החוג לגרונטולוגיה

about_imageרקע
מטרות החוג למדעי הזיקנה - גרונטולוגיה
פעילות מחקרית ופיתוח ידע בחוג למדעי הזיקנה


רקע

העולם המודרני מצוי בעידן "מהפיכת הזיקנה" שביטויה הוא עליה בשיעור הזקנים באוכלוסייה. כך גם שיעור הגידול במספרם של הקשישים בישראל הינו יותר מכפול מזה של האוכלוסייה הכללית. במיוחד גבוה שיעור הגידול בבני ה 75+ ובני 80+. תחזית בני 65+ לשנת 2020 היא 1,023,000 (גידול של 56% ביחס למספרם כיום). לאוכלוסיית הזקנים בישראל מספר איפיוניים יחודיים, כמו שיעור גבוה של עולים חדשים מבין הזקנים ומגוונות רב-תרבותית רבה. העלייה ההמונית מברית המועצות, שאחד ממאפייניה הוא הגיל המבוגר יחסית לגיל הממוצע באוכלוסייה, תורמת אף היא לגידול במספר הקשישים בישראל ובמקביל לצורך בשירותים רבים יותר לאוכלוסייה זו.

קרא עוד...

פרסומים

עלון המידע של החוג לגרונטולוגיה

 

קול קורא לגיוס איש סגל - עברית, אנגלית 

אירועים וכנסים קרובים

אין אירועים

הודעות

אתם כאן: חוגים גרונטולוגיה - מדעי הזיקנה