תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע למועמדים לתואר שני החוג לשירותי אנוש תשפ"ד

שנה"ל תשפ"ד (2023-2024)

החוג לשירותי אנוש – תואר שני

החוג לשירותי אנוש מציע תכנית לימודים ייחודית באקדמיה בישראל. מטרת התכנית לתואר השני היא הרחבה והעמקה של ידע והבנה לגבי גורמים ותהליכים המשפיעים על פעילות ארגונים המספקים שירותי אנוש בכל מגזרי המשק - העסקי, הציבורי והשלישי (ארגונים ללא מטרת רווח), תוך התייחסות הן לסביבה הפנימית והן לסביבה החיצונית של ארגונים כאלו. תכנית הלימודים כוללת קורסים המתייחסים בין השאר להיבטים ארגוניים (תיאוריות ארגוניות, התנהגות עובדים ולקוחות, תרבות ואקלים שירות, ניהול משאבי אנוש, ארגונים שלא למטרות רווח), היבטים טכנולוגיים (מערכות מידע ויישומן בשירותי אנוש), אבחון וניהול תהליכי שירות בארגונים תוך התייחסות למדדי ביצוע והצלחה, סוגיות אתיות בתכנון ומתן שירותים, זיהוי ופיתוח צרכים ושירותים מיוחדים לקבוצות אוכלוסיה שונות ועוד. כחלק מהלימודים יפתחו הסטודנטים ידע ומיומנויות מתודולוגיות ואבחוניות הקשורות ליישום שיטות מחקר בהקשרים שונים. הלימודים מתייחסים לסוגיות הקשורות לתהליכים ארגוניים ותהליכי שירות הקיימים הן במסגרות פרטיות עסקיות בהן קיימות יחידות לשירות לקוחות, והן במסגרות בעלות שליחות חברתית, למשל רשויות ציבוריות ומקומיות, משרדי ממשלה, צבא ומשטרה, מתנסי"ם, קופות חולים, עמותות שונות, גופים קהילתיים, ארגוני מתנדבים ועוד.   

תכנית לימודים תשפ"ג

הרשמה וקבלה

תאריך פתיחת הרשמה: 29.1.2023

מועד אחרון להרשמה: 20.09.2023

לחץ כאן לאתר האינטרנט להרשמה לאוניברסיטה

תנאי קבלה

 • בעלי תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל שציונם הסופי הינו 85 ומעלה.

בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי קבלה לתואר. בעלי תואר מאוניברסיטה מחו"ל והן בוגר/ת אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה,יחוייב/תחוייב לעמוד בהצלחה במבחן GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

 • שאלון אישי למועמדים
 • קורות חיים מודפסים
 • למועמדים יוצג טקסט מדעי באנגלית אליו יצורפו שאלות לדוגמא הנוגעות לנאמר בטקסט. הטקסט משקף את רמת האנגלית הנדרשת לצורך לימודי תואר שני בחוג לשירותי אנוש:

         מאמר 

         שאלות מנחות

* תיק המועמדות עובר לועדת הקבלה לתואר שני לאחר השלמת כל הכתוב לעיל.

 לימודי השלמה

במקרה הצורך סטודנטים יידרשו להשלים קורסים כגון מבוא לפסיכולוגיה/מבוא לסוציולוגיה (קורסי השלמה נוספים ייקבעו במידת הצורך על ידי וועדת המ.א. בהתאם לרקע האקדמי של המועמד). בהתאם לתקנון לימודי תואר שני, במידה וסך כל נקודות ההשלמה הנדרשות יעלה על 16, יידרש המועמד לשנת השלמה במהלכה ירכוש את התכנים החסרים. מועמד שיחויב בפחות מ- 16 נקודות השלמה, יתקבל ללימודי התואר השני במעמד "על תנאי" ויידרש להשלימן עד תום שנת הלימודים הראשונה.

תלמידי השלמות הן לתואר שני והן לתואר שלישי יחוייבו לעמוד באותם תנאי הקבלה כגון תלמידי התואר השני.

 תהליך הגשת המועמדות וההרשמה לחוג 

מועד אחרון להגשת מועמדות ומסמכי הרשמה ללימודי תואר שני בחוג לשירותי אנוש 15.08.2023

לשם הגשת מועמדות לקבלה ללימודי תואר שני, יש לשלוח חלק מהמסמכים ישירות לחוג, וחלק מהמסמכים למחלקת הרשמה, כמוסבר להלן:

1. מסמכים להגשה ישירות לחוג לשירותי אנוש: לשם הגשת מועמדות, יש להמציא לחוג את כל שלושת הבאים:

א. שאלון למועמד לתואר שני - לחץ כאן

שימו לב: שאלון זה הוא ייחודי לחוג וכולל מספר חלקים - יש למלא אותו ולהגישו במלואו לחוג. שאלונים שמולאו עבור חוגים אחרים לא יתקבלו.

ב. קורות חיים: פירוט השכלה קודמת, תפקידים ומקומות עבודה, ופרטים אישיים אחרים שמקובל להכליל בקורות חיים. 

ג. תמונת פספורט (ניתן לכלול ב"שאלון למועמד" במקום המתאים, או לשלוח בנפרד).  

להיכן לשלוח: את המסמכים הנ"ל יש להעביר ישירות לחוג, לכתובת:   

אוניברסיטת חיפה, 

החוג לשירותי אנוש

בניין מדעי הרווחה והבריאות, קומה 2, חדר 229

שדרות אבא חושי 199

הר הכרמל, חיפה 3498838    

או למייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. מסמכים להגשה למחלקת הרשמה באגף מינהל תלמידים: כדי להגיש מועמדות לחוג יש בנוסף גם להירשם בתהליך המקובל לאוניברסיטת חיפה, וכחלק מתהליך זה להמציא למחלקת הרשמה את המסמכים הבאים:

א. גיליון ציונים רב שנתי: יש לשלוח מקור בלבד. (תלמידים שטרם סיימו את לימודיהם יציגו תדפיס עדכני של ציוניהם אחרי סוף סמסטר א' שנה ג' – מקור בלבד).

ב. תעודת תואר ראשון: יש לשלוח מקור בלבד. (תלמידים שטרם סיימו את לימודיהם יציגו כאמור תדפיס עדכני ומקורי של ציונים אחרי סוף סמסטר א' שנה ג').

*מועמד שאינו עומד בתנאי הקבלה, מחויב להמציא מכתב בקשה עבור וועדת חריגים לתואר שני להעבירו אל מזכירות החוג לשירותי אנוש, יחד עם יתר המסמכים.

במקרים מסוימים בשלב מתקדם יותר של המיון, ועדת המ.א. מזמנת מועמדים/מועמדות לראיון ו/או מבקשת מכתבי המלצה

להיכן לשלוח מסמכי הרשמה: את גליון הציונים ותעודת סיום התואר יש לשלוח למחלקת הרשמה, בכתובת:   

אגף מנהל תלמידים - מחלקת הרשמה לתארים מתקדמים

אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199,

הר הכרמל, חיפה 3498838  

או למייל של מחלקת הרשמה לתארים מתקדמיםThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ועדת הקבלה לתואר שני של החוג לשירותי אנוש תדון במועמדים שהעבירו את כל המסמכים הרלוונטיים, כמפורט למעלה. מספר המקומות ללימודי תואר שני בחוג לשירותי אנוש הוא מוגבל והביקוש עולה בהרבה על ההיצע. לפיכך, למען הסר כל צל של ספק, מודגש כי אין כל התחייבות מצד החוג לקבל את המועמד/ת ללימודי התואר השני, גם אם עומד/ת בתנאי סף הקבלה הנדרשים.

מבנה הלימודים בשירותי אנוש

תכנית הלימודים לתואר השני מאפשרת הרחבה של ידע וכישורים ייחודיים. התכנית כוללת שני מסלולים: מסלול א' הכולל כתיבת עבודת גמר מחקרית-תיזה (סה"כ חובות שמיעה במסלול: 28 שעות סמסטריאליות), ומסלול ב' הכולל מבחן גמר בסוף התואר (סה"כ חובות שמיעה במסלול: 36 שעות סמסטריאליות). בשני המסלולים, על התלמיד לסיים את שמיעת הקורסים תוך שלושה סמסטרים (סמסטר א', ב' וסמסטר א' של השנה העוקבת), וכן לעמוד בדרישות הבאות: במסלול א' (עם תיזה), על התלמיד לאתר במהלך השנה הראשונה ללימודים מנחה מבין חברי הסגל בחוג אשר יהיה מעוניין להנחות אותו, להגיש הצעת מחקר בתחילת השנה השנייה ללימודים, לסיים שמיעת הקורסים תוך שתי שנות לימוד, ולסיים את ביצוע, כתיבת, והגשת עבודת המחקר עד תום שנת הלימודים השלישית. במסלול ב' (עם בחינת גמר), התלמיד נדרש לסיים את חובות שמיעת הקורסים תוך שלושה סמסטרים, ולעמוד בהצלחה בבחינת גמר בנושאים שונים בתחום שירותי אנוש, אשר תינתן בתום השנה השנייה ללימודים. לוחות הזמנים לשני המסלולים נקבעו על ידי החוג לאור הנחיות הרשות ללימודים מתקדמים.

תכנית הלימודים (התכנית נתונה לשינויים) הלימודים יתקיימו במתכונת של יום לימודים מלא, בימי רביעי בין 08:00 עד 20:00. אולם, תלמידים הנדרשים ללימודי השלמה צריכים לקחת בחשבון כי ילמדו ביום או ימים נוספים, בהתאם למספר הקורסים שיצטרכו להשלים. בטבלה הבאה מוצג המבנה הכללי של הלימודים בחוג. על התלמיד לקחת קורסי חובה, סמינר, וקורסי בחירה, בהיקף הנדרש לפי המסלול אליו נרשם ובאופן שיאפשר את סיום חובות השמיעה תוך שלושה סמסטרים:

מסלול א' (עם תזה) – יש לבחור סמינר + 5 קורסי חובה +  קורס בחירה = 36 שש"ס

תלמידי מסלול א' ייקחו בנוסף "פורום תיזה" המקנה 2 שש"ס, וקורס "עבודה מחקרית (תזה)" המקנה 8 שש"ס

מסלול ב' (עם בחינת גמר) – יש לבחור סמינר +6  קורסי חובה + 3-5 קורסי בחירה =  36 שש"ס

סמינר (יש לבחור אחד מתוך שלושה):

 • לחץ וביצועים בעבודה (4 שש"ס)
 • סמינר רגשות בארגונים (4 שש"ס)
 • קבלת החלטות ואסטרטגיות לשינוי התנהגותי (4 שש"ס)

קורסי חובה:

 • שיטות מחקר מתקדמות - איכותני (4 שש"ס)
 • שיטות מחקר וסטטיסטיקה מתקדמות כמותי (4 שש"ס)
 • סוגיות משפטיות בעולם העבודה (2 שש"ס)
 • ניהול משאבי אנוש (4 שש"ס) - חובת בחירה 2 מתוך 3 קורסים לסטודנטים במסלול עם תזה
 • תהליכי שירות וניהולם (4 שש"ס) - חובת בחירה 2 מתוך 3 קורסים לסטודנטים במסלול עם תזה
 • שוק עבודה בר קיימא (4 שש"ס) - חובת בחירה 2 מתוך 3 קורסים לסטודנטים במסלול עם תזה 
 • פורום תזה (2 שש"ס) - חובה לסטודנטים במסלול תזה
 • עבודה מחקרית (תזה) (8 שש"ס) - חובה לסטודנטים במסלול תזה

קורסי בחירה:

 • מיון המשאב האנושי (4 שש"ס)
 • איכות חיים בעבודה (4 שש"ס)
 • עבודת צוות וגיבוש צוותים (4 שש"ס)
 • עצמי, זהות ועבודה (4 שש"ס)
 • ניהול פרויקטים בארגוני שירות (2 שש"ס)
 • חוסן אסטרטגי וניהול משא ומתן- פרקטיקה ותיאוריות ישומיות (2 שש"ס)
 • אסטרטגיה שיווקית ליצירת אימפקט חברתי (4 שש"ס)
 • פרקטיקום: "שוק העבודה- התנסות" (4 שש"ס)

*התכנית נתונה לשינוים