תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

הנחיית תזות ועבודות דוקטורט

פרופ' עדו גל 

תהליכי התלוננות או אי-התלוננות אצל לקוחות ואופני הבעת קולו של הלקוח באפיקים מסורתיים או דיגיטליים, וסיבות לכך (כולל גורמים פסיכולוגיים, תחושת העצמה, מסוגלות עצמית, יכולת שימוש בטכנולוגיה ועוד), כולל לגבי קשישים ומיעוטים.

שימושים שעושים ארגוני שירות (ומנהלים/ות בדרגים שונים) בממצאי סקרים ומקורות מידע אחרים על איכות שירות ושביעות רצון לקוחות, כולל האופן בו מנהלים מבינים מידע סטטיסטי ואיכותני אשר סקרים או מקורות מידע כאלו מספקים, קבלת החלטות ארגוניות ועיצוב מדיניות או עיצוב הדרכה על בסיס ממצאים כאלו, וכד'.

מיומנויות-יסוד (basic skills) של אזרחים ומשתמשים בשירותים שונים, עם דגש על אוריינות מתמטית ואוריינות סטטיסטית.


פרופ' דנה יגיל

תהליכי שינוי בזהות, אותנטיות, תוקפנות לקוחות.


פרופ' גיל לוריא

התנהגות ארגונית: אקלים ותרבות בארגונים, התערבויות ארגוניות, מנהיגות, בטיחות.


פרופ' ריטה ריקולה-מנו

ניהול ארגונים, אבחון ארגונים, תחלופת עובדים ומתנדבים, מדיה חברתית ובריאות, שימוש בטלפונים חכמים לצרכי בריאות


ד"ר אורנה בלומן-גולדברג

מגדר; בית, עבודה והמעבר ביניהם;  זהות מקצועית; נשיות, גבריות ועבודה; הגוף בעולם העבודה; הצטלבות זהויות (INTERSECTIONALITY); גאוגרפיה פמיניסטית; עבודה ומשמעותה בחברה החרדית בישראל; החברה הערבית בישראל; הגירה ועבודה.


ד"ר אריק חשין*

רגשות בארגונים, השפעות חברתיות של רגש, תקשורת מתווכת מחשב, מרחק פסיכולוגי.


ד"ר עינת לביא*

מדיניות חברתית, מגדר, בית ועבודה, עובדים ברמת הרחוב, מעמד ושוק העבודה, יחסי מיקרו-מקרו בעולם העבודה.


ד"ר שני פינדק*

רווחה ובריאות בעבודה, וכן הקשר שבין לחץ בעבודה וביצועים.

למשל, הקשר בין גורמי לחץ בעבודה לבין שביעות הרצון, בריאות פיסית ושינה, ההשפעה של פעילות גופנית על לחץ בעבודה, ההשפעה של חברי הקבוצה האחרים על החוויה הסובייקטיבית של לחץ ועוד.


ד"ר יפים רוט*

קבלת החלטות של צרכנים, שיווק, פסיכולוגיה קוגניטיבית, חיפוש מידע.


 

*בהנחיה משותפת עם מרצה בכיר.