תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

רננה פרץ-אריזון

מנחה: פרופ' גיל לוריא, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה.

כיום: רמ״ד מחקר בטיחות במחלקת בטיחות ובקרת איכות, צה"ל

רקע אקדמי:

2011 – 2012: השלמת עבודת גמר מחקרית (תזה), החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה.

נושא העבודה: השפעת דמיון בערכים ובמבנה אישיות על תפיסת איכות מערכת יחסי חליפין בין מנהלים לכפיפים, בהנחיית: פרופסור גיל לוריא.

2007 – 2009: MBA  במנהל עסקים, רופין. התמחויות: ניהול השיווק ועסקים בינ"ל; ניהול ופיתוח ארגוני (הצטיינות יתרה).              

1998 – 2001: BA מנהלים, מנהל עסקים, רופין (הצטיינות).

נושא הדוקטורט: רשתות חברתיות כאפיקי השפעה על בטיחות בארגונים.

תקציר עבודת הדוקטורט:

לאורך השנים נמצא שעמיתים משפיעים על בטיחות בארגונים. מחקרי בטיחות נוהגים להתייחס להשפעת עמיתים כאל גורם אחיד המתקיים ברמת היחידה הארגונית הפורמאלית. המחקר הנוכחי מציג באמצעות ניתוחי רשתות חברתיות, גישה משלימה, המתייחסת למגוון מערכות היחסים שהפרט מפתח עם עמיתים ליחידה, כאל גורם המשפיע על הבטיחות ברמות ארגוניות שונות. בשלב ראשון, נערך מחקר גישוש בקרב 83 נהגים מקצועיים, שנועד לאמוד באמצעות אמצעים אובייקטיביים חיצוניים האם ואילו מסוגי מערכות היחסים הבינאישיות שהנהג/ת מפתח/ת עם עמיתיו/ה ליחידה הפורמאלית - משפיעים על התנהגותו/ה הבטיחותית. ממצאי המחקר העידו על כך שמיקומו/ה של נהג/ת ברשתות הצוותיות, מנבא את התנהגותו/ה בדרכים: מרכזיות ברשת מערכות יחסים שליליות (קשרי איבה) נמצאה כמשפיעה ביחס חיובי על נהיגה לא בטיחותית, ומרכזיות ברשת חברות נמצאה כמשפיעה ביחס שלילי על התנהגות זו. יתר על כן, נמצאה השפעה אינטראקטיבית בין מרכזיות ברשת מערכות יחסים שליליות ומרכזיות ברשת חברות. שלב שני במחקר נועד לבחון האם וכיצד מערכות יחסים חיוביות ושליליות, משפיעות על התהוות תפיסות בטיחות (קרי, חוזק אקלים), ברמת הקליקה החברתית (קבוצת עמיתים הקשורים זה לזה בקשרי חברות) וברמת היחידה הפורמאלית. אוכלוסיית המחקר בשלב זה כללה 567 עובדים המאוגדים ב - 46 צוותי עבודה פורמאליים בארגונים תעשייתיים. ממצאי המחקר מעידים על כך שרמת הקליקה מהווה רמת ניתוח תקפה בחקר אקלים בטיחות; כמו כן, נמצא שמספר הקליקות בצוות הפורמאלי והאינטראקציה בין מספר הקליקות לשיעור מערכות היחסים השליליות בצוות - עשויים לנבא חוזק אקלים בטיחות בצוות הפורמאלי. כלומר, ככל שמספר הקליקות בצוות הפורמאלי הינו גבוה יותר - רמת ההסכמה בצוות פוחתת, וקשר זה עוצמתי יותר ברמות גבוהות של מערכות יחסים שליליות בצוות.

מחקר זה מציע הסבר תיאורטי ומתודות להבנת הקשר בין מערכות יחסים בינאישיות, חיוביות ושליליות, לבין בטיחות בארגונים. התווית מסגרת תיאורטית ומתודות שעשויים לקשר בין רמת המיקרו לרמת המאקרו הפורמאלית, מהווה תרומה לחקר הרשתות, לחקר הבטיחות ולחקר התהוות תופעות ברמה פורמאלית. נוסף על כך, הצגת קיומה של רמת הקליקה החברתית לצד השפעתה על התהוות תפיסות אקלים ברמת היחידה הפורמאלית - מהווה תרומה משמעותית נוספת לחקר האקלים.

פרסומים

Arizon‑Peretz, R., Hadar, I., Luria, G (2021) The Importance of Security is in the Eye ofThe Importance of Security is in the Eye ofthe Beholder:Cultural, Organizational, and Personal FactorsAffecting the Implementation of Security by Design. IEEE Transactions on Software Engineering, 10.1109/TSE.2021.3119721

Arizon‑Peretz, R., Hadar, I., Luria, G & Sherman, S. (2021) Understanding developers’ privacy and security mindsetsUnderstanding developers’ privacy and security mindsetsvia climate theory. Empirical Software Engineering, https://doi.org/10.1007/s10664-021-09995-z

Arizon-Peretz, R., Luria, G., Kalish, Y., & Zohar, D. (2021). Safety climate strength: The negative effects of cliques and negative relationships in teams. Safety Science138, 105224.

Arizon-Peretz, R., & Luria, G. (2017). Drivers’ social-work relationships as antecedents of unsafe driving: A social network perspective. Accident Analysis & Prevention106, 348-357.

השתתפות בכנסים

  • The European Association of Work and Organizational Psychology, 2017.
  • Israel Organizational Behavior Conference (IOBC), 2018.

פרסים ומלגות

2014: קרן הפרסים ע"ש פרופסור אריה שירום ז"ל. פרס בזכות הצעת מחקר בנושא: "מרמת הצוות לרמת הקליקה: קליקות חברתיות,  מנהיגות, אקלים בטיחות ותפוקה - כאמצעים לניבוי התנהגות בטיחותית".

2017: האגודה הישראלית לחקר יחסי עבודה. פרס ע"ש פרופסור גדי הראל ז"ל בזכות המאמר: "מארג מערכות יחסים תוך צוותיות כאמצעי לניבוי נהיגה לא בטיחותית במסגרת העבודה - פרספקטיבת הרשתות החברתיות".