תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

Lecturer Tal-Chen Rabinowitch (PhD)

trabinowi@univ.haifa.ac.il

Reception hours: By appointment

School of Creative Arts Therapies

My research is focused on the influence of music on children's social-emotional capacities, such as empathy, cooperation and generosity. In addition, I'm exploring the specific role of behavioral synchrony in children's social-emotional development and its potential in reducing or preventing conflicts and generating closeness and similarity between individuals and groups. Research takes place both in the field (school, communal and therapeutic centers) and the lab.

מחקרי מתמקד בהשפעת המוסיקה על התפתחות יכולות חברתיות ורגשיות כגון אמפתיה, שיתוף פעולה ונדיבות אצל ילדים. בנוסף, אני חוקרת את התפקיד הספציפי של סינכרון התנהגותי בין ילדים בהתפתחות חברתית-רגשית וכן את הפוטנציאל שלו להפחית או למנוע קונפליקטים וליצור קרבה ודימיון בין יחידים וקבוצות. המחקר מתבצע גם *בשטח (בתי-ספר, מרכזים קהילתיים וטיפוליים) וגם במעבדה