תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת וסילבוסים גנרי תשעג

מערכת שעות וסילבוסים


שנה א' שנה ג'
שנה ב' שנה ד'

שנה"ל תשע"ג
שנה א' תכנית גנרית

סמסטר א'
שעות
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'

8-10

יסודות הסיעוד
(8-12)

1. ד"ר שחף
2. ד"ר שדמי
3. ד"ר זסלבסקי

290.1021

 

אנטומיה ופיזיולוגיה א
(8-12)

ד"ר בן עמי
290.1053

 

אנטומיה ופיזיולוגיה

ד"ר בן עמי
290.1053

10-12

 

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר גור-יעיש
290.1007

12-14

ביולוגיה של התא

פרופ' יצחקי
290.1016

כימיה וביוכימיה-א
(12-16)

1 .ד"ר דוד
2. ד"ר אלוף
290.1052

כתיבה מדעית (2)

1 . ד"ר אגמון
2 . פרופ' שוחט
290.1038

מבוא למיומנויות בין אישיות

ד"ר אנואר חטיב
290.1031

14-16

תרגיל בכימיה וביוכימיה לסירוגין פעם בשבועיים

 

 

 

סמסטר ב'
שעות
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
ה'

8-10

 

מיקרוביולוגיה

ד"ר זכריה
290.1004

מבוא למיומנויות בין אישיות

ד"ר אנואר חטיב
290.1013

אנטומיה ופיזיולוגיה ב
(8-12)

ד"ר בן עמי
290.1056

10-12

גנטיקה (2)

ד"ר זכריה
290.1025

סוגיות בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בשדה הרפואי

ד"ר אגמון
290.1055

12-14

מבוא לפסיכולוגיה ופסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר גור-יעיש
290.1014

כימיה וביוכימי ב

1. ד"ר דוד
2. ד"ר אלוף
290.1054

תרגיל בכימיה וביוכימיה לסירוגין פעם בשבועיים

מבוא לסיעוד קליני א'

ד"ר' שחף
290.1046

אנטומיה ופיזיולוגיה
(12-15)

ד"ר מחג'נה
290.1057

14-16

אימונולוגיה

ד"ר היינריך
290.1035

יסודות הסיעוד

1. ד"ר שחף
2. ד"ר שדמי
3. ד"ר זסלבסקי
290.1024

חזרה לראש העמוד

שנה"ל תשע"ג
שנה ב'

קורס מד"א 290.2023

סמסטר א'
שעות
יום א'
יום ב'
יום ג'
 ד'
יום ה'

8-10

היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית

1. ד"ר שפירא
2. ד"ר ברנשטוק
290.2039

פרמקולוגיה
(8-12)

מר אלוף
290.2004

גנטיקה

ד"ר דגן
290.2003

 

פתולוגיה

גב' גולדנשטיין
290.2001

10-12

הקשר במפגש הטיפולי

1. גב' רביד
2. ד"ר גולדבלט
3. פרופ' גרנות
4. ד"ר דגן
290.2036

מצבי חולי
(10-14)

1. ד"ר קסטל
290.2065

 

12-14

כתיבה מדעית

1. פרופ' שוחט
2. גב' דובובי
290.2098

 

מצבי חולי כירורגיה

1. ד"ר ערן בראונר
290.2065

14-16

מבוא לסיעוד קליני ב'

גב' ברלם
290.2038

הקשר במפגש הטיפולי

5. ד"ר קסטל

מבוא לסיעוד קליני ב'

גב' הרשלר
290.2038

מצבי חולי

1. ד"ר קסטל
290.2065

16-18

 
 

יישומי מחשב***

מר קרפ
290.2097

 

*** הקורס יישומי מחשב מיועד לסטודנטים שלא עברו בהצלחה את מבחן הפטור בשנה א'.

חזרה לראש העמוד

סמסטר ב' - (25 נק"ז )
שעות
יום א'
יום ב'
יום ג'
 ד'
יום ה'

8-10

הקשר במפגש הטיפולי

5. ד"ר קסטל

לימודים קליניים:
התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה.

המטולוגיה
ד"ר הניג - 290.2033

יינתן בתאריכים:
1. 11/3/2013
2. 18/3/2013
3. 8/4/2013

290.2075
ימי ב' בין השעות 12-16

*אנדוקרינולוגיה

פרופ' פארס

כנ"ל בין השעות 8-12
.2034

מצבי חולי 2
(8-16)
290.2140

10-12

הקשר במפגש הטיפולי

1. גב' רביד
2. ד"ר גולדבלט
3. פרופ' גרנות
4. ד"ר דגן
290.2101

12-14

אפידמיולוגיה

ד"ר ליאורה אור
290.2012

14-16

חשיבה קלינית (4 קבוצות)

1. ד"ר זסלבסקי
2. ד"ר שחם
3. גב' זוארץ
4. גב' הרשלר
290.2110

חזרה לראש העמוד

שנה"ל תשע"ג
שנה ג'

סמסטר א'
שעות
יום א'
יום ב'
ג'
ד'
ה'

8-10

מצבי חולי 3
8-14

פרופ' ברונשטיין
290.3140

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות

1. גב' אדלמן
2. גב' רביד
4. מר פרידלנדר
290.3091

לימודים קליניים - התערבות במצבים קליניים הדרושים אשפוז

290.3050

10-12

חשיבה קלינית

1. חשיבה קלינית בתחום הגרונטולוגי

ד"ר זסלבסקי - 290.3081

2. חשיבה קלינית של סיעוד הילד ורפואה דחופה

מר ראשין (וגב' אשכינזר) - 290.3083

3. חשיבה קלינית של רפואה דחופה וסיעוד הילד

גב' אשכנזר (ומר ראשין) - 290.3084

12-14

מבוא לניהול הטיפול

גב' לאנג (בשיתוף ד"ר שדמי)
290.3055

 

