ברכות לאורית רייטר
תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

ברכות לאורית רייטר

ברכות חמות לאורית רייטר על קבלת תואר דוקטור מטעם החוג לשירותי אנוש.

ד"ר ריטר קיבלה את התואר דוקטור לפילוסופיה על עבודת המחקר שלה בנושא "השפעת אינטליגנציה תרבותית על הביצוע: בחינת אפקט התיווך של הסתגלות בין תרבותית ומרכזיות ברשת התייעצות על הקשר בין אינטליגנציה תרבותית וביצוע, ותנאי הגבול לקשרים אלו" בהנחיית פרופ' גיל לוריא.