תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

מוטי קלנג

מוטי קלנגמנחה: פרופ' גיל לוריא, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה.

כיום: ראש המכון הצבאי למחקר יישומי במדעי ההתנהגות, ממד"ה, צה"ל.

רקע אקדמי:

2013 – 2012 - מוסמך כפסיכולוג מומחה בפסיכולוגיה ארגונית, מועצת הפסיכולוגים.

2010 – 2008 - מוסמך כפסיכולוג מומחה בפסיכולוגיה תעסוקתית, מועצת הפסיכולוגים.

2008 – 2003 - בוגר תוכנית ההכשרה במדעי התנהגות צבאיים, המכללה הצבאית למדעי התנהגות.

2003 – 2001 - בוגר בהצטיינות לימודי תואר שני בפסיכולוגיה תעסוקתית-תעשייתית (יעוץ ארגוני, מיון והערכה ויעוץ תעסוקתי), אוניברסיטת חיפה.

מחקר תזה : "גברי זה הכי, אחותי : השפעת תפיסת המגדר של תפקיד צבאי בקורות החיים על אפליה מינית בהחלטות מיון לעבודה" 

בהנחייתם של פרופ' רענן ליפשיץ ודר' שלמה הראלי.

2001 – 1998 - בוגר בהצטיינות לימודי תואר ראשון במדעי - ההתנהגות (פסיכולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה), אוניברסיטת בן-גוריון.

 

נושא הדוקטורט: השפעת גיבוש קבוצת עבודה על אפקטיביות: לכידות קבוצתית לעומת זיכרון טרנסאקטיבי כמתווך ותנאיי גבול בתהליך.

תקציר עבודת הדוקטורט:

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבסס את חשיבות השפעת גיבוש קבוצתי (group bonding), קשרי חברות בין חברי הקבוצה, על אפקטיביות קבוצת העבודה. כמו כן, לחשוף את המנגנונים הפסיכולוגים המתווכים ותנאי הגבול המסבירים את האפקט הזה. במחקר שולבה פרספקטיבה של חקר רשת חברתית (social network analysis) יחד עם מחקר קבוצות. המחקר עקב אחר 91 קבוצות במהלך 4 חודשי הכשרה, כאשר נתוני המחקר נאספו בשלוש נקודות זמן שונות, תוך שימוש במגוון אמצעים ושיטות (שאלון רשת, שאלונים פסיכולוגיים, הערכת מנהלים ונתוני ביצוע אובייקטיביים). המחקר אושש את מרבית ההשערות. תוצאות המחקר מאפשרות הבנה מעמיקה יותר של שינויים באפקטיביות הקבוצתית הנובעים מגיבוש קבוצתי, כך שבמסגרת המחקר נדונים היבטים תיאורטים ויישומים של תוצאות אלו.

תקציר מלא של עבודת הדוקטורט

השתתפות בכנסים

  • Israel Organizational Behavior Conference (IOBC), 2018.