תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

Dr. Hanin Karawani-Khoury (PhD)

hkarawani@staff.haifa.ac.il

Reception hours: By appointment

Communication Sciences and Disorders