תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

Prof. Shmuel Rishpon (MPH, MD)

Emeritus

rishpon@lbhaifa.health.gov.il

Reception hours: By appointment

CV File

School of Public Health

פרופ' שמואל רשפון הינו בעל תואר דוקטור לרפואה (MD) מן האוניברסיטה העברית בירושלים ותואר שני בבריאות הציבור (MPH) מאותה אוניברסיטה. הוא מומחה בבריאות הציבור ובמינהל רפואי.

פרופ' רשפון היה רופא נפת חדרה וסגן רופא מחוז חיפה של משרד הבריאות. 1988 מ-  ועד 2021 היה רופא מחוז חיפה. מאז 1993 הוא גם יו"ר הועדה המיעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים של משרד הבריאות בירושלים. הוא  היה יו"ר הועדה להנחית מרפאות היוצאים לחו"ל מ-1998  עד 2020 . הוא לימד בקורסים "אפידמיולוגיה"  ו"בריאות הציבור" בפקולטה לרפואה של הטכניון. מלמד כיום את תחום החיסונים בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת.

פרופ' רשפון הנו בעל מינוי אקדמי של פרופ' (חבר) (מומחה)(אמריטוס) מטעם אוניברסיטת חיפה משנת 2004. היה ראש מגמת בריאות הקהילה בבית הספר לבריאות הציבור. תחומי המחקר העיקריים שלו הם  חיסונים ומניעת מחלות זיהומיות. הוא שותף לכתיבתם של 75  מאמרים.

רשימה של פרסומים: נמצאת גם בקובץ קורות החיים המצורף.

1.Dvilanski A,Rishpon S, Nathan I, Zolotov Z and Korczyn AD. Release of platelet 5- hydroxytryptamine by plasma taken from patients during and between migraine attacks. Pain 2:315-318, 1976.

2.Rishpon S, Epstein LM, Shmilovitz M, Kretzer B, Tamir A and Egoz N. Campylobacter jejuni infections in Haifa subdistrict summer 1981. (Hebrew). Harefuah 94:274-275, 1983.

3.Epstein LM, Katz L, Tamir A andRishpon S. Incidence of lung cancer in five towns in Israel during the years 1960-1974. Israel Journal of Medical Sciences 20:27-32, 1984.

4.Rishpon S, Epstein LM, Shmilovitz M, Kretzer B, Tamir A and Egoz N. Campylobacter jejuni infections in Haifa subdistrict, summer 1981. International Journal of Epidemiology 13:216-220, 1984.

5.Rishpon S, Epstein LM and Egoz N. The association of infant mortality with lack of regular prenatal care in Haifa subdistrict, 1980. Israel Journal of Medical Sciences 21:123-126, 1985.

6.Rishpon S, Lubacsh S and Epstein LM. Reliability of a method of determining the necessity for hospitalization days in Israel. Medical Care 24:279-282, 1986.

7.Rishpon S. Prevalence rate of anemia among twelve month old children in Hadera subdistrict, Israel 1984-1985. Israel Journal of Medical Sciences 22:412-413, 1986.

8.Weiner P, Landau M, Abu-Moch S andRishpon S. Articular involvement during an outbreak of Brucellosis. (Hebrew). Harefuah 111:168-169, 1986.

9.Rishpon S. 41 years of multiple infections by a Typhoid carrier. (Hebrew). Harefuah 113:109-110, 1987.

10.Rishpon S. Acute rotavirus gastroenteritis outbreak in a day care center in Haifa. Harefuah (Hebrew). 115:181-182, 1988.

11.Nachtigal D,Rishpon Sand Epstein LM. Smoking among medical and engineering students in the Technion. Medical Education 23:196-299, 1989.

12.Rishpon S, Epstein LM and Rennert H. Unnecessary hospitalization days: rates in two general hospitals in Israel. Israel Journal of Medical Sciences 25:392-397, 1989.

13.Epstein ML,Rishpon S, Bental E, Brook G, Tamir A, Gross B , Szwarz M, Manelis J and Pillar T. Incidence, mortality and case fatality of stroke in Northern Israel. Stroke 20:725-729, 1989.

14.Oren I, Hershow RC, Ben-Porath E, Krivoy N, Goldstein N,Rishpon S, Shouval D, Hadler SC, Alter M, Maynard JE and Alroy G. A common source outbreak of fulminant Hepatitis B in a hospital. Annals of Internal Medicine 110:691-698, 1989.

