תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מירב רוזנפלד

אורית רייטרמנחה: פרופ' גיל לוריא, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

 

רקע אקדמי: 

תואר ראשון: החוג לפסיכולוגיה והחוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה.

תואר שני: פסיכולוגיה תעסוקתית-ארגונית, החוג לפסיכולוגיה, אוניברסיטת חיפה.

נושא התזה: "מדוע שינויים ארגוניים מצליחים? השוואת מודלים לשינוי מתוכנן בחקר אירוע קריטי" בהנחיית ד"ר רענן ליפשיץ.

 

שם עבודת הדוקטורט:

השלכות מאפייני התקשורת הדיגיטלית על פיתוח מדדי הערכה ועל היבטים פסיכומטריים של מרכזי הערכה מקוונים.

תקציר העבודה:

התקדמות הטכנולוגיה בעשור האחרון השפיעה על כל תחומי חיינו, כמו גם על תהליכי מיון כוח אדם. השימוש במרכזי הערכה מקוונים, מבוססי שיחת וידיאו סינכרונית (כדוגמת פלטפורמת זום) הואץ לאור מגבלות מגפת הקורונה (19-(Covid  וצפוי כי אף יתרחב. אולם, למרות הפוטנציאל לתרומה ארגונית גדולה וחסכון רב בזמן וכסף במיון מקוון, יש מחקר מועט ביותר בנוגע לשאלה האם וכיצד הטכנולוגיה של שיחת וידיאו במרכז הערכה מקוון משפיעה על המעריכים והמועמדים ויכולה לשפר את איכות תהליכי המיון.

  מטרת מחקר זה לתרום להבנת ההשלכות והתרומות הפוטנציאליות של עריכת מבחני מצב קבוצתיים במרכז הערכה מקוון המתקיים מרחוק. זאת בהתבסס על בדיקת הבדלים בין התרגילים במצב מקוון לתרגילים מקבילים במצב פנים אל פנים שיועברו לאותה קבוצת משתתפים. בעוד שכלי מיון אחרים במרכז הערכה מקוון (כגון ראיון ומבחנים) נחקרו בעבר, נתמקד במחקר זה בכלי מיון של תרגילי מצב קבוצתיים עבורו המחקר נמצא בחיתוליו וגוף המחקר חסר.

  במחקר זה תערך השוואה בין תרגיל מצב מקוון לתרגיל מצב שייערך פנים אל פנים (התרגילים הינם מקבילים ודומים), אשר יועברו בעשרים קבוצות של חמישה מועמדים. המחקר יבחן את המאפיינים הפסיכומטריים של התרגילים באופנות המקוונת בהשוואה לאופנות הפיזית. יבדקו המהימנות, והיבטים שונים של תוקף (תוקף מקביל, תוקף מבנה ותוקף נראה - מנקודת ראות המשתתפים והמעריכים). בנוסף, כחלק מהמחקר ייבחן הפוטנציאל הטמון במאפיינים הטכנולוגיים (כגון, הקלטת התרגילים) ובמדדי תהליך חדשים המבוססים על המידע הקיים במרחב המקוון הממוחשב ורלוונטיים לתרגילי מצב קבוצתיים (כגון משכי השתתפות, כמות מלל, ועוד). ייבחן הקשר של מדדים אלו עם מדדי הערכה מקובלים (כגון: יכולת מנהיגות) ועם הערכות המעריכים המתבססות על תרגילי המצב הקבוצתיים. כמו כן, תיבדק תוספת המידע שניתן לקבל ממדדי תהליך כאלו למיון המבוסס על תרגילי מצב מקוונים.

פרסום מאמרים:

גומא, ט. ורוזנפלד מ. (2020) טיפול תעסוקתי בימי קורונה לפי הגל השלישי של ה-CBT. אדם ועבודה, 15-16, 25-30.

רוזנפלד, מ., וגומא, ט.(2017) ייעוץ תעסוקתי בגישה ה-CBT. אדם ועבודה, 10, 11-19.

רוזנפלד, מ., וגומא, ט..(2017) טיפול תעסוקתי בגישת CBT . פסיכולוגיה עברית. אוחזר מתוך https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3520