תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

קורסים בהם ניתן לקבל עובר בסמסטר ב'

בשל הקורונה, להלן רשימת הקורסים בהם ניתן לקבל 'עובר' בסמסטר ב' תש"פ בשירותי אנוש.

ניתן לבקש 'עובר' בקורס רק לאחר מילוי כל חובות הקורס כולל מטלת הסיום והשלמתו בהצלחה.

כמו כן, סטודנט רשאי להמיר ציון מספרי בציון "עובר" בקורס אחד לכל התואר (ולא קורס אחד בכל חוג).