15.Slater PE, Orenstein WE, Morag A, Handsher R, Green MS, Costin C, Yarrow A,Rishpon S, Havkin O, Ben-Zvi T, Kew OM, Rey M, Epstein I, Swartz TA and Melnick JL. Poliomyelitis outbreak in Israel in 1988: a report with two commentaries. Lancet 335:1192-1198, 1990.

16.Goren AI, Hellman S, Brenner S, Egoz N, andRishpon S. Prevalence of respiratory conditions among schoolchildren exposed to different levels of air pollutants in the Haifa Bay area, Israel. Environmental Health Perspectives 89:225-231, 1990.

17.Rubin L,Rishpon S. Changing prevalence of iron deficiency anemia in infants of the Haifa Subdistrict. Israel Journal of Medical Sciences 29:210-212, 1993.

18.Tirosh E, Tamir A, Bar-Zvi J, Epstein L,Rishpon Sand Jaffe M. Unexpected death in infancy. An epidemiologic study in the Haifa District, Israel. European Journal of Epidemiology 10:3-8, 1994.

19.Elkana Y, Gal N andRishpon S. Study of the association between waterborne diseases and microbial water quality in Israel. Public Health Reviews 24 (1):49-63, 1996.

20.Zarka S andRishpon S. Prevention of rabies. (Hebrew). Harefuah 136:69-72, 1999.

21.Zamir C, Dagan R, Zamir D,Rishpon S, Fraser D, Rimon N and Ben Porath E. Evaluation of screening for hepatitis B surface antigen during pregnancy in a population with a high prevalence of HbsAg positive/HbeAg negative carriers. Pediatric Infectious Disease Journal 18:262-266, 1999.

22.Haviv J,Rishpon S,­­­Gdalevich M, MimouniD, Gross E, Shpilberg O. SuccessfulPost exposure Rabies Prophylaxis after Erroneous Starting Treatment. Preventive Medicine 29(1):28-31, 1999.

23.Zamir C, Zamir D,Rishpon S. Traditional practices among children of Ethiopian immigrants in Israel. J Ambulatory Child Health. November 1999; 5:4-8.

24.Habib S,Rishpon S,Rubin L. Influenza vaccination among healthcare workers. Israel Medical Association Journal 2000; 12:899-901.

25.Zamir D, Zamir C,Rishpon S,. Epidemiology of HBV infection among family members of chronic HBV carriers in Israel. Israel Medical Association Journal.2001; 3:338-340.

26.Hay E, Scharf S,Rishpon S, Derazon H, BukishN.Post exposure rabies prophylaxis in a lymphoma patient. Journal of the American Medical Association 2001; 285(2): 166-167.

27.Nitzan-Kaluski D, Leventhal A, Averbuch Y,Rishpon S, Cohen-Dar M, Habib S, Belmaker I, Rubin L., Rachmiel S, Amitai Y and Palti H. Five decades of trends in Anemia in Israeli infants: implications for food fortification policy. European Journal of Clinical Nutrition 2001; 55:82-87.

28.Zamir C. Ben Porath E,Rishpon S,Leventhal A , Zamir D. Control of community-wide Hepatitis A outbreak using mass active vaccination. European Journal of Clinical and Microbiological Infectious Diseases 2001:20(3) 185-187.

29.Biadsy-AtamnaR,Rishpon S, Volovik E and Segal R. Five cases of preventable malaria among Haifa District citizens. (Hebrew) Harefuah 2001:140(9)822-823.

30.Srour S,Rishpon S, Rubin L, Warmn S. An outbreak of Campylobacteriosis in Haifa Subdistrict related to a visit of pupils to an animal farm. (Hebrew). Harefuah 2002:141(8)683-684.

31.Weiler-Ravell D,. Chemtob D, Berlowitz Y,RishponS, Leventhal A .Circumstances leading to the formulation and implementation of a new TB control program in Israel: A case study in public health andpolicy.Journal of Public Health Policy 2004:25(1)23-37.

32.Hefer E,Rishpon S,Volovik E .Trichinosis outbreak among Thai immigrants in Hadera Subdistrict (in Hebrew). Harefuah 2004:143 ;( 9)656-660.

33.Hefer E,Rishpon S, Volovik E. Salmonellosis outbreak among pupils in Or Akiva (in Hebrew). Harefuah 2005:144 ;( 1)8-10.

34.Bacilli and Bullets”: Vaccination and military medicine from a historical perspective. (In Hebrew). Davidovitch N, Balicer D,Rishpon S,Grotto I.Military Medicine 2004:1;(3)133-138.

