תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

Dr. Maya Negev (PhD)

Head, Division of Health Systems Policy and Administration

mnegev@univ.haifa.ac.il

Office: Faculty of Social Welfare and Health Sciences, room 435

Reception hours: By appointment

School of Public Health

Dr. Maya Negev is a faculty member in the School of Public Health, University of Haifa. Her research focuses on the science-policy interface of environmental health, with a particular interest in chemical regulation, climate change and ecosystem services. Her work addresses questions such as: how do scientific knowledge and uncertainty influence policy-making, and how does public policy impact environmental health. These questions are examined through mixed methods and interdisciplinary research. She received her PhD from Ben-Gurion University and her doctoral thesis focused on a multicultural approach to environmental policy. She was a Fulbright visiting scholar at the School of Public Health, UC Berkeley, and conducted research on adaptation to climate change in the public health sector at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, during a Daniel Turnberg fellowship. Maya is a member of the Board of Directors of the Arava Institute of Environmental Studies.

ד"ר מיה נגב היא חברת סגל בביה"ס לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה. מיה עוסקת בממשק מדע-מדיניות בבריאות וסביבה, בתחומים של כימיקלים, שינוי אקלים, ושירותי מערכת אקולוגית. מחקריה עוסקים בשאלות הבאות: כיצד ידע מדעי וחוסר ודאות משפיעים על קביעת מדיניות ציבורית, וכיצד מדיניות ציבורית משפיעה על בריאות סביבתית. שאלות אלה נבחנות בשילוב של שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות, ובמחקרים אינטר-דיסציפלינריים. הדוקטורט שלה, במסלול ללימודי סביבה באוניברסיטת בן גוריון, עסק בגישה רב תרבותית למדיניות סביבתית. הייתה עמיתת פולברייט בביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת ברקלי, קליפורניה ועמיתת קרן דניאל טרנברג ב-London School of Hygiene and Tropical Medicine. חברת הוועד המנהל של מכון הערבה ללימודי הסביבה.