תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

טפסי רישום למתקבלים חדשים - שנה"ל תשע"ט- תואר ראשון ותואר שני

טפסים לקראת רישום ממוחשב לקורסים

החוג לריפוי בעיסוק - שנה א'- שנה"ל תשע"ט, אוקטובר 2018

לימודי תואר ראשון: קמפוס אוניברסיטת חיפה / קמפוס מכללת מבח"ר

לימודי תואר שני: מסלול עם תזה / מסלול ללא תזה (פרוייקט) 

 

 

תואר ראשון - שנה א' - שנה"ל תשע"ט - מעודכן ליום 15.08.2018

אנא תשומת ליבכם להורדת הטפסים של תכנית הלימודים אליה הנכם שייכים (ריפוי בעיסוק בקמפוס אוניברסיטת חיפה או ריפוי בעיסוק בקמפוס מכללת מבח"ר בבני ברק):

 טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשע"ט - תואר ראשון - קמפוס אוניברסיטת חיפה:

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב- יעודכן בימים הקרובים

2. מידע לקראת הרישום ורשימת קורסים

3. מערכת שעות: סמסטר א' ,  סמסטר ב'  

4. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

5. אגרת לתלמיד


 טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשע"ט - תואר ראשון - קמפוס מכללת מבח"ר, בבני ברק:

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב - יעודכן בימים הקרובים

2. מידע כללי ורשימת קורסים, תכנית בני ברק

3. מערכת שעות: שנה א' סמסטר א' , שנה א' סמסטר ב' 

4. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

5. אגרת לתלמיד

 


 


תואר שני - שנה א' - שנה"ל תשע"ט

מעודכן ליום 14.08.2018

 

טפסים לקראת רישום לקורסים של שנה"ל תשע"ט - תואר שני  -  מסלול א' (עם תזה) ומסלול ב' (ללא תזה):

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב- המסמך יעודכן בימים הקרובים 

2. רשימת הקורסים-תשע"ט (שימו לב, הקובץ מכיל את שני המסלולים, תזה ופרוייקט)

3. מערכת שעות שנה א' - סמסטר א' + ב' (מסלול א'- תזה, מסלול ב'- פרוייקט)

5. אגרת לתלמיד