תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

סמסטר ב'

מספר הקורס
שם הקורס
שם מרצה
300.4007
ד"ר דפנה טנר
300.4020
ד"ר אלון רז
300.4095
ד"ר לידיה לרנר
300.4110
ד"ר מיכל בת אור
300.4111
ד"ר אסתי אבנון
300.4150
מר הוד אורקיבי
300.4151
ד"ר נורית צדרבוים
300.4152
גב' עדנה לשם
300.4201
ד"ר מיכל בת אור
300.4201
ד"ר דפנה רגב
300.4201
ד"ר שרון שניר
300.4203
מושגי יסוד בטיפול בתנועה ב'
ד"ר דיתה פדרמן
300.4206
גב' רינת פניגר שאל
300.4207
גב' רינת פניגר שאל
300.4220
ד"ר צפי זוהר
300.4300
ד"ר תמי בר-און
300.4308
פרופ' רחל לב
300.4309
ד"ר דבי חפץ
300.4310
נשים מגדר ואמנות - סמינר
פרופ' רות לין
300.4320
ד"ר אסתי אבנון
300.4325
ד"ר מיכל בת אור
300.4330
ד"ר אתי שחר
300.4400
ד"ר דבי חפץ
300.4406
ד"ר דיתה פדרמן
300.4425
מר אמנון רביב
300.4430
ניסיון חוויה כמרחב הלמידה בגילוי הקשרים של רוח - חומר
ד"ר בת-שבע קורן
300.4610
ד"ר דפנה רגב
300.4610
ד"ר תמי בר-און
300.4620
ד"ר מיכל שיינין
300.4640
ד"ר מיכל שיינין
300.4640
ד"ר תמי בר-און
300.4655
ד"ר דן יניב
300.4670
ד"ר תלמה כהן
300.4680
ד"ר דן יניב
300.4690
ד"ר דפנה מרקמן
300.4695
גב' תמי גברון
300.4710
ד"ר אלון רז
300.4830
ד"ר נאוה לוטן
300.4840
טיפול באמצעות תנועה מתקדמים ב
ד"ר דיתה פדרמן
300.4900
גב' רינת פניגר שאל
300.4915
גב' עדנה לשם
300.4920
מר אלון חן
300.4955
ד"ר גיא בקר
300.4970
דפנה מרקמן
300.4980
פרופ' צבי איזיקוביץ