. 

Lavie L., Shechter Shvartzman L., & Banai K. (2021). Plastic changes in speech perception in older adults with hearing impairment following hearing aid use: a systematic review. International journal of audiology, 1–9. doi: 10.1080/14992027.2021.2014073

Cohen‐Mimran R., Yifat, R. & Banai K. (2021). Size matters? Rapid automatized naming of shape sizes, reading accuracy and reading speed. Journal of Research in Reading, 44(4), 882-896.

Banai K. & Lavie L. (2021). Rapid perceptual learning and individual differences in speech perception: The good, the bad and the sad. Auditory Perception & Cognition. doi: 10.1080/25742442.2021.1909400 

Rotman T., Lavie L. & Banai K. (2020). Rapid perceptual learning: A potential source of individual differences in speech perception under adverse conditions? Trends in Hearing. doi: 10.1177/2331216520930541

Banai K., Nir B., Moav-Sceff R., Bar-Ziv N. (2020). A role for incidental auditory learning in auditory-visual word learning among kindergarten children. Journal of Vision. doi: 10.1167/jovi.20.3.4

Banai K. & Lavner Y. (2019). The effects of stimulus repetition and training schedule on the perceptual learning of time-compressed speech and its transfer. Attention, Perception & Psychophysics. doi: 10.3758/s13414-019-01714-7

Manheim M., Lavie L. & Banai K. (2018). Age, hearing and the perceptual learning of rapid speech. Trends in Hearing, 22:1-18. doi: 10.1177/2331216518778651

Alain C., Du Y., Bernstein L.J., Barten T. & Banai K. (2018). Listening under difficult conditions: An activation likelihood estimation meta-analysis. Human Brain Mapping. doi: 10.1002/hbm.24031

Banai K. & Ahissar M. (2018). Poor sensitivity to sound statistics impairs the acquisition of speech categories in dyslexia. Language, Cognition and Neuroscience. doi: 10.1080/23273798.2017.1408851

Karawani H., Bitan T., Attias J. & Banai K. (2016). Auditory perceptual learning in adults with and without age-related hearing loss. Frontiers in Psychology 6:2066. doi: 10.3389/fpsyg.2015.02066

Moav-Scheff R., Yifat R. & Banai K. (2015). Phonological memory and word learning deficits in children with specific language impairment: A role for perceptual context? Research in Developmental Disabilities, 45:384-399. doi: 10.1016/j.ridd.2015.08.010

Lavie L., Banai K., Karni A. & Attias J. (2015). Hearing-aid induced plasticity in the auditory system of the elderly: Evidence from speech perception. Journal of Speech, Language and Hearing Research. doi: 10.1044/2015_JSLHR-H-14-0225

 

A fuller list is available on Google Scholar or PubMed.gov

Important Note: Downloading papers from this site is equivalent to asking me to send you a reprint. Namely, downloading is only for your own personal use and the downloaded papers should not be distributed for teaching, commercial or other purposes. By downloading papers from this site, you indicate that you agree with these terms.