תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

הרשמה לחוג לסיעוד תשפ"ד

ההרשמה לתכניות תואר ראשון הוארכה עד 15.08.23.

ההרשמה לתכניות תואר שני הוארכה עד 6.08.23. הגשת המסמכים והשאלון עד 15.08.23.