תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר
שנה א-
ימי למידה
שנה ב'-
8 שבועות
שנה ג'-
9 שבועות
שנה ד'-
13 שבועות
 

תשלום להכשרה מעשית

תשלום להכשרה מעשית

תשלום להכשרה מעשית

 

1. דו"ח תשלום עבור הדרכה בהכשרה מעשית

1. דו"ח תשלום עבור הדרכה בהכשרה מעשית

1. דו"ח תשלום עבור הדרכה בהכשרה מעשית

 
 

טפסים להכשרה מעשית

טפסים להכשרה מעשית

טפסים להכשרה מעשית

 

1. תקנון לתקופת הכשרה

1. תקנון לתקופת הכשרה

1. תקנות לתקופת הכשרה

 

2. הנחיות למדריך בהכשרה מעשית

2. הנחיות למדריך בהכשרה מעשית

2. הנחיות למדריך בהכשרה מעשית

 

3. נושאים מומלצים להתייחסות

3. נושאים מומלצים להתייחסות

3. נושאים מומלצים להתייחסות

 

4. checklist

4. checklist

4. checklist

 

5. מסגרת ההתנסות הקלינית

5. מסגרת ההתנסות הקלינית

5. מסגרת ההתנסות הקלינית
 

6. טופס דיווח שעות

6. טופס דיווח שעות

6. טופס דיווח שעות
 
 

 טפסי הערכה

  טפסי הערכה

טפסי הערכה

 

1. טופס להערכת תפקוד הסטודנט/ית בתקופת הכשרה מעשית

1. טופס להערכת תפקוד הסטודנט/ית בתקופת הכשרה מעשית

1. טופס להערכת תפקוד הסטודנט/ית בתקופות הכשרה מעשית

 

2. טופס הערכת הדרכה במהלך הכשרה מעשית

2. טופס הערכת ההדרכה במהלך הכשרה מעשית

2. טופס הערכת ההדרכה במהלך הכשרה מעשית

 
 

מטלות

מטלות

מטלות

  1.הנחיות למטלות לתקופת הכשרה מעשית

1.הנחיות למטלות לתקופת הכשרה מעשית

1. מטלות פרויקטים הכשרה שנה ד'

 הנחיות כלליות למטלות

 טופס קידוד

     

2. מטלות תחום פסיכו סוציאלי שנה ד'

 

 

 

3. מטלות תחום פיזיקאלי/גריאטרי שנה ד'

     

4. מטלות תחום ילדים שנה ד'