תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מערכת שעות וסילבוסים תש"פ בא

שנה"ל תש"פ – שנה א

 

סמסטר א

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

יסודות הסיעוד (8-12)

1.       ד"ר שרה שחף

2.       גב' נוסייבה ריאן

3.       גב' ענבל פרן פרח

4.       פרופ' אנה זיסברג

------------------

290.1021

ביולוגיה של התא

ד"ר איל זכריה

290.1016

 

אנטומיה  

1.       ד"ר יחיאל בן-עמי

2.       ד"ר מעיין אגמון (להסבה ופסגה)

290.1053

 

 

10-12

 

כתיבה מדעית

1 . ד"ר עינב סרולוביץ ( רק לתכנית פסגה)

2. ד"ר נדיה גולפנשטיין לוי

290.1038

 

12-14

כתיבה מדעית- 6 קבוצות

12-14

קב' 3 פרופ' מיכל גרנות-

קב' 4   ד"ר גל הדרי-

קב' 5. ד"ר גלית ברנשטוק (תמכין)

 290.1038

כימיה

(12-15)

 ד"ר רועי טרייסטר

290.1052

290.1007 מבוא לפסיכולוגיה-

ד"ר הדס אוקון זינגר-מתוקשב

290.1014 פסיכולוגיה התפתחותית

ד"ר אפרי בר נדב-פרונטלי

 

14-16

כתיבה מדעית-

.קב' 6 ד"ר גלית ברנשטוק (תמכין)

290.1038

15-17

תרגיל -כימיה

 

מר אושרי וינשטיין

290.1052

 

   

מתוקשב

-אנטומיה 290.1053 ד"ר בן עמי וד"ר אגמון

-מיומנויות מחשב – 290.1047

דניאל קרפ

-מבוא לסוציולוגיה-290.1055 פרופ' אריה רטנר

 

   

 

 

 

תש"פ– שנה א

 

סמסטר ב

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

גנטיקה

פרופ' אפרת דגן

290.1025

מיקרוביולוגיה

ד"ר איל זכריה

290.1004

מבוא למיומנויות בין אישיות

פרופ' יורם גדרון

290.1013

   

10-12

אימונולוגיה

 

פרופ' יורם גדרון

290.1035

 

אנטומיה

ד"ר יחיאל בן עמי

  290.1056.ב.01

(חצי כיתה)

+

2 שעות מתוקשב

אנטומיה

ד"ר יחיאל בן עמי

290.1056 ב.02

(חצי כיתה)

+

2 שעות מתוקשב

 

12-14

כתיבה אקדמית-

ד"ר גלית ברנשטוק

290.1039

 

ביוכימיה

(12-15)

1. ד"ר מרים דוד

290.1054

2. ד"ר רועי טרייסטר

290.1054

פיזיולוגיה

ד"ר מעיין אגמון

290.1057

מבוא לסיעוד קליני א'

ד"ר נדיה גולפנשטיין לוי

290.1046

 

14-18

 

 

יסודות הסיעוד

(14-16)

1. גב' ענבל פרן פרח

2. גב' נוסייבה ריאן

3.פרופ' אפרת שדמי

4. פרופ' אנה זיסברג

290.1024

 

תרגיל –ביוכימיה

1. ד"ר קרן ויידנפלד

290.1054ב01

2. מר אושרי וינשטיין

290.1054ב02

   

 

 

 

 

 

תש"פ – שנה ב

 

סמסטר א

שעות

 יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

 

פרמקולוגיה

(8-12)

1. ד"ר לילא נאסר

2. ד"ר עולא סאדר-מזבר

290.2004

     

10-12

 

12-14

אפידמיולוגיה

פרופ' יורם גדרון

290.2012

בריאות וחולי המבוגר 1- כירורגי

(12-18)

3 מרצים :

12-14

מר עסאם קדרי

14:30-16:00-

טרם נקבע

16:00-18:00

גב' הלא עיסא

290.2049

14-16

 

16-18

כלכלת בריאות

מר שרון זיו

290.3030

מתוקשב

·         בריאות וחולי המבוגר 1- שמרני  

ד"ר אורית כהן קסטל

290.2048

·         ישומי מחשב *290.2097

מר דניאל קרפ (למי שלא עבר את בחינת הפטור בשנה א)

·         פתולוגיה-290.2001, ד"ר חגית גולדנשטיין

·         מבוא לסיעוד קליני ב', 290.2038:

1. פרופ' אנה זיסברג, 2. גב' מיכל הרשלר

 

 

 

תש"פ – שנה ב

 

סמסטר ב

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

פרמקולוגיה

1. ד"ר לילא נסאר

2. ד"ר עולא סאדר מזבר

290.2041    

 

לימודים קליניים:

התערבות במצבים קליניים באשפוז ובקהילה

290.2075

בריאות וחולי – הילד והמתבגר

 

8:00-11:00 ד"ר יוסי רימר

11:30-13:00 גב' נטלי ציון

דפנה זונטג -מתוקשב

290.2051

____________________________________________

נוירולוגיה

16:00-18:00

ד"ר מליסה גרסיה

290.2044

__________________________________________

10-12

מיומנויות בין אישיות:

1. פרופ' מיכל גרנות

2. פרופ' הדס גולדבלט

3 גב' מירי פלג

4 .ד"ר ג'ודת עיד

290.2101

 

12-14

היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית

1 ד"ר הילה הופשטטר

2 ד"ר שרית רשקוביץ

3 פרופ' ענת דרך זהבי

290.2039

14-16

חשיבה קלינית

1 גב' דלית וילהלם

2 גב' נאוה זוארץ

3 גב' מיכל הרשלר

4 גב' ענבל פרן פרח

290.2110

16-18

תזונה   קלינית-

ד"ר גלית גולדזק

290.2046

 

 

מתוקשב

·         שיטות מחקר

פרופ' תמר שוחט

290.1027,

·         גריאטריה וגרונטולוגיה-

פרופ'   אנה זיסברג

290.2052

·         גרונטולוגיה וגריאטריה- MOOC בערבית- גב' נוסייבה ריאן 290.2053

   

 

 

 

תש"פ – שנה ג

 

סמסטר א' 

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

(08-18)

בריאות וחולי- הנפש

גב' נגה ויזל

גב' איילת ארבל-מתוקשב

290.3011

 

בריאות וחולי- האישה

פרופ' איתן פאר

גב' ענת לדר

290.3012

 

 

חשיבה קלינית

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4. ד"ר שרה שחף

5. גב' ענבל פרן- פרח

290.3080

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

 

290.3050

10-12

 

מיומנויות בין אישיות: התערבות במצבי משבר ואובדן

1. גב' קרול רביד

2. פרופ' הדס גולדבלט

3. ד"ר ג'ודת עיד

4. גב' מירי פלג  

5. גב' ענת אקהויז

6. ד"ר גילי פלג

7. גב' נאוה זוארץ

                              

290.3091

12-14

תחום ניהול-  12-16

1. פרופ' יורם גדרון- פסיכולוגיה בריאותית 290.3073

2. ד"ר עינב סרולוביץ-איכות ומדידת תהליכים 290.3066

3. פרופ' ענת דרך זהבי- מנהיגות ומיומנויות ניהול בארגוני בריאות- 290.3061

 

14-16

16-18

מבוא לניהול הטיפול

פרופ' אפרת שדמי

290.3055    

 

 תש"פ – שנה ג

 

סמסטר ב'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

8:30-14:00

בריאות וחולי- המבוגר II: כירורגי

290.3014

בריאות וחולי- המבוגר II: שמרני

14:00-18:00

290.3013

ד"ר חטיב אחמד

חוק ואתיקה

ד"ר נדיה גולפנשטיין לוי

290.3155

                            

