תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים מא חיפה תשעז

 

סמסטר א
                                                                                                                                                                                          

 

שנה א'- קורסי חובה

 

שנה ב'- קורסי חובה

 

בחירה לשנים א' ו-ב'

 

מסלול א         

מסלול ב        

 מסלול א                          

מסלול ב

 

8-10

 

סטטיסטיקה א' *

פרופ' תמר שוחט

290.4013

תרגיל בסטטיסטיקה ב' –

290.4052

מר ערן פיק

 

 

10-12

כתיבה אקדמית ומחקרית-

פרופ' דגן

290.4020

סטטיסטיקה ב'

פרופ' שוחט 290.4003

 

 

12-14

 

 

 

סוגיות גנטיות באבחון וטיפול

פרופ' דגן

סמינר 290.4017

או

נשים ובריאות -פרופ' גרנות –סמינר 290.4037

או

מפגש גורלי? אחים ואחיות-בין המקצועי לאישי

ד"ר גולדבלט

סמינר 290.4040 

14-16

 

 

 

 

 

טכנולוגיות מכוונות לקוח בשדה הרפואי- ד"ר אגמון –

סמינר 290.4042

או

סוגיות מתקדמות בניהול איכות הטיפול-

פרופ' דרך זהבי

סמינר 290.4021

או

תיאוריות ויישומן במערך המחקרי-

ד"ר זיסברג

290.4049 (קורס זה  הינו חובה כדרישת קדם למעוניינים בלימודי דוקטורט בסיעוד)

16-18

ש"מ איכותניות-

ד"ר גולדבלט 290.4004

 

 

אחיות מובילות שינוי-יחידה2 פיתוח פרויקט פרקטיקום- פרופ' דרך זהבי

290.4038

 

 

18-20

תרגיל בסטטיסטיקה א' –ערן פיק

290.4050

 

 

 

סמסטר ב                                                                                                                                                                             

 

 

שנה א'- קורסי חובה

שנה ב'- קורסי חובה

 

בחירה לשנים א' ו-ב'

 

מסלול א'

מסלול ב'

מסלול א'

מסלול ב'

 

8-10

 

שיטות מחקר כמותניות-

פרופ' זלוטניק 290.4002

 

 

אחיות מובילות שינוי-יחידה3 ביצוע והערכה-פרקטיקום - ד"ר קסטל 290.4039

 

10-12

 

 

 

סוגיות בחקר הכאב-פרופ' פוד290.4018

12-14

סמינר תזה

פרופ' כרמלי 290.4011

אחיות מובילות  שינוי יחידה1-הובלת שינוי פרקטיקום-

ד"ר סרולוביץ

290.4033

 

 

רב תרבותיות שייכות וזהות

290.4051- גב' רות פרסר

או

Peer Reviewed

פרופ' זלוטניק  290.4027

מיועד לכותבי תזה ודוקטורנטים

14-16

מערכות בריאות בישראל-ד"ר בועז חובב

14-18 -יילמד 4 שעות פעם בשבועיים

290.4053

 

 

 

הקורסים הנ"ל יילמדו לסירוגין פעם בשבועיים בין 14-18:

מודלים חדשים בהבנת השינה והפרעותיה-

פרופ' שוחט 290.4030

או

איכות ובטיחות הטיפול במע' הבריאות

ד"ר ענת זוהר

290.4054

או

רפואה סיפורית

ד"ר עינת אברהמי

290.4026

16-18

 

 

סביב מיטת החולה-גורמי הנדסת

אנוש- פרופ' דונחין

קורס מתוקשב**

290.4025

18-20

          

שיטות מחקר כמותניות-תרגיל

הדר נחמני 290.4045

 

 

 

 

 

290.4007 EBP- התערבויות מבוססות ראיותקורס מתוקשב**  

גב' פנינית בן מיכה

 

 

 

 * שאלה נכונה-שיטות סקר במדעי הבריאות-ד"ר קסטל 290.4031 יינתן בסמסטר קיץ