± אודות החוג
± תוכניות לימודים לתואר ראשון:
± תכנית ריפוי בעיסוק –
     
אוניברסיטת חיפה
± תכנית ריפוי בעיסוק
     
מכללת מבח"ר

± תוכנית לימודים לתואר שני
± שנתון
     מערכת שעות – שנה א'

± הכשרה מעשית
± סגל אקדמי
± סגל מינהלי
± לוח מודעות
± קישורים
± טפסים
± כתבו לנו
± מידע ושירותים לסטודנט
± ספרייה
± אתר הספרייה לחוג לריפוי
     בעיסוק

± היחידה ללימודי המשך
± חיפוש באתר 

± בחזרה לדף ראשי

± לאתר הפקולטה
± לאתר האוניברסיטה

תוכנית לימודים לתואר שני - מ"א

 

מסלול מוסמך עם תיזה


יו"ר הוועדה לתואר שני לשנת תשס"ט: פרופ' נעמי יוסמן

 

 

מסלול מוסמך עם תיזה

 

מטרת הלימודים
מטרת הלימודים הינה הכשרת מרפאים בעיסוק העובדים בתחומי ההתמחות המקצועיים השונים או המחזיקים בתפקידי ניהול ובעמדות מפתח במקצוע, תוך דגש על פיתוח יכולות אקדמיות.
 

מבנה תכנית הלימודים

המודל שבבסיס התוכנית מתמקד בהתפתחות האדם מינקות לזקנה, במניעים לתפקוד, בלמידה של מיומנויות ודפוסי התנהגות עיסוקית במצבי בריאות וחולי והשפעת הסביבה עליהם. מיקוד זה מדגיש את ההתעניינות הייחודית של הריפוי בעיסוק באיכות חיי האדם ומייצג את המומחיות המקצועית בפיתוח ובהקניית מיומנויות ובהתאמת הסביבה לשיפור התפקוד במצבי בריאות וחולי.

משך הלימודים הוא עד שלוש שנים.

התכנית המוצעת כוללת:
(1) קורסי חובה, כוללים שני סמינריונים

(2) קורסי בחירה
(3) כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)

 

תכנית הלימודים

 מסלול תיזה - 30 שש"ס

שנה א'

שנה ב'

סה"כ

לימודי חובה:

18

4

  

לימודי בחירה

2

6

 

סה"כ

20

10

30

 

*ניתן לבחור קורסי בחירה בפריסה נוחה יותר בין שנה א' לב'.

 

 

היקף הלימודים

היקף הלימודים הוא 30 שעות סמסטריאליות, וביצוע עבודת גמר מחקרית.

במסגרת התכנית ילמדו קורסי חובה בתיאוריות מתקדמות, כלי אבחון והערכה, שיטות מחקר וסטטיסטיקה וקורסי בחירה וסמינריונים בנושאים מקצועיים מגוונים.

במסגרת הלימודים יש להשלים 2 עבודות סמינריוניות.

בנוסף, ניתן לבחור קורסים וסמינריונים מכלל הקורסים לתואר שני הנלמדים בחוגים השונים בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ובפקולטה לחינוך באוניברסיטה ובפקולטה לרפואה בטכניון. קורסים אלה חייבים באישור הוועדה החוגית לתואר שני.

 

 

רשימת קורסי החובה והבחירה:
 

שנה א'- קורסי חובה

סמסטר א'

שם הקורס

 שש"ס

 

תיאוריות, מודלים ומסגרות התייחסות בריפוי בעיסוק

2 שש"ס

שיטות מחקר וסטטיסטיקה    

2 שש"ס

תרגיל בסטטיסטיקה ועיבוד נתונים

2 שש"ס

שיטות מחקר איכותניות

2 שש"ס

 

סמסטר ב'

שם הקורס

 שש"ס

 

טיפול על בסיס ראיות

2 שש"ס

כלי מדידה והערכה (סמנריון)

4 שש"ס

סמינר תיזה

2 שש"ס

סמינריונים לבחירה:

*חובה לבחור סמנריון אחד מהרשימה הבאה במהלך שנה א'

ריפוי בעיסוק בחברה רב-תרבותית                                                          

     או

פיתוח והערכה של תוכניות התערבות עדכניות בריפוי בעיסוק

     או

מח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים והשפעתם על התפקוד

     או

ארגונומיה למתקדמים

     או

תכנון סביבה וירטואלית להתערבות קלינית

2 שש"ס

 