35.Hefer E, Rishpon S, Warman S, Rubin L. Norovirus outbreaks in nursing homes, Haifa Subdistrict (in Hebrew). Harefuah 2005:144 ;( 3):187-190.

36.Dubnov J, Rubin L,Rishpon S. Is there an Association between Shigellosis Incidence and Socioeconomic status in Metropolitan Haifa? American Journal of Infection Control 2004:32(5):274-277?

37.Inbar Z, Meibar R, Rubin L,Rishpon S.Back to sleep: Parents compliance with the Ministry of Health's recommendations on the most appropriate sleeping position of infants, Haifa District, Israel, 2001. Preventive Medicine 2005 40; (6) 765-768.

38.Gordon M,Rishpon S, Gorski M. Failure of timely diagnosis of carcinoma of the oral cavity: A case report and recommendations. (In Hebrew) Harefuah 2005:144; (4)243-245.

39.Habib S,Rishpon S, Rubin L. The Effect of Socioeconomic Status (SES) and ethnic origin on Various Health Measures among Infants andToddlers. (In Hebrew). Harefuah2005:144 ;(6)402-406. Rubin L, Nunberg D and RishponS.Case Report: Malaria in a Seaport worker in Haifa. Journal of Travel Medicine 2005; 12:350-352.

41. 42.Zamir C, Volovik I,RishponS, AtamnaA, Weiler – Ravell D. Tuberculosis outbreak among adolescent students in a boarding school.European Respiratory Journal2006 28(5):986-91. (IF=7.636, Rank=4/58, Q1)

43.Dubnov J, Hefer H, Rubin S,RishponS. A change in rabies post-exposure treatment guidelines after decision analysis in Israel.European Journal of Public Health2007; 17(1):92-7. (IF=2.591, Rank=44/165, Q2)

44.Dubnov J, Barchana M,Rishpon S,Leventhal A, Segal I Carel R, and Portnov BA. Estimating the effect of air pollution from a coal-fired power station on the development of children’s pulmonary function.Environmental Research2007 ;103 (1):87-98. . (IF=4.373, Rank=15/223, Q1)

Zamir C, Volovik E,Rishpon S.Public Health2007

46. 47.Rubin L, Hefer E, Dubnov Y, Warman S,Rishpon S. An Evaluation of the Efficacy of the National Immunization Program for Hepatitis B .Public Health. 2007: 121: 529-533.

Hefer E, Rubin L, Volovik I,Rishpon S. Epidemiology of STD’s in Haifa District, 2001-2005. (In Hebrew). Harefuah2007; 146(6):425-428.

49.Rubin L, Sprecher H, Kabaha A,Weber G, Teitler N,Rishpon S. Meningitis Following Spinal Anesthesia: 6 Cases in 5 Years.Infection Control and Hospital Epidemiology, 2007; 28:1187–1190. (IF=4.175, Rank=16/165, Q1)

50.Stein-Zamir C, Volovik I,RishponSand Sabi R. Developmental Dysplasia of the Hip: risk markers, clinical screening and outcome.Pediatrics International.2008; 50(3):341-345. (IF=0.730, Rank=106/120, Q4)

51.Rothbart H andRishpon S. Incorporation of Varicella-Zoster-Virus vaccination in childhood immunization schedules (Hebrew).Harefuah2008; 147(8-9):693-697.

52.Kassis I, Srugo U, Srur S, Horowitz Y, Almagor T , Wolf D, Kra-Oz Z ,Rishpon Sand Miron D. The burden of and outcomes of acute bronchiolitis among young children hospitalized in Israel.Harefuah2009;148(11):748-750.

53.Mor Z,Srur S, Dagan R, Bisharat B andRishpon, S.Hepatitis A disease after implementation of universal vaccination: Who is at risk?Journal of Viral Hepatitis2010;1:293-297.(IF=3.909, Rank=19/78, Q1)

54.Rishpon S,Kachel T, Shehada S, Volovik I, Rubin L, Inbar Z Hefer E .Parental Smoking in the Haifa District, Israel, 2001(Hebrew).Kidum Briut2010:3;20-25.

55.Dubnov I, #Kassabri W, Bisharat B andRishpon S. Influenza vaccination coverage among employees of Nazareth Hospital in the winter of 2004-2005.Israel Medical Association Journal2010; 12: 338-341. (IF=1.013, Rank=91/154, Q3)

56.Nir-Inbar S, Rubin L andRishponS. Breastfeeding patterns among Ethiopian immigrant mothers , Israel, 2005-2006.Israel Medical Association Journal2010; 12: 657-661. (IF=1.013, Rank=91/154, Q3)

57.Miron E, #Abufoul N andRishpon S. FactorsHuman Vaccines2010;10:849-853.

