תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

Dr. Tal Krasovsky (PhD)

tkrasovsk@univ.haifa.ac.il

Office: Eshkol, 611

Physical Therapy