שנה א'- קורסי בחירה
לחצו כאן לתיאור קורסי הבחירה

סמסטר א'

שם הקורס

 שש"ס

 

הנחיית קבוצות           

4 שש"ס

המח ותפקוד האדם

2 שש"ס

טכנולוגיה מסייעת למתקדמים

2\4 שש"ס

 

סמסטר ב'

שם הקורס

 שש"ס

 

ניהול אסטרטגי במערכות בריאות רווחה ושיקום

2 שש"ס

מח והתנהגות: המעשה הטיפולי                                                                      

2 שש"ס

ילדים משחקים: התפתחות הערכה וטיפול                             

2 שש"ס

מסגרות התייחסות בתהליך העשייה המקצועית

2 שש"ס

אספקטים פסיכוסוציאליים של מצבי חולי ונכות   

2 שש"ס

המוח ותפקוד האדם (יכול להיחשב כסמינריון)

2 שש"ס

עיבוד סנסורי, היבטים נוירו פיזיולוגיים וקליניים (יכול להיחשב כסמינריון)

2 שש"ס

ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים- א' –הגדרות, תיאוריה וריפוי בעיסוק   (יכול להיחשב כסמינריון)

2 שש"ס


שנה ב'- קורסי חובה

סמסטר א'

שם הקורס

שש"ס

 

שיטות מחקר עדכניות בריפוי בעיסוק     

2 שש"ס

מדיניות וניהול שרותי בריאות רווחה ושיקום

2 שש"ס

 

שנה ב'- קורסי בחירה

סמסטר א'

שם הקורס

שש"ס

 

הנחיית קבוצות

4 שש"ס

המח ותפקוד האדם (יכול להיחשב כסמינריון)                                               

2 שש"ס

טכנולוגיה מסייעת למתקדמים

2\4 שש"ס

ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים - הגדרות תיאוריה

וריפוי בעיסוק (יכול להיחשב כסמינריון)                                               

2 שש"ס

ליקויי תפקוד ולמידה בילדים, נוער ומבוגרים -

תהליכי הערכה והתערבות   

2 שש"ס

סוגיות נבחרות בתקשורת ובריאות

2 שש"ס

פגות והשפעתה על התפקוד

2 שש"ס

 

סמסטר ב'

שם הקורס

שש"ס

 

ניהול אסטרטגי במערכות בריאות רווחה ושיקום                                                     

2 שש"ס

מח והתנהגות: המעשה הטיפולי                                             

2 שש"ס

ילדים משחקים: התפתחות הערכה וטיפול                   

2 שש"ס

מקומו של הריפוי בעיסוק בזקנה מוצלחת

2 שש"ס

אספקטים פסיכוסוציאליים של מצבי חולי ונכות   

2 שש"ס

עיבוד סנסורי, היבטים נוירו פיזיולוגיים וקליניים (יכול להיחשב סמינריון)

2 שש"ס

מסגרות התייחסות בתהליך העשייה המקצועית

2 שש"ס

סמינריונים לבחירה

ריפוי בעיסוק בחברה רב-תרבותית

     או

פיתוח והערכה של תוכניות התערבות עדכניות בריפוי בעיסוק   

     או

מח והתנהגות: תהליכים קוגניטיביים והשפעתם על התפקוד

     או

ארגונומיה למתקדמים

     או

תכנון סביבה וירטואלית להתערבות קלינית

2 שש"ס

 

* פתיחת קורס בחירה מותנית במס' הנרשמים. חלק מקורסי הבחירה יתקיימו אחת לשנתיים.

 

הגשת הצעת התזה

תלמיד במסלול א' נדרש להגיש הצעת תזה לאישור הוועדה החוגית לתואר שני עד תום הסמסטר השלישי ללימודיו, כולל חופשת הסמסטר, על מנת להימצא במצב אקדמי תקין.

 

בסיום הלימודים ייערך יום הצגת עבודות הגמר במסגרתו יידרשו התלמידים להציג את עבודת התזה.

 

הערה: תכנית הלימודים בחוג נקבעת בהתאם לשנתון השנה הראשונה ללימודי הסטודנט .

 

*מעבר ממסלול א' לב' מחייב סיום חובות הלימודים כולל עבודת הגמר, תוך שנתיים (4 סמסטרים).

