תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

אגמון מעיין, ד"ר

Maayan Agmon

בניין אשכול, קומה 6, חדר612  

טל': 04-8288990 (8990)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרצה בכירcvicon

גולדבלט הדס, פרופ'

Hadas-goldblat

בניין אשכול, קומה 8, חדר 806
טל': 04-828-8665 (8665)
פקס: 04-828-8017
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופסור חבר cvicon

גולפנשטיין נדיה, ד"ר

Nadya Golfenshtein

בניין ראשי, חניון נופי, חדר 5028

טל': 04-6146207 (7207)


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

מרצה 

גרנות מיכל, פרופ'

granot

בניין אשכול, קומה 8, חדר 810
טל': 04-828-8006 (8006)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פרופסור חבר cvicon

דגן אפרת, פרופ'

efrat-dagan

בניין אשכול, קומה 8, חדר 801
טל': 04-828-007 (8007)
פקס: 04-828-8017
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופסור חבר cvicon

דרך זהבי ענת, פרופ'

anat

בניין אשכול, קומה 8, חדר 802
טל': 04-828-8003 (8003)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ראש החוג 

פרופסור מן המניין cvicon

זיסברג אנה, פרופ'

Anna zisberg

בניין ראשי, חניון נופי, חדר 5029
טל': 04-8288657 (8657)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופסור חבר cvicon

זלוטניק שריל, פרופ'

sheryl slotnick

בניין אשכול , קומה 8, חדר 808
טל': 04-828-8012 (8012)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פרופסור חבר cvicon

טרייסטר רועי, ד"ר

rtreisterבניין ראשי , חניון נופי, חדר 5028
טל': 04-614-6206 (7206)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cvicon

מרצה בכיר

כרמלי דפנה, פרופ'

Daphna carmeli

בניין אשכול, קומה 8, חדר 805

טל': 04-824-0571 (2571)
פקס: 04-828-8017
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופסור חבר cvicon

סרולוביץ עינב, ד"ר

user-female

בניין אשכול, קומה 6 , חדר 612

טל': 04-8288749 (8749)

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרצה cvicon

פוד דורית, פרופ'

Dorit Pud

בניין אשכול, קומה 8, חדר 803
טל': 04-828-8002 (8002)
פקס: 04-8288017
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופסור מן המניין cvicon

קסטל כהן אורית, ד"ר

Orit Castel

בניין אשכול, קומה 8, חדר 808
טל': 04-828-8746 (8746)
פקס: 04-828-8017
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

מרצה בכירה cvicon

שדמי אפרת, פרופ'

shadmy efrat

בניין ראשי, חניון נופי, חדר 5025
טל': 04-6647964 (7164)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופסור חבר cvicon

שוחט תמר, פרופ'

tamar shochat

בניין IBM, חדר 479
טל': 04-828-8010 (8010)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פרופסור חבר cvicon

שחף שרה, ד"ר

Sara Shahafבניין אשכול, קומה 8, חדר 806

טל': 04-8288018 (8018)
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שמי גליה, ד"ר (אמריטוס)

Galia Shemi


This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.