58.Habib S, Shehadeh S, Grifat R andRishpon S.Raising Influenza Vaccination Coverage Rate among Haifa District Health Office employees, 2008 (in Hebrew).Health Promotion in Israel2011;4:4-10.

59.Levine H,Rishpon S, Huerta-Hartal M, Davidovitch N.Preventing mumps outbreaks in confined settings.Comprehensive ring vaccination as a containment strategy.Human Vaccines2011;12:1-5.

60.Baron-Epel, O, Bord S, Madjar B, Habib, S and Rishpon, S. What lies behind the low rates of vaccinations among nurses who treat infants?Vaccine2012;30:3151-3154.

61.Baron-Epel O, Madjar B, Grefat R,Rishpon S. Trust and the demand for autonomy may explain low rates of immunizations among nurses.Human Vaccines & Immunotherapeutics2013; 9:1, 1–8; ( IF 2.366, Rank=69/163, Q2)

62.Wagman S,Rishpon S, Kagan G , Dubnov J and Habib S. Variables Correlated with Elderly Referral from Nursing Homes to General Hospitals.Israel Journal of Health Policy Research2014; 3:2.. (IF 1.21, Rank=53/71, Q3)

63.Goldstein I, Ephros M, Grefat R andRishpon S. Intent-to-adhere and adherence with malaria prevention recommendations in two travel clinics.Journal of Travel Medicine 2014 Aug 27. doi: 10.1111/jtm.12156.(IF=1.579, Rank=65/154, Q2)

64.Kaliner E, Kopel E, Anis E ,Mendelson E, Moran-Gilad J,. ShulmanLM, Singer SR, Manor Y, Somekh E,Rishpon S, Leventhal A,Rubin L, Tasher D, Honovich M, Moerman L Shohat T, Bassal R, Sofer D, Gdalevich M, Lev B, Gamzu R, Grotto I. The Israeli Public Health Response to Wild Poliovirus Transmission 2013.Lancet Infectious Diseases2015;1236-42. (IF=22.433, Rank=1/78,Q1).

65.Shibli R andRishpon S. Unresolved Issues Concerning Inadequate Immune Response after Rabies Post-Exposure Prophylaxis in an Immunocompromised Patient.Clinical Medical Reviews and Case reports. 5/11/2016.undefined

66.Shibli R, Shemer R, Lerner-Geva L andRishponS. Knowledge and Recommendation Regarding Routine Childhood Vaccinations Among Pediatric Healthcare Providers in Israel. Vaccine 2016undefined

67.Habib S,Rishpon S, Grotto I and Afek A.Influenza Vaccination Among Healthcare Workers – The Data And The Duty. Harefuah 2017;156(1):4-7.

68.Amit-Aharon A,Nehama H,Rishpon S,Baron-Epel O.Parents withhigh levels of communicative and critical health literacy are less likely to vaccinate their children. Patient Education and Counseling .2017;100 (4):768-775.

69.Kridin K, Khamaisi M ,Rishpon S, Grifat 4. Striking ethnic variations in the epidemiology of Chlamydia trachomatis in Haifa District, Israel, throughout the years 2001-2015. Int J STD and AIDS. Jan 2017.

70.Amit-Aharon A, Nehama H,Rishpon Sand Baron-Epel O.Social-Economic-Demographic Differences in Reasons Not to Comply in Time with Routine Childhood Vaccines. Harefuah 2018: 157(1):16-20.

71.Amit-Aharon A, Nehama H,Rishpon Sand Baron-Epel O.A path analysis model suggesting the association between health locus of control and compliance with childhood vaccinations. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2018: 14 (9).undefined

72.Shibli R,Rishpon S, Cohen-Dar M, Kandlik Y. What affects pediatric healthcare providers to encourage receipt of routine childhood vaccinations? Results from the Northern District of Israel, 2016. Vaccine. 2018 Nov 30. pii: S0264-410X(18)31576-7. doi: 10.1016/j.vaccine.2018.11.051.

73.Shibli R,Rishpon S. The factors associated with maternal consent to human papillomavirus vaccination among adolescents in Israel.HUMAN VACCINES & IMMUNOTHERAPEUTICS, 2019.undefined

undefined

undefined

75.Amit-Aharon A,Nehama H,Rishpon S,Baron-Epel O. Different reasons for not completing routine vaccination amongJewish and Arab children in Israel, Journal of Racial and Ethnic Health Disparities.Journal of Racial and Ehnic Health Disparities 2019.