תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

Office

Department of Community Mental Health

Welfare & Health Science Building, Floor 5, Room 522

University of Haifa

199 Aba Khoushy Ave., Mount Carmel, Haifa, 3498838

Fax: 972-4-8288723

Reception Hours:

Mon-Tue, Thu - 09:00 - 12:00
Wed - 08:30-15:30