תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

פרסומים

אנו שמחים לפרסם את המאמרים המצטיינים שעלו בחיפוש מדוקדק שערכו ברשות המחקר של האוניברסיטה. החיפוש נערך במנועי החיפוש: Scopus ו-InCites למאמרים שפורסמו בין השנים 2016-2020 הפקולטה שלנו התברכה בחוקרים מהמעלה הראשונה שעבודתם המאומצת באה לידי ביטוי גם בפרסומים המוזכרים מטה. יישר כח!

 1. Berkowitz, Ruth; Moore, Hadass; Astor, Ron Avi; Benbenishty, Rami. A Research Synthesis of the Associations Between Socioeconomic Background, Inequality, School Climate, and Academic Achievement. Review of educational research,2017

 2. Jones, T., Willis, E., Amorim‐Lopes, M., Drach‐Zahavy, A., & RANCARE Consortium COST–CA 15208. (2019). Advancing the science of unfinished nursing care: Exploring the benefits of cross‐disciplinary knowledge exchange, knowledge integration and transdisciplinarity. Journal of advanced nursing75(4), 905-917.

 3. Haimi, M., Brammli-Greenberg, S., Baron-Epel, O., Waisman, Y., Assessing patient safety in a pediatric telemedicine setting: A multi-methods study. BMC Medical Informatics and Decision Making,2020

 4. Agmon, M., Zisberg, A., Gil, E., Rand, D., Gur-Yaish, N., Azriel, M., Association between 900 steps a day and functional decline in older hospitalized patients. JAMA Internal Medicine,2017

 5. Levine, Stephen Z.; Kodesh, Arad; Viktorin, Alexander; Smith, Lauren; Uher, Rudolf; Reichenberg, Abraham; Sandin, Sven. Association of Maternal Use of Folic Acid and Multivitamin Supplements in the Periods Before and During Pregnancy With the Risk of Autism Spectrum Disorder in Offspring. Jama psychiatry ,2018

 6. Weinstein, Galit; Zelber-Sagi, Shira; Preis, Sarah R.; Beiser, Alexa S.; DeCarli, Charles; Speliotes, Elizabeth K.; Satizabal, Claudia L.; Vasan, Ramachandran S.; Seshadri, Sudha. Association of Nonalcoholic Fatty Liver Disease With Lower Brain Volume in Healthy Middle-aged Adults in the Framingham Study. Jama neurology, 2018.

 7. Goldstein, Pavel; Weissman-Fogel, Irit; Dumas, Guillaume; Shamay-Tsoory, Simone G. Brain-to-brain coupling during handholding is associated with pain reduction. Proceedings of the national academy of sciences of the united states of america, 2018

 8. Hamood, Rola; Hamood, Hatem; Merhasin, Ilya; Keinan-Boker, Lital. Chronic pain and other symptoms among breast cancer survivors: prevalence, Predictors, and effects on quality of life. Breast cancer research and treatment, 2018

 9. Negev, Maya; Berman, Tamar; Reicher, Shay; Sadeh, Maya; Ardi, Ruti; Shammai, Yaniv. Concentrations of trace metals, phthalates, bisphenol A and flame-retardants in toys and other children's products in Israel. Chemosphere, 2018

 10. Bergman, Y.S., Cohen-Fridel, S., Shrira, A., Bodner, E., Palgi, Y. COVID-19 health worries and anxiety symptoms among older adults: The moderating role of ageism. International Psychogeriatrics, 2020

 11. Shrira, A., Hoffman, Y., Bodner, E., Palgi, Y. COVID-19-Related Loneliness and Psychiatric Symptoms Among Older Adults: The Buffering Role of Subjective Age. American Journal of Geriatric Psychiatry, 2020.

 12. Hirosh, Z., Degani, T. Direct and indirect effects of multilingualism on novel language learning: An integrative review. Psychonomic Bulletin and Review, 2018.

 13. Greene, T., Gelkopf, M., Fried, E.I., Robinaugh, D.J., Lapid Pickman, L.. Dynamic Network Analysis of Negative Emotions and DSM-5 Posttraumatic Stress Disorder Symptom Clusters During Conflict. Journal of Traumatic Stress, 2020

 14. Greene, Talya; Gelkopf, Marc; Epskamp, Sacha; Fried, Eiko. Dynamic networks of PTSD symptoms during conflict. Psychological medicine, 2018.

 15. Engel-Yeger, Batya; Muzio, Caterina; Rinosi, Giorgio; Solano, Paola; Geoffroy, Pierre Alexis; Pompili, Maurizio; Amore, Mario; Serafini, Gianluca,Extreme sensory processing patterns and their relation with clinical conditions among individuals with major affective disorders. Psychiatry research, 2016.

 16. Serafini, G., Gonda, X., Canepa, G., Pompili, M., Rihmer, Z., Amore, M., Engel-Yeger, B.,Extreme sensory processing patterns show a complex association with depression, and impulsivity, alexithymia, and hopelessness. Journal of Affective Disorders, 2017.

 17. Zelber-Sagi, S., Ivancovsky-Wajcman, D., Fliss Isakov, N., Webb, M., Orenstein, D., Shibolet, O., Kariv, R.,. High red and processed meat consumption is associated with non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance, Journal of Hepatology, 2018.

 18. Linares, Cristina; Diaz, Julio; Negev, Maya; Martinez, Gerardo Sanchez; DeBono, Roberto; Paz, Shlomit. Impacts of climate change on the public health of the Mediterranean Basin population - Current situation, projections, preparedness and adaptation. Environmental research,2020.

 19. Zelber-Sagi, Shira; Godos, Justyna; Salomone, Federico. Lifestyle changes for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease: a review of observational studies and intervention trials, Therapeutic advances in gastroenterology, 2016.

 20. Levin-Zamir, D., Bertschi, I.. Media health literacy, Ehealth literacy, and the role of the social environment in context. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018.

 21. Kridin, Khalaf; Zelber-Sagi, Shira; Bergman, Reuven. Mortality and Cause of Death in Patients with Pemphigus. Acta dermato-venereologica, 2017.

 22. Buch, Assaf; Carmeli, Eli; Boker, Lital Keinan; Marcus, Yonit; Shefer, Gabi; Kis, Ofer; Berner, Yitshal; Stern, Naftali. Muscle function and fat content in relation to sarcopenia, obesity and frailty of old age - An overview. Experimental gerontology, 2016.

 23. Salomone, Federico; Godos, Justyna; Zelber-Sagi, Shira. Natural antioxidants for non-alcoholic fatty liver disease: molecular targets and clinical perspectives. Liver international, 2016.

 24. Malarbi, S., Abu-Rayya, H.M., Muscara, F., Stargatt, R.,. Neuropsychological functioning of childhood trauma and post-traumatic stress disorder: A meta-analysis. Neuroscience and Biobehavioral Reviews,2017

 25. Dubovi, I., Levy, S.T., Dagan, E.. Now I know how! The learning process of medication administration among nursing students with non-immersive desktop virtual reality simulation. Computers and Education, 2017.

 26. Baumel, Amit; Muench, Frederick; Edan, Stav; Kane, John M.,. Objective User Engagement With Mental Health Apps: Systematic Search and Panel-Based Usage Analysis. Journal of medical internet research, 2019

 27. Greene, T., Neria, Y., Gross, R.,Prevalence, Detection and Correlates of PTSD in the Primary Care Setting: A Systematic Review. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 2016.

 28. Kalichman, Leonid; Carmeli, Eli; Been, Ella. The Association between Imaging Parameters of the Paraspinal Muscles, Spinal Degeneration, and Low Back Pain. Biomed research international, 2017.

 29. Levin-Zamir, Diane; Baron-Epel, Orna; Cohen, Vicki; Elhayany, Asher. The Association of Health Literacy with Health Behavior, Socioeconomic Indicators, and Self-Assessed Health From a National Adult Survey in Israel, Journal of health communication, 2016.

 30. Palgi, Y., Shrira, A., Ring, L., Bodner, E., Avidor, S., Bergman, Y., Cohen-Fridel, S., Keisari, S., Hoffman, Y..The loneliness pandemic: Loneliness and other concomitants of depression, anxiety and their comorbidity during the COVID-19 outbreak, Journal of Affective Disorders, 2020.

 31. Zelber-Sagi, Shira; Salomone, Federico; Mlynarsky, Liat,The Mediterranean dietary pattern as the diet of choice for non-alcoholic fatty liver disease: Evidence and plausible mechanisms, Liver international, 2017.

 32. Birkeland, M. S., Greene, T., & Spiller, T. R. (2020). The network approach to posttraumatic stress disorder: A systematic reviewEuropean Journal of Psychotraumatology11(1), 1700614.

 33. Dankner, Rachel; Boffetta, Paolo; Balicer, Ran D.; Boker, Lital Keinan; Sadeh, Maya; Berlin, Alla; Olmer, Liraz; Goldfracht, Margalit; Freedman, Laurence S.,Time-Dependent Risk of Cancer After a Diabetes Diagnosis in a Cohort of 2.3 Million Adults, American journal of epidemiology, 2016.

 34. Romero-Gomez, Manuel; Zelber-Sagi, Shira; Trenell, Michael,Treatment of NAFLD with diet, physical activity and exercise, Journal of hepatology, 2017.