תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

לימודים סמסטר א' תואר ראשון - תשפ"ב

סטודנטים יקרים שלום,

ברצוני לאחל לכם בהצלחה בסמסטר הקרוב. אנחנו חיים בתקופה מאתגרת ולא קלה עם הרבה אי ודאות ושינויים. אנחנו עושים את מיטב יכולתנו לעמוד בכל ההנחיות והדרישות ולהתחשב בכם כמה שניתן בהחלטות שאנחנו מקבלים. אותי לימדו ש"כל תוכנית היא בסיס לשינוי", אז יכול להיות שגם התוכנית הזאת תשתנה בהתאם להנחיות וההתמודדות שלנו עם המגיפה העולמית. המערכת יכולה להיות קצת מבלבלת עכשיו. אנחנו מקווים לעשות סדר בעזרת המכתב הנ"ל. אנא קראו בעיון ושימו לב להנחיות. אנחנו כאן עומדים לרשותכם. 

בריאות לכם וליקרים לכם וסמסטר פורה ומוצלח!

ד"ר אריק חשין,

ראש החוג לשירותי אנוש

בהתאם למצב, הלימודים בתואר ראשון בחוג לשירותי אנוש בסמסטר א' ישתנו מקורס לקורס.

עבור כל קורס ישנה הודעה בלוח המודעות באתר הקורס במודול שמפרטת את מתווה הלימודים בקורס.

הלימודים בקמפוס מתקיימים במתווה תו ירוק.

בנוגע לקורסים בסמסטר ב', יתפרסם מתווה סמוך לתחילת סמסטר ב' בהתאם למצב ולהנחיות.

 למען הנוחיות להלן פירוט הקורסים בתואר ראשון סמסטר א' ומתווה הלימודים:

 שנה א':

מבוא לשירותי אנוש: השיעורים יתקיימו בזום והתרגולים יתקיימו בקמפוס באופן פרונטלי על פי התאריכים שרשומים בסילבוס הקורס.

סטטיסטיקה: השעורים יתקיימו בפורמט מקוון (הקלטות א-סינכרוניות ומפגשים סינכרוניים בזום).

התרגולים של השבועיים הראשונים בסמסטר יהיו מוקלטים מראש, ובהמשך התרגולים כנראה יתקיימו בקמפוס באופן פרונטלי.

שינויים אם יהיו כאלה ימסרו דרך לוח המודעות של אתר הקורס במודל.

מבוא לסוציולוגיה: שעור מתוקשב במלואו

 שנה ב':

התנהגות עובדים  - שישה מפגשים פרונטליים ושאר הקורס יתנהל בזום. התאריכים מפורטים בסילבוס הקורס.

אורות וצללים בהתנהגות ארגונית -  שישה מפגשים פרונטליים ושאר הקורס יתנהל בזום. התאריכים מפורטים בסילבוס הקורס.

עידן השירותים  - שישה מפגשים פרונטליים ושאר הקורס יתנהל בזום. התאריכים מפורטים בסילבוס הקורס.

שנה ג':

סמינר אקלים ושירותי אנוש – 3 מפגשים פרונטליים בתחילת הסמסטר. המתווה מפורט בסילבוס הקורס

סמינר הקשבה -  3 מפגשים פרונטליים בתחילת הסמסטר. המתווה מפורט בסילבוס הקורס

 קורסי בחירה שנים ב'-ג': מתווה הלימודים בקורסי הבחירה משתנה מקורס לקורס ומפורט בהודעה בלוח המודעות של הקורס במודל.