תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מינוי חברות במועצה ללימודים מתקדמים: פרופ' אירית וייסמן-פוגל ופרופ' ענת גסר אדלסבורג

אני שמח לברך את
פרופ' אירית וייסמן-פוגל מהחוג לפיזיותרפיה
ופרופ' ענת גסר אדלסבורג מבית הספר לבריאות הציבור

על מינויין כחברות במועצה ללימודים מתקדמים לשנים: תשפ”ב, תשפ”ג ותשפ”ד

אני מאחל לכן הצלחה והמשך עשייה פורייה
פרופ' ישראל (איסי) דורון
דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

mitkadmim21