תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

ספח התמחות במדיניות בריאות ציבורית

תכנית התמחות במדיניות בריאות ציבורית

תוכנית חדשה המעניקה ידע מעמיק בכל נושאי בריאות הנפש הקהילתית יחד עם רקע מקיף בסוגיות בריאות הציבור הכלליות, ניהול ומנהל של שירותי בריאות, אפידמיולוגיה ותחומים נוספים מתחומי הידע בבית הספר לבריאות הציבור.

תכנית אשר קמה לאור הרפורמה בשרותי בריאות הנפש, במסגרתה עוברת האחריות על הטיפול בסוגיות בריאות הנפש מהמדינה לקופות החולים.

הרפורמה יוצרת שינויים נרחבים באופן שבו תופסים אנשי מקצוע את תפקידיה של מערכת בריאות הנפש ואת יחסי הגומלין בין החברה הרחבה לאנשים שצורכים שירותי בריאות נפש.
סטודנטים לתואר שני בחוג לבריאות הנפש קהילתית שילמדו במסגרת הספח לבריאות הציבור ירכשו כלי מחקר והתערבות חשובים שיסייעו בידם להשתלב כקובעי מדיניות בתחומי בריאות הנפש וכמנהיגים שיובילו שינויים מקצועיים-חברתיים בתחומים אלה.
הרישום לקורסי ההתמחות הינו בשנה השנייה ללימודים.

במסגרת התכנית ניתן ללמוד הן במסלול מחקרי (תזה) והן במסלול ללא תזה, לפי הפירוט הבא:

מסלול א' - 285201-21-03 - מסלול עם כתיבת תיזה

3 קורסי חובה בריאות נפש קהילתית (6 שש"ס)
3 קורסי מחקר בריאות נפש קהילתית (6 שש"ס)
2 קורסי בחירה בריאות נפש קהילתית (4 שש"ס) 

2 סמינריונים בריאות נפש קהילתית  (8 שש"ס)
3 קורסי חובה בריאות הציבור (6 שש"ס)
2 קורסי בחירה בריאות הציבור (4 שש"ס)
סה"כ 34 שש"ס

סטודנטים במסלול ב' – 285202-21-03 - מסלול עם בחינת גמר

3 קורסי חובה בריאות נפש קהילתית (6 שש"ס)
2 קורסי מחקר בריאות נפש קהילתית (4 שש"ס)
3 סמינריונים בריאות נפש קהילתית (12 שש"ס)
3 קורסי בחירה בריאות נפש קהילתית (6 שש"ס) 
3 קורסי חובה בריאות הציבור (6 שש"ס)
1 סמינריון בריאות הציבור (4 שש"ס)
3 קורסי בחירה בריאות הציבור (6 שש"ס)
סה"כ 40 שש"ס

קורסי חובה בריאות נפש קהילתית

פסיכופתולוגיה

מבוא לשיקום פסיכיאטרי

מיומנויות בנית קשר ותקשורת/מיומנויות ראיון והתערבות

קורסי חובה במסגרת ההתמחות

מבוא לאפידמיולוגיה

מבוא לבריאות הציבור

אפידימיולוגיה ושיטות מחקר

מחקר – מסלול תזה:

הכנה לתזה

שיטות מחקר 

טקסטים מדעיים: קריאה וכתיבה

קורסי מחקר – מסלול ללא תזה:

טקסטים מדעיים: קריאה וכתיבה

שיטות מחקר 

 

כל קורסי חובה והמחקר בבריאות נפש קהילתית נלמדים בשנה א' וכל קורסי ההתמחות בבריאות הציבור נלמדים בשנה ב'.

מידע נוסף לגבי מגוון הקורסים ניתן למצוא בקישורית "קורסים"

שקלול הציונים לתואר

מסלול א'

ממוצע הציונים בקורסים השונים    45%

עבודת גמר מחקרית (תיזה)          40%

עבודות סמינריוניות                      15%

 

מסלול ב'

ממוצע הציונים בקורסים השונים     60%

בחינת גמר                                 20%

עבודות סמינריוניות                      20%