14-16

3. המפגש הטיפולי ומיומנויות בין-אישיות

פרופ' גרנות - 290.3091

חשיבה קלינית בניהול סימפטומים

פרופ' פוד - 290.3082

ניהול (המשך בסמסטר ב'):

1. איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות
ד"ר שדמי - 290.3066

2. תהליכי הדרכה בארגוני בריאות
גב' וילהלם - 290.3068

ניהול מנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות
(14-18)

3. פרופ' דרך זהבי
290.3061

 

סמינריון בקיץ: סמינר מחקר עם ד"ר דגן + סמינר בקידום בריאות בגיל השלישי עם ד"ר גליה שמי

חזרה לראש העמוד

סמסטר ב'
שעות
יום א'
יום ב'
ג'
ד'
ה'

8-10

היבטים סיעודיים

1. גב' ארבל
2. גב' לוי
290.3146

ניהול (המשך מסמסטר א')

1.איכות ומדידת תהליכים ותוצאות בבריאות ב'
ד"ר שדמי - 290.3117

2. תהליכי הדרכה בארגוני בריאות ב'
גב' וילהלם - 290.3168

לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

290.3150

10-12

מצבי חולי 4

(10 - 16)

290.3435

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות

1. גב' אדלמן
2. גב' רביד
4. מר פרידלנדר

290.3132

12-14

חשיבה קלינית

1. חשיבה קלינית בתחום גרונטולוגי
ד"ר זסלבסקי - 290.3127

2. חשיבה קלינית של סיעוד הילד ורפואה דחופה
מר ראשין (וגב' ציון) - 290.3125

3. חשיבה קלינית של רפואה דחופה וסיעוד הילד
גב' ציון (ומר ראשין) - 290.3126

4. חשיבה קלינית בניהול סימפטומים
פרופ' פוד - 290.3124

14-16

יסודות בקידום בריאות

גב' סטרן - 01ב 290.3105

16-18

המפגש הטיפולי ומיומנויות בין אישיות

3. פרופ' גרנות

חוק ואתיקה

ד"ר לבר-סגל - 290.3155

 

שנה"ל תשע"ג
שנה ד'

סמסטר א'
שעות
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'

8-10

קידום בריאות:

1.סביבה, בריאות וסנגור קהילתי
פרופ' כרמלי - 3417

2. אנשים במצבי מעבר או בסיכון
פרופ' זלוטניק - 290.3421

3.מניעת מומים מולדים,פגות,מחלות במגזר הערבי
ד"ר ח'טיב -3418 (המשך לסמס קיץ)

כלכלת בריאות

מר שרון - 290.3581

לימודים קליניים – התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה

290.3476

10-12

ניהול: יצירתיות בארגוני בריאות
(10-12)

גב' וילהלם - 290.3423

(בסמסטר א' השיעור פרונטלי; בסמסטר ב' מתוקשב)

ניהול: תרבות, ערכים וניהול בארגוני בריאות

(10-14)

ד"ר ברנשטוק -290.3408

ניהול רגשות בארגונים

גב' מיכל תאני 290.3409

מצבי חולי 5
(10-16)

290.3505

12-14

 

14-16

סמינר מחקר:

1. מפגש אחיות עם נושאים רגישים-מחקר איכותני
ד"ר גולדבלט - 290.3478

2. אבחון וטיפול בהפרעות שינה
פרופ' שוחט - 290.34873

3. מגדר ובריאות
פרופ' כרמלי - 290.3502

4. סמינר מחקר בגנטיקה
ד"ר דגן - 290.3522 (סמסטר המשך מהקיץ)

16-18

SPSS תרגיל (1)

1. טרם נקבע
2. טרם נקבע
3. טרם נקבע
290.357

*אלימות במשפחה במערכת הבריאות
ד"ר וינטרשטיין
290.3615

פרמקולוגיה קלינית**
מר זלאטניק
290.3616

* הקורס אלימות במשפחה יינתן במחצית הראשונה של הסמסטר בין התאריכים: 21.10.12-3.12.12

** הקורס פרמקולוגיה קלינית יינתן במחצית השנייה של הסמסטר בין התאריכים: 10.12.12-27.1.13

חזרה לראש העמוד

סמסטר ב'
שעות
יום א'
יום ב'
ג'
ד'
ה'

8-10

 

לימודים קליניים

התערבות במצבים קליניים-אימון מתקדם
290.3477

10-12

קידום בריאות:

1. סביבה, בריאות וסנגור קהילתי
פרופ' כרמלי - 290.3537

2. אנשים במצבי מעבר או בסיכון
פרופ' זלוטניק - 290.3422

12-14

סמינר מחקר: (2)

1. מפגש אחיות עם נושאים רגישים-מחקר איכותני
ד"ר גולדבלט - 290.3479

2. אבחון וטיפול בהפרעות שינה
פרופ' שוחט - 290.3511

3. מגדר ובריאות
פרופ' כרמלי - 290.3514

14-16

ניהול (המשך מסמסטר א')

יצירתיות בארגוני בריאות
גב' וילהלם - 290.3424 (מתוקשב)

ניהול: בריאות ובטיחות העובד
14-18

פרופ' דרך זהבי
290.3402

16-18

 

חזרה לראש העמוד