תