תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

ד"ר חני נוימן הארכת מינוי נציגת הפקולטה בוועדה

אני שמח לברך את
ד"ר חני נוימן מביה"ס לעבודה סוציאלית
בעקבות החלטת הוועדה המתמדת של האוניברסיטה, להאריך את מינויה כנציגת הפקולטה בוועדה האוניברסיטאית למעורבות ועשייה חברתית
לתקופה של שנתיים נוספות.

אני מאחל לך הצלחה והמשך עשייה פורייה
פרופ' ישראל איסי דורון
דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות