תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

הרשמה לתואר שני בסיעוד לתשפ"ג

ההרשמה לתכניות תואר שני בסיעוד הוארכה עד 30.07.2022.

הגשת השאלון האישי הממוחשב - עד 1.08.2022.