תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

ברכות לרננה פרץ-אריזון

ברכות לרננה פרץ-אריזון, בעלת תואר דוקטור מטעם החוג לשירותי אנוש, על מינויה לרמ"ד מחקר בטיחות במחלקת בטיחות ובקרת איכות בזרוע היבשה, צה"ל

מאמר של ד"ר רננה פרץ-אריזון

ברכות חמות לרננה פרץ-אריזון על פרסום מאמרה בנושא: ההשפעות השליליות של קליקות בצוות ומערכות יחסים שליליות על האקלים הבטיחותי בארגון.

המאמר פורסם בעקבות הדוקטורט שלה בחוג לשירותי אנוש, בהנחיית פרופ' גיל לוריא.

 

מאמר של ד"ר מוטי קלנג

ברכות חמות לד"ר מוטי קלנג על פרסום מאמרו בנושא: Group Bonding and Effectiveness:  Cohesion’s Moderating Role and Leaders’ Relationship Mediating Role,  בעקבות הדוקטורט שלו בחוג לשירותי אנוש בהנחיית פרופ' גיל לוריא. המאמר בחן את התפקיד של גיבוש וקשרים חברתיים בין חברי קבוצה למנהיג הקבוצה, כמנבא לאפקטיביות הקבוצה.

לקריאה: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1664328947072280&id=654353904736461

קורסים בהם ניתן לקבל עובר בסמסטר ב'

בשל הקורונה, להלן רשימת הקורסים בהם ניתן לקבל 'עובר' בסמסטר ב' תש"פ בשירותי אנוש.

ניתן לבקש 'עובר' בקורס רק לאחר מילוי כל חובות הקורס כולל מטלת הסיום והשלמתו בהצלחה.

כמו כן, סטודנט רשאי להמיר ציון מספרי בציון "עובר" בקורס אחד לכל התואר (ולא קורס אחד בכל חוג).