תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

רשימת חברים בוועדות פקולטטיות ואוניברסיטאיות

פורום ראשי-החוגים | ועדת מחקר |  חברות בוועדות אוניברסיטאיות | ועדת האתיקה הפקולטטית

ועדת הוראה (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תדון ותמליץ על תכניות-הלימודים ועל סדרי ההוראה במסגרת הפקולטה, בתכניות להקים חוגים ותחומי הוראה חדשים או לבטל חוגים קיימים וכן תדון בהצעות שינויים בחוגים קיימים, על המדיניות של קבלת תלמידים חדשים לחוגי-הפקולטה, בכפיפות להחלטות הסנאט.

 • פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן – יו"ר
 • פרופ' פרלה ורנר (תשע"ו - תשע"ח)
 • פרופ' ריטה מנו (תשע"ו - תשע"ח)
 • ד"ר עינת גל  (תשע"ו - תשע"ח)
 • פרופ' יובל פלגי  (תשע"ו - תשע"ח)
 • ד"ר עינת קודש (תשע"ו - תשע"ח)
 • ד"ר תמר דגני (תשע"ו - תשע"ח)
 • ד"ר אורנה בלומן (תשע"ו - תשע"ח)
 • ד"ר שרון שניטמן (תשע"ו - תשע"ח)

גב' רחלי בליפנטה אפוטה (מרכזת)

 

ועדת מחקר (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תעסוק בנושאים המקצועיים והתקציביים הקשורים בקידום המחקר של חברי סגל  צעירים, במסגרת אפשרויות התקציב בפקולטה.

 • פרופ' מיכל שמאי (יו"ר)
 • פרופ' סטיב לוין
 • ד"ר הוד אורקיבי
 • ד"ר נעמי שרוייר
 • פרופ' שמעון ספיר
 • ד"ר אריק חשין
 • ד"ר שירה זילבר שגיא
 • ד"ר ברכה ניר
 • ד"ר טובה וינטרשטיין
 • ד"ר קרן בנאי
 • ד"ר מיכל כפרי
 • ד"ר הילה שריג בהט
 • פרופ' דנה יגיל
 • גב' רחלי בליפנטה אפוטה (מרכזת)

 

פורום ראשי חוגים  - (פר"ח) (בהתאם לתקנון האקדמי)

הוועדה תדון ותייעץ לדיקן בכל העניינים הכרוכים בסדרי העבודה של חוגי הפקולטה.

 • ד"ר אלפנט כוכבית - ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות
 • ד"ר ברכה ניר - החוג להפרעות בתקשורת
 • פרופ' לוריא גיל - החוג לשירותי אנוש
 • פרופ' מרק גלקופף - ביה"ס לבריאות נפש קהילתית
 • ד"ר שרויאר נעמי - החוג לריפוי בעיסוק
 • פרופ' ענת דרך זהבי - החוג לסיעוד
 • פרופ' כהן מירי - ביה"ס לעבודה סוציאלית
 • פרופ' כרמלי אלי  - החוג לפיזיותרפיה
 • פרופ' פלגי יובל  - החוג לגרונטולוגיה
 • פרופ' אפל בראון אורנה - ביה"ס לבריאות הציבור

 

ועדת האתיקה פקולטטית - ועדת המשנה הפקולטטית להערכת מחקרים בבני- אדם – קישור להנחיות

לוועדה הפקולטטית להערכת מחקרים בבני אדם שלוש מטרות:

1. לקדם את החינוך והמודעות למחקר אתי בבני אדם לפי הסטנדרטים המקובלים.

2. לסקור הצעות מחקר המוגשות לה ולשקול אם אלה עומדות בסטנדרטים של מחקר אתי. הועדה רשאית לבקש מידע נוסף ולהציע תיקונים העשויים לשפר את התשתית האתית של המחקר

3. לאשר הצעות מחקר שהועדה מאמינה שהן עומדות בדרישות העדכניות למחקר אתי ולהנפיק אישורים פורמליים.

רשימת חברי ועדת האתיקה לשנת תשע"ו

 • פרופ' גיא אנוש – יו''ר הוועדה.
 • ד''ר אורנה בלומן
 • פרופ' איסי דורון
 • פרופ' אמנון לזר
 • ד''ר אריה רשף
 • ד''ר גלי דר
 • ד''ר דפנה רגב
 • ד''ר הדס גולדבלט
 • ד''ר חגית פרידמן
 • ד''ר חיה קורן
 • ד''ר טובה בנד וינטרשטיין
 • ד''ר טליה גרין
 • ד''ר כרמית נועה שפיגלמן
 • ד''ר מאיה פלד-רז
 • פרופ' מיכל גרנות
 • ד''ר מיכל כפרי
 • ד''ר מעין אגמון
 • ד''ר מעין לבנטל-שחורי
 • ד''ר נעמי שרויאר
 • פרופ' סטיבן לוין
 • ד''ר עינת גל
 • פרופ' עירית מאיר
 • מר צבי ענר
 • פרופ' רחל יפעת
 • ד"ר רחלי קיצוני
 • ד''ר רינת פנינגר שאל
 • פרופ' תמר שוחט
 • פרופ' דנה יגיל - תשע"ה תשע"ו תשע"ז
 • פרופ' אירית וייסמן פוגל - תשע"ו תשע"ז תשע"ח
 • ד"ר מריה קורמן - תשע"ו תשע"ז תשע"ח
 • ד"ר טל שפיר - תשע"ו תשע"ז תשע"ח
 • ד"ר עינת קודש - תשע"ו תשע"ז תשע"ח
 • ד"ר איילת בן ששון - תשע"ו תשע"ז תשע"ח
 • ד"ר אנה זיסברג - תשע"ו תשע"ז תשע"ח
 • ד"ר מיכל בת אור - תשע"ו תשע"ז תשע"ח
 • פרופ' אלי זומר - תשע"ו תשע"ז תשע"ח