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים הדורשים אשפוז

 

290.3150

10-12

מיומנויות בין אישיות: סגנונות התערבות

1. גב' קרול רביד

2. פרופ' אפרת דגן

3. ד"ר ג'ודת עיד

4. גב' מירי פלג

5. גב' ענת אקהויז

6. ד"ר גילי פלג

7. גב' נאוה זוארץ

                            

290.3132

12-14

חשיבה קלינית

1. גב' דלית וילהלם

2. גב' ויקי צ'רניאק

3. גב' מלי בן אדיבה

4. גב' איה שפאץ

5. גב' ענבל פרן פרח

290.3121

14-16

יסודות בקידום הבריאות

פרופ' יורם גדרון

290.3105

16-18

 

תש"פ – שנה ד

 

סמסטר א'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

 

(08-17)

סוגיות בבריאות וחולי -

290.3505 :

ד"ר גילי פלג

+ גב' יעל ארנוב

+ גב' חן ברקוביץ

+ גב' ורד הכהן

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים באשפוז או בקהילה

 

290.3476

10-12

קידום בריאות:

1. בריאות אם וילד- ד"ר נדיה לוי גולפנשטיין 290.3428

2. זקנה פעילה בקהילה- ד"ר מעיין אגמון 290.3425

3. בריאות וסביבה- פרופ' דפנה כרמלי 290.3537

4 קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם 290.3551

12-14

SPSS+סטטיסטיקה

ד"ר רועי טרייסטר

290.3570

קב' א1+א2

טרם נקבע

14-16

סמינר מחקר:

1 . היבטים בהערכת הכאב- ד"ר רועי טרייסטר 290.3556

2. אבחון וטיפול בהפרעות שינה- פרופ' תמר שוחט -290.3487

3.מגדר ובריאות- פרופ' דפנה כרמלי, 290.3502

4. אתיקה של הטיפול בסוף החיים- פרופ' דניאל שפרלינג 290.3465

5. מפגש אחיות עם נושאים רגישים- פרופ' הדס גולדבלט-290.3478

16-18

 

פרמקולוגיה קלינית-

2 קבוצות-מר זלאטקין 290.3615

 

 

 תש"פ – שנה ד

סמסטר ב'

שעות

יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

8-10

סמינר מחקר:

1. היבטים בהערכת הכאב- ד"ר רועי טרייסטר- 290.3557

2. אבחון וטיפול בהפרעות בשינה- פרופ' תמר שוחט 290.3511

3. מגדר ובריאות- פרופ' דפנה כרמלי, 290.3514

4.אתיקה של הטיפול בסוף החיים- פרופ' דניאל שפרלינג 290.3466

5. מפגש אחיות עם נושאים רגישים- פרופ' הדס גולדבלט 290.3479

לימודים קליניים-

התערבות במצבים קליניים-אימון מתקדם

290.3477

 

10-12

קידום בריאות:

1. בריאות אם וילד- ד"ר נדיה לוי גולפנשטיין 290.3429

2. זקנה פעילה בקהילה- ד"ר מעיין אגמון 290.3426

3. בריאות וסביבה- פרופ' דפנה כרמלי 290.3547

4. קידום בריאות של בני נוער- גב' דלית וילהלם   290.3549

 

12-14

(12-16)ניהול:

1.ניהול כאב- פרופ' דורית פוד 290.3468

2. הגשה תרבותית במערכת הבריאות- גב' נוסייבה ריאן 290.3069

3. ניהול קונפליקטים ומיומנויות הגישור- פרופ' דניאל שפרלינג 290.3467

4. בריאות הצוות הסיעודי: ניהול קריירה- ד"ר אסתי בהט -290.3463

 

14-16

16-18

מיומנויות בין אישיות- הכנה לעולם העבודה

1. גב' ראיפה ג'בארין

2. ד"ר שרה שחף

3. גב' דלית וילהלם

4. גב' לבנה יעקובסון

290.3431