תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

בחינה באנגלית 16.6.2017

תתקיים בחדר 5015 בבניין רבין

בשעה 9:00

חומר עזר מותר בשימוש: מילון שאינו אלקטרוני