 

תחומי המחקר של אנשי הסגל האקדמי בחוג:
 

שם

תחומי התמחות

ד"ר אנגל-יגר בתיה

מנחה לתזה

http://hw.haifa.ac.il/occupa/hebrew/cv/Batya_Engel-Yeger.html

 

תפקוד ואי תפקוד של מערכות חוש; ויסות סנסורי לאורך מעגל החיים; דגמי השתתפות בחיי היום-יום של אוכלוסיות בריאות ושל אוכלוסיות עם ליקויים תפקודיים שונים; התפתחות הילד ומוכנות לבית הספר; פיתוח כלי אבחון בתחומים של קוגניציה ומערכות חישה.

 

 

ד"ר בן-שם עדית

יועצת לפרויקט גמר

הזדקנות וזקנה מיטבית

הדרכה והתפתחות מקצועית

 

ד"ר עינת גל

מנחה לתזה

אוטיזם, הפרעות בויסות סנסורי,

פתוח כלי התערבות באמצעות שימוש בטכנולוגיה

פרופ' וייס תמר

מנחה לתזה ודוקטורט

http://hw.haifa.ac.il/occupa/hebrew/cv/tamar_w.html

 קישור לסרט מציאות מדומה, ערוץ 8

מציאות מדומה, טכנולוגיה שיקומית, ארגונומיה, ביומכניקה

ד"ר זק"ש דליה - ראש החוג

מנחה לתזה ודוקטורט

 

תיאוריות בריפוי בעיסוק,

עיסוק אנושי – עיסוקים משפחתיים של אמהות,

התאמת הסביבה הפיזית והאנושית בשיקום

פרופ'  יוסמן נעמי

מנחה לתזה ודוקטורט

http://research.haifa.ac.il/~naomij/

 

שיקום- בעיות קוגניטיביות והקשר שלהן לעיסוק האדם אצל ילדים עם בעיות התפתחות, מבוגרים לאחר תאונות, חולים הסובלים ממצוקה נפשית

גב' לובושיצקי דבורה

יועצת לפרויקט גמר

http://hw.haifa.ac.il/occupa/hebrew/cv/dvora.html

 

ריפוי בעיסוק פסיכו-סוציאלי

קבוצות פעילות

אספקטים פסיכוסוציאליים של חולי ונכות

רוחניות ובריאות

פסיכותרפיה והדרכה קלינית

 

ד"ר רוזנבלום שרה

מנחה לתזה ודוקטורט

http://hw.haifa.ac.il/occupa/hebrew/cv/sara.html

 

ליקויי תפקוד ולמידה לאורך מעגל החיים (הילד המסורבל, LD, עולים מאתיופיה ועוד) קשיי כתיבה, התנהלות בזמן ופנאי, קשרי הגומלין שבין הפעילות להשתתפות האדם 

ד"ר ריקון צמרת

http://hw.haifa.ac.il/occupa/hebrew/cv/tzameret.html

מנחה לתזה

 

הטיפול בריפוי בעיסוק בילדים בגיל  0-6 , גישה קוגניטיבית לטיפול בילדים עם DCD, פסיכו-ביולוגיה- השפעות של  stress‏ בינקות על התפתחות קוגניטיבית בבגרות, חסך וטראומה.   

התערבויות טיפוליות בגישה הקוגניטיבית בילדים

ד"ר שניידר אלינור

יועצת לפרויקט גמר

http://hw.haifa.ac.il/occupa/hebrew/cv/eleanor.html

 

 

ריפוי בעיסוק בליקויים התפתחותיים,הורות ומעורבות הורים בטיפול, התפתחות המשחק ושימוש במשחק בתהליך הטיפול 

ד"ר שרויאר נעמי (בתר דוקטורט בשנה"ל תשס"ח)

http://hw.haifa.ac.il/occupa/hebrew/cv/naomis.html

מנחה לתזה

 

טכנולוגיה בשיקום, ארגונומיה שיקום פרטני וקבוצתי, למידה מרחוק, נגישות


נושאים לדוגמא של מחקריהם של מי שסיימו את המסלול המחקרי בחוג:
 

פיתוח כלי הערכה לבדיקת תפקודי יום-יום בילדים DoEat\ גב' איילת גופר, בהנחיית דר' שרה רוזנבלום ופרופ' נעמי יוסמן.
 

הקשר בין ליקויי כתיבה וליקויי התארגנות בחיי היומיום- בחינת ההבדלים בין ילדים לקויי כתיבה לבין ילדים שאינם לקויי כתיבה\ גב' עמית שנפ, בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום ופרופ' נעמי יוסמן.
 

