תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

סמדר ויינשטיין

erez kita

מנחה: פרופ' דנה יגיל, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

 

 

תואר ראשון: מדעי החברה והרוח, האוניברסיטה הפתוחה

תואר שני: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

נושא התזה: "רוחניות, עבודת רגש ותוצאות עבודה – השוואה בין דתיים ולא דתיים" בהנחיית ד"ר נדב גבאי וד"ר מיכל פגיס

 

שם העבודה: מוטיבציה להתנהגות בריאותית: הקשרים בין מאפיינים ארגוניים של מחלקות אשפוז בבתי חולים למילוי צרכי מטופלים והיענותם להנחיות רפואיות

תקציר עבודת הדוקטורט

הענות של חולים מאושפזים להנחיות רפואיות עשויה להיות בעלת השפעה משמעותית על החלמתם אולם התנהגויות כאלו כרוכות לעיתים קרובות בכאבים ובקשיים פיזיים. מחקרים המבוססים על תאוריית ההכוונה העצמית Deci & Ryan, 2017) ) מראים שמוטיבציה לביצוע התנהגות של מטופלים תלויה במידה בה הפרט חש עצמאי בעל מסוגלות ונתמך ע"י הסביבה החברתית. עם זאת, מעצם טיבה, חווית האשפוז בבית חולים כמוסד טוטאלי, מלווה לעיתים קרובות בתחושת חוסר אוטונומיה, חוסר מסוגלות וניתוק מהסביבה החברתית  (גופמן, 2006, 1961) ולכן אינה מעודדת הענות להנחיות רפואיות.

המחקר המוצע מיועד לאתר משתנים מרכזיים ברמת המחלקה והצוות אשר יכולים לקדם את מילוי הצרכים הפסיכולוגיים במקביל למילוי הצרכים הפיזיים, ובכך לתרום הן לרווחה נפשית והן לקידום ההחלמה של חולים מאושפזים. באופן ספציפי, המחקר מבוסס על נקודת מבט לפיה, במקביל למאפיינים האוניברסליים של בתי חולים כמוסדות טוטאליים, קיימת שונות במאפייני מחלקות, וזו משפיעה על התנהגות הצוות ועל מידת מילוי הצרכים הפסיכולוגיים והמוטיבציה של  המטופלים להיענות להנחיות. מטרת המחקר אם כך היא לבחון אלו  מאפייני מחלקות, והתנהגויות של צוות סיעוד, "מפצים" על ההיבטים המגבילים הטבועים במחלקות אשפוז  בבתי חולים ולפיכך תורמים למילוי צרכי החולים המאושפזים ולהיענותם להנחיות הרפואיות של הצוות.  

השערות המחקר הן שימצאו קשרים בין מאפייני מחלקה ( התנגדות המנהל/ת לשינוי, אקלים ממוקד באנשים, אקלים פורמליזציה ותמיכה חברתית) לבין הענות מטופלים מאושפזים להנחיות רפואיות ושביעות רצונם. משוער כי הקשר בין מאפייני מחלקה לבין הענות מטופלים להנחיות רפואיות ושביעות רצונם יתווך ע"י התנהגויות הצוות ( שיתוף בקבלת החלטות, פרסונליזציה וסטייה חיובית לטובת הלקוח) ומילוי צרכי המטופלים באוטונומיה, תחושת מסוגלות וקשר עם הסביבה.

השערות הקשרים הממתנים מתייחסות לרמת העומס במחלקה ולאמון בצוות הסיעוד; משוער שעומס ימתן את הקשר בין מאפייני המחלקה לבין התנהגויות הצוות , כך שברמת עומס גבוהה ימצא קשר שלילי חזק יותר בין התנהגויות הצוות לבין התנגדות המנהל/ת לשינוי ואקלים פורמליזציה, וקשר חיובי חלש יותר בין התנהגויות הצוות לבין אקלים ממוקד באנשים  ותמיכה חברתית, בהשוואה לרמת עומס נמוכה יותר. כמו כן משוער שמידת האמון בצוות תמתן את הקשר בין מילוי צרכים פסיכולוגיים לבין מילוי אחר הנחיות רפואיות של מאושפזים במחלקה, כשברמת אמון גבוהה ימצא קשר חזק יותר בין מילוי צרכים פסיכולוגיים של מטופלים לבין מילוי אחר הנחיות רפואיות, בהשוואה לרמת אמון נמוכה יותר  .

המחקר ייערך ב כ 60 מחלקות אשפוז בשלושה בתי חולים אשר הביעו את הסכמתם העקרונית לביצוע המחקר. בשלב ראשון איסוף הנתונים יעשה באמצעות העברת שאלונים למנהל/ת סיעוד ( כ-60 מנהלים) לצוות הסיעוד (כ-300 חברי צוות)  ולמטופלים במחלקות האשפוז (כ-300 מטופלים). בשלב שני יערכו ייערכו כ 30 ראיונות עומק חצי מובנים ( כ 10 ראיונות עומק בכל מרכז רפואי ) ובנוסף לכך, ייאספו גם נתונים ממערכות הטכנולוגיות של בתי החולים ( כגון נתוני עומס וסקרים פנימיים)

המחקר המוצע מערער על תפיסת ההומוגניות של מוסדות טוטאליים, בוחן את תאוריית ההכוונה העצמית בהקשר בריאותי קיצוני של אישפוז  ויספק  מידע על גורמים המשפיעים על מוכנות להיענות להנחיות רפואיות במהלך אישפוז. תוצאות המחקר יוכלו לשמש כבסיס לפיתוח נהלים ותוכניות הדרכה, למנהלי סיעוד ולאנשי צוות, אשר יתמקדו במילוי הצרכים הפסיכולוגיים של חולים מאושפזים, במסגרת המגבלות של מערך האישפוז.  

פרסומי מאמרים

Gabay, N., & Weinstein, S. (2022). The Conjoint Effect of Workplace Spirituality and Emotional Labour on Service Providers’ Wellbeing: A Moderated Mediation Model. Journal of Human Values, 28(2).

גבאי,נ וויינשטיין,ס' ( 2022 ) ברוח טובה: על הקשר בין רוחניות,רגשות ותפוקה בעבודה. רבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש (2)7 . אוניברסיטת חיפה

ויינשטיין,ס. וגבאי,נ. ( 2019 ) הקשר בין רוחניות ועבודת רגש לבין שביעות רצון ולשחיקה בקרב עובדים במוקד טלפוני: השוואה בין נציגים דתיים ולא דתיים.  רבעון לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש  (2) 4 אוניברסיטת חיפה

ויינשטיין,ס ורז,א.(2013 ) ניהול רגש בקרב נציגי שירות במוקד חילוני וחרדי. משאבי אנוש 311-312 . 

פרסומים בכנסים

ויינשטיין, ס. ( 2008 ) חמשת מדדי איכות השירות וחשיבותם בענף התיירות כנס התיירות - המרכז ללימודים אקדמיים

ויינשטיין, ס. ( 2015) טיילוריזם של הצווארון הלבן. כנס אסטרטגיות שירות בין הגלובלי ללוקאלי. המכללה האקדמית הדסה

ויינשטיין וגבאי ( 2018 ) רוחניות עבודת רגש ותוצאות עבודה הכנס הישראלי התשיעי לרוחניות עכשווית. אוניברסיטת חיפה

Weinstein & Gabay (2019) Spirituality as Deep Acting: The Positive Effect of Emotional Labor on Job Outcomes among Spiritual Service Workers.  Ninth International Conference on Religion & Spirituality in Society. University of Granada