ברכות לעינב אבני
תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

ברכות לעינב אבני

ברכות חמות לעינב אבני על קבלת תואר דוקטור מטעם החוג לשירותי אנוש.

ד"ר אבני קיבלה את התואר דוקטור לפילוסופיה על עבודת המחקר שלה בנושא "מרכז הערכה וירטואלי בהשוואה למרכז הערכה פנים אל מול פנים: בחינה מנקודת מבט של הארגון, במעריך והמועמד" בהנחיית פרופ' גיל לוריא.