וועדת האתיקה המוסדית לניסויים בבני אדם

 • פרופ' גיא אנוש (תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט) - יו"ר

חברות בוועדות אוניברסיטאיות

רשימת חברי הסנאט לשנת הלימודים תשע"ח

חברים בסנאט בתוקף תפקידם:

 • פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

חברים נבחרים בסנאט:

 • פרופ' עדי בן-ארי
 • פרופ' יעל לצר
 • ד"ר שרון גיל
 • ד"ר ענת גסר אדלסבורג
 • פרופ' נעמי יוסמן
 • פרופ' אפרת שדמי
 • פרופ' בתיה אנגל יגר
 • פרופ' מירי כהן
 • פרופ' ענת דרך זהבי

נציגי הסנאט בחבר הנאמנים

 • פרופ' עדי בן-ארי (תשע"ג, תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו,תשע"ז)
 • פרופ' פייסל עזאיזה (תשע"ג, תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז)
 • ד"ר אפרת שדמי (תשע"ו, תשע"ז)
 • פרופ' נעמי יוסמן (תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט)
 • ד"ר שרון גיל (תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט)

נציג הסנאט בוועדה הבינסנאטית

 • פרופ' עדיטל בן ארי (תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז)

נציגת הוועדה המתמדת

 • פרופ' דורית פוד תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז
 • פרופ' פייסל עזאיזה
 • פרופ' יעל לצר תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט
 • פרופ' נעמי יוסמן תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט

 הוועדה המתמדת

חברים בתוקף תפקידם

 • פרופ' פייסל עזאיזה, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

ועדת המינויים וההעלאות

 • פרופ' אורנה בראון אפל (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)
 • פרופ' דיוויד רועה (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)

ועדת החוקה

 • פרופ' עדיטל בן ארי (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)
 • ד"ר פיצי (פנינה) רון (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)

ועדת הספריה

 • פרופ' יוכי לויפר

הוועדה ללימודי-המשך וללימודי-חוץ

 • פרופ' דיוויד רועה  (תשע"ז, תשע"ח)

ועדת הערעורים על החלטות הממונה על משמעת תלמידים

 • ד"ר אפרת שדמי (תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז)
 • פרופ' אלי כרמלי (תשע"ו תשע"ז, תשע"ח)

ועדת ערעורים על משמעת אקדמית

 • פרופ' תמר וייס (תשע"ו , תשע"ז, תשע"ח)
 • פרופ' יעל לצר

 בית דין למשמעת אקדמית

 • פרופ' יעל לצר
 • פרופ' איסי דורון (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)

מועצת רשות המחקר

 • פרופ' דיוויד רועה ( תשע"ז, תשע"ח ותשע"ט)

מועצת לימודים מתקדמים

 • פרופ' רחל לב (תשע"ז, תשע"ח ותשע"ט)
 • פרופ' אפרת דגן (תשע"ז, תשע"ח ותשע"ט)

 ועדת מינויים והעלאות למסלול חוקרים

 • פרופ' נעמי יוסמן (תשע"ד , תשע"ה, תשע"ו)
 • פרופ' מרק גלקופף (תשע"ה, תשע"ו, תשע"ח, תשע"ט)

 ועדת הקבלה הכלל אוניברסיטאית

 • ד"ר ענת פרוינד תשע"ד, תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח 

ועדת תארים להענקת דוקטור לשם כבוד

 • פרופ' יוסי אטיאס
 • פרופ' נעמי יוסמן (תשע"ו תשע"ז תשע"ח)

הוועדה לפעילות חברתית של הוועדה המתמדת

 • פרופ' שרה רוזנבלום תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז
 • ד"ר אלי בוכבינדר תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז

וועדת חריגי שכ"ל

 • פרופ' שרה רוזנבלום

ועדת מחשב

 • ד"ר עדו גל  (תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט)

ועדת מינויים לעמיתי מחקר וחוקרים נלווים

 • פרופ' מרק גלקופף (תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז)

ועדת ערעורים על החלטות ועדת מינויים והעלאות של הסנט

 • פרופ' תמר וייס (תשע"ו, תשע"ז, תשע"ח)

נציגת הוועדה לחריגי שכ"ל

 • פרופ' שרה רוזנבלום (תשע"ז, תשע"ח, תשע"ט)

ועדה האוניברסיטאית לפרסים אקדמאים

 • פרופ' יעל לצר