תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

Administrative Positions

Dr. Yuval Palgi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web site

Ms. Lilach Gershon-Sudri

Tel: 972-4-824-0815
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel: 9724-828-8151
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office:

Fax: 04-8240573
Welfare & Health Science Building, Floor 2, Room 223