תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

איריס יניב

erez kita

מנחה: פרופ' גיל לוריא, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

פרופ' רות כץ, החוג לשירותי אנוש, אוניברסיטת חיפה

 

 

תואר ראשון: סוציולוגיה ואנתרופולוגיה וחינוך, אוניברסיטת חיפה

תואר שני: ייעוץ חינוכי, מכללת עמק יזרעאל (בהצטיינות יתרה)

לימודי השלמה: החוג להתפתחות האדם, אוניברסיטת חיפה

נושא התזה: "הערכה עצמית ואוריינטציית עתיד כמתווכים בין יחסי מתבגר-הורה מתבגר-מורה לבין הישגיו בלימודים"  בהנחיית פרופ' רות כץ.

 

שם העבודה: תיאוריית הפעלת התכונה (Theory Activation Trait )כמסבירה את התנאים  בהם תכונות קשורות להתנהגות בריאות ואיכות חיים

תקציר עבודת הדוקטורט

בשנים האחרונות, ניכרת מגמה גוברת והולכת בהתעניינות בבריאות העובד, בקרב ארגונים רבים ברחבי העולם. דאגה זו מחזקת, באופן משמעותי, את האמון והמעורבות של העובדים, ארגון, ובכך מגדילה באופן ישיר את מידת היעילות של העובדים. 

מטרתו של מחקר זה היא לקדם חקר התנהגות בריאות בארגונים, ולענות על פערים שעולים מהספרות. נעשה חיבור בין שתי גישות שונות: האחת מראה שהתנהגות בריאות היא פונקציה של בחירות אישיות והגישה השנייה היא "מצבית ", כלומר מתמקדת בהקשר. על פי גישה זאת, אנשים שנמצאים במצב מסוים או בארגון מסוים, מתנהגים אחרת בגלל השפעת המצב, וזאת בשל חשיבותם של הגורמים הסביבתיים, המשפיעים על התנהגות בריאותית בהתאם לתיאוריית הפעלת התכונה. כלומר, מהי ההשפעה של תכונות אישיות על התנהגות בריאות, בהקשרים שונים של התיאוריה, וביחסי הגומלין בין השתיים, שלמיטב ידיעתי טרם נחקרו.

פרסומים מאמרים

Peleg, O., Yaniv, I., Katz, R., & Tzischinsky, O. (accepted). Does trait anxiety mediate the relationship between differentiation of self and quality of life? American Journa of Family Thrapy [IF: 0.6].