לקות למידה בלתי מילולית והשפעתה על תפקודי היומיום מינקות ועד ילדות מנקודת מבטן של האמהות\ גב' מיכל פירן בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום וד"ר דליה זק"ש.
 

התאמת ה-Contextual Memory Text לילדים: השוואה בין יכולות הזיכרון של ילדים לקויי שמיעה\ גב' דוריס דור בהנחיית ד"ר בתיה אנגל-יגר
 

פרופיל סנסורי ודפוסי אכילה בקרב ילדים עם פיגור שכלי\ גב' רים הרדל נאסר בהנחיית ד"ר בתיה אנגל-יגר, ד"ר עינת גל
 

הקשר בין שביעות רצון מורת המחשבים לבין ביצוע מטלות מחשב עם עכבר מותאם עבור תלמידים עם פיגור שכלי\ גב' אלכסנדרה דניאל-סעד בהנחיית פרופ' תמר וייס וד"ר נעמי שרויאר
 

תפיסת מטלות ההאכלה, רמת המתח ושביעות הרצון מהעבודה של מטפלות ישירות במסודות לאוכלוסיה סיעודית עם פיגור שכלי\ גב' נועה גלעד בהנחיית ד"ר דליה זק"ש
 

הקשר בין הפרעות אכילה לבין קשיים סנסוריים בקרב ילדים עם אוטיזם\ גב' ענת אופנהיים בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.
 

יעילות השימוש במציאות מדומה להקניית מיומנויות של חציית כביש בקרב ילדים ומתבגרים עם אוטיזם\ גב' הדס בן חיים מילקה בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' תמר וייס
 

הערכת תפקודים אקזקוטיביים ע"י תפקוד בסביבת "קניון מדומה" (Virtual Mall)- השוואה בין ילדים ומתבגרים פגועי ראש לבריאים\ גב' נטע ארז בהנחיית פרופ' תמר וייס.
 

קשר בין סימולאטור נהיגה לבין אבחונים להערכת מיומנויות נהיגה, ונהיגה בפועל\ גב' נועה גוטפריד בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן וד"ר רחלי קיצוני.
 

חציית כביש אמיתי ומדומה והקשר לתפקודי אקזוקוטיבים בקרב אנשים לאחר אירוע מוחי בקהילה\ סמדר סאסר בהנחיית פרופ' תמר וייס.
 

בניית תוקף ומהימנות לאבחון ה-Executive Function Route-finding Task  (EFRT) באוכלוסיית מבוגרים המוגדרים כ–Mild Cognitive Impairment  (MCI)\ טל דמאיו-דיין בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן, ד"ר רחלי קיצוני וד"ר גרי סינוף.
 

"פרוייקט סבא"-השפעת תכנית בין דורית על עמדות ילדים כלפי זקנים\ להידשני וייס אביטל בהנחיית ד"ר דליה זק"ש.
 

תחושת מסוגלות של מרפאות בעיסוק בתחום הפסיכיאטרי במערך האשפוז ובמערך השיקום בקהילה\ גב' סיגל וקס בהנחיית ד"ר דליה זק"ש  וד"ר נעמי שרויאר.
 

הקשר בין תפקודים אקזקוטיביים לביצוע משימות יומיומיות בסופרמרקט וירטואלי אצל חולים הסובלים מסכיזופרניה\ גב' ענת אלבז – שניידרמן בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן.

 

ייעוץ סטטיסטי
ניתן להיעזר בייעוץ סטטיסטי הניתן בחוג ע"י גב' סנדרה צוקרמן.
• שעות קבלה: ימי ה' , בין השעות 11:00 – 9:00 , חדר 901, טלפון: 8240315 (ניתן להתקשר רק בשעות האלו).
לצורך קביעת פגישה בלבד: ניתן להתקשר גם לטלפון:
8549124, בימי שלישי, בין השעות 22:00 – 21:00. 

אם נתקלת בבעיה כלשהי בצפייה בקבצים הנ"ל, אנא לחץ על הקישור מטה
והורד את תוכנת
Adobe Acrobat Reader

 

בחזרה לדף תוכניות הלימודים

 

כל הזכויות שמורות לפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל 31905 | עודכן לאחרונה ב: 15.9.2009 | ניהול האתר