תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

הכשרה מעשית תוכנית מבח"ר מדריכים

  שנה א שנה ב שנה ג שנה ד מאמרים

תשלום

נוהל תשלום

דרישת תשלום

דו"ח תשלום

פרטים אישיים

נוהל תשלום

דרישת תשלום

דו"ח תשלום

פרטים אישיים

נוהל תשלום

דרישת תשלום

דו"ח תשלום

פרטים אישיים

נוהל תשלום

דרישת תשלום

דו"ח תשלום

פרטים אישיים

1. נטים ליחסי צוות - פיתוח שאלון

2. Briefing and Debriefing

3. Fieldwork education

4. How do practice educators define ot student competence

5. The influence of fieldwork on the future

6. Professional identity

7. Self-Assessment tool for fieldwork educator competency

8. Student Supervision Strategies

9. The Student’s Perspective

הנחיות וטפסים

הנחיות לימי תצפית

תקנון

תקנון

קוד אתי

Checklist

הנחיות למדריך בהכשרה

נושאים להתיחסות

תקנון

קוד אתי

Checklist

הנחיות למדריך בהכשרה

נושאים להתיחסות

תקנון

קוד אתי

Checklist

הנחיות למדריך בהכשרה

נושאים להתיחסות

הערכה

 

מקום הכשרה

סטודנט

מקום הכשרה

סטודנט

מקום הכשרה

סטודנט

מטלות

מטלות למקבץ ראשון הכרת מוסד טיפולי 

מטלות למקבץ ראשון תאור מקרה

מטלות למקבץ שני תאור מקרה

מטלות למקבץ שלישי תאור מקרה

עבודה מסכמת

תרגיל מסכם

עבודה מסכמת

עבודה מסכמת

מטלת פרויקט

 

סטודנטים