תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

דבורי סלוק

Saluk Dvori

מנחה: פרופ' גיא יצחקוב, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה.

 

רקע אקדמי:

השלמת עבודת גמר מחקרית (תזה), החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה.

נושא העבודה: השפעת הקשבה בינאישית על תחושת שייכות, הערכה עצמית ומוכנות לקבלת משוב בקרב דוברים בהנחיית: ד"ר גיא יצחקוב.

MA לימודי מדינת ישראל ויהדות זמננו, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוניברסיטת חיפה.           

BA רב תחומי, אוניברסיטת חיפה.

נושא הדוקטורט: "אל תסכים איתי, פשוט תקשיב: השפעת הקשבה בינאישית על רגשות וקוגניציות של דוברים בשיחות המערבות חוסר הסכמה".

תקציר עבודת הדוקטורט:

הקשבה באיכות גבוהה היא התנהגות שטומנת בחובה יתרונות רבים עבור הדובר, כגון שיפור בביצועים (Itani et. al, 2019), רווחה אישית (Sawatzky et. al, 2003) וביטחון פסיכולוגי (Castro et. al, 2018). על אף שממצאים אלו שופכים אור על השפעות ההקשבה, הם לא נבדקו בהקשר לשיחות בהן מתגלים קונפליקטים ואי הסכמה בין השותפים לשיחה. מטרת המחקר המוצע היא לבדוק את ההשפעות של הקשבה באיכות גבוהה על הדוברים בעת סיטואציה של אי הסכמה. קרי, כאשר המקשיב והדובר מחזיקים בעמדות מנוגדות כלפי נושא מסוים.

המודל התיאורטי העומד בבסיס המחקרים הוא Self-Determination theory Deci & Ryan, 2000)). מודל זה גורס שסיפוק צרכים פסיכולוגים בסיסיים (Basic psychological needs) הכוללים אוטונומיה ((Autonomy שייכות (Relatedness) ומסוגלות עצמית (Competence) יוצרים מוטיבציה פנימית ומעלים רווחה נפשית ( .(Reis et. al, 2000מחקרים עדכניים מציעים שכאשר דוברים חווים הקשבה באיכות גבוהה, צרכי השייכות והאוטונומיה שלהם מסופקים Itzchakov et. al, 2021)). ההשפעה של הקשבה על מסוגלות עצמית טרם נבדקה אמפירית, אך יש יסוד סביר להניח שבסיטואציה של קונפליקט הקשבה באיכות גבוהה תעלה צורך זה אצל הדובר כפי שיפורט בהמשך.

במודל הדוקטורט משוער שהקשבה באיכות גבוהה תעלה את הרווחה האישית של הדובר ((Subjective well-being, הענווה המחשבתית של הדובר (Intellectual humility) ומוכנות לעזור למקשיב בקרב הדובר. המחקר מציע לערוך סדרת מחקרי מעבדה אשר ישוו בין רמות הקשבה שונות במגוון סיטואציות ארגוניות המערבות חוסר הסכמה. 

Publication list:

Itzchakov, G., Weinstein, N., Saluk, D., & Amar, M. (under review). Connection Heals Wounds: The Effect of High-Quality Listening on Speakers’ Loneliness Following Social Rejection Disclosure.

Recent conferences:

2022    ‘Connection Heals Wounds: Feeling listened to Reduces Speakers’ Loneliness Following a Social Rejection Disclosure’. SPSP 2022 Annual Convention, Virtual lecture at the Annual Meeting of the Association for Personality and Social Psychology, San-Francisco, February 2022.

2021    ‘Connection Heals Wounds: Feeling listened to Reduces Speakers’ Loneliness Following a Social Rejection Disclosure’. The 1st Israeli Listening Research Conference, Ono Academic College, Kiryat Ono, Israel. August 2021.

2021    ‘Connection Heals Wounds: Feeling listened to Reduces Speakers’ Loneliness Following a Social Rejection Disclosure’. Zoom lecture at the Israeli Social Psychology Grand Students Conference, Ben-Gurion University, September 2021.