תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

גיוס חבר סגל אקדמי בכיר

החוג לשירותי אנוש, בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה שמח להודיע על פתיחת הליך לחיפוש מועמדים למשרה אקדמית במסלול הרגיל (לקביעות)

להלן קול קורא.