תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

אני שמח לברך את ד”ר כרמית נעה שפיגלמן
מהחוג לבריאות נפש קהילתית שנבחרה למרצה המצטיינת הפקולטטית
בתחום המעורבות החברתית לשנת תשפ"ב
מטעם ועדת הפרס הפקולטטית

 

אני מאחל לך הצלחה והמשך עשייה פורייה
פרופ' ישראל איסי דורון
דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות