תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

בחינות כניסה באנגלית

עדכון אחרון,

הבחינה ביום שישי, 09.04.21, בשעה 09.00, בחדר– 5014, בנין רבין.

עפרה פוגלהוט

החוג לבריאות נפש קהילתית

אוניברסיטת חיפה

04-8240285 (52285)