תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

2019

ד"ר ברכה ניר

ניר ברכה. 2019. המורפו-תחביר בהתפתחות שפה: דיאכרוניה, סינכרוניה ואבולוציה. דברי פורום צעירי מדעי הרוח והחברה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: שינוי ושונות בלשון, בעריכת רות ברמן. הוצאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. עמ' 187-205.

Khatteb-Abu Liel, A. Eviatar, Z., & Nir, B. (2019). Writing between languages: the case of Arabizi. Writing Systems Research11(2), 226-238.

Sabo Mordechay, D., Nir, B. & Eviatar, Z. (2019). Expressive writing-Who is it good for? Individual differences in the improvement of mental health resulting from expressive writing. Complementary Therapies in Clinical Practice, 37, 115-121.

ד"ר חנין קרוואני- חורי

Lindsey Roque, Hanin Karawani, Sandra Gordon-Salant, Samira Anderson. “Effects of Age, Cognition, and Neural Encoding on the Perception of Temporal Speech Cues”. Frontiers in Neuroscience, 13, 749, 2019.

Hanin Karawani, Kimberly Jenkins, Samira Anderson. “Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function”. Neuropsychologia, 114, 203-213, 2018.

Hanin Karawani, Kimberly Jenkins, Samira Anderson. “Behavioral and Neural Plasticity after the use of Hearing Aids”. Clinical Neurophysiology, 129, 1254-1267, 2018.

ד"ר לימור לביא

 

Nitsan, G., Wingfield, A., Lavie, L., Ben-David, B.M. (2019). Spoken Word Recognition as a Resource-Free Process? Evidence from Eye-Movements. Trends in Hearing, 1-12. 

ד"ר רמה נובוגרודסקי

Meir, N. & Novogrodsky, R. (2019). Prerequisites of pronoun use: evidence from monolingual and bilingual children with autism and typical language development. Frontiers in Psychology.

Shetreet, E. & Novogrodsky, R. (2019). Differential patterns of children’s knowledge of quantifier meaning revealed under different tasks. Frontiers in Communication, 4, 45.  

Meir, N. & Novogrodsky, R. (2019). Syntactic abilities and verbal memory in monolingual and bilingual children with High Functioning Autism (HFA). First Language. 0142723719849981.

Novogrodsky, R. & Kreiser, V. (2019). Children with Developmental Language Disorders (DLD) in Israel - Assessment and intervention. In J., Law, C., Murphy, C., McKean, E. P., Þórðardóttir (Eds). The Theory and Practice of Managing the Child with Language Impairment- Across Europe and Beyond. Routledge publication. 

Degani, T. Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2019). The joint effects of bilingualism, DLD and item-frequency on children’s lexical retrieval performance. International Journal of Language and Communication Disorders.

 Novogrodsky, R., Meir, I. (2019). ISL-CDI test. Vocabulary test for Hebrew signing children. https://mb-cdi.stanford.edu/adaptations.html

Kreiser, V., & Novogrodsky, R. (2019). Specific Language aspects of intervention of a bilingual child with DLD: A case study report. DASH BRESHET: The Israeli Journal of Language, Speech and Hearing Disorders, 38, 93-116. (In Hebrew).

ד"ר תמר דגני

Degani, T., Kreiner, H., Ataria, H. & Khateeb, F. (in press). The impact of brief exposure to the second language on native language production: Global or item specific? Applied Psycholinguistics, 1-31. DOI: 10.1017/S0142716419000444

Peleg, O., Degani, T., Raziq, M., & Taha, N. (in press). Cross-lingual phonological effects in bilingual visual word recognition: Evidence from Arabic-Hebrew bilinguals. Second Language Research, 1-38. DOI: 10.1177/0267658319827052

Degani, T., & Goldberg, M. (2019). How individual differences affect learning of translation-ambiguous vocabulary? Language Learning, 69(3), 600-651. DOI: 10.1111/lang.12344

Degani, T., Kreiser, V. & Novogrodsky, R., (2019). The joint effects of bilingualism, DLD and item-frequency on children’s lexical retrieval performance. International Journal of Language and Communication Disorders, 54, 485-498. DOI10.1111/1460-6984.12454

פרופ' יוסי אטיאס

Michael R, Attias J,Raveh E. Cochlear Implantation and Social-Emotional Functioning of Children with Hearing Loss. J Deaf Stud Deaf Educ. 2019 Jan 1;24(1):25-31. doi: 10.1093/deafed/eny034.

פרופ' רחל יפעת

Yifat, R., Levi, N., & Shahar, N. (Eds.) (2019). Code of Ethics - Israeli Speech, Hearing and Language Association. https://ishla.org.il/

Yifat, R., Kreiser, V., & Putter-Katz, H. (2019). Erasmus: An arena for Intercultural Academic and Professional Cooperation. The Israeli Journal of Language, Speech and Hearing Disorders, 38, 117-124. The Israeli Speech and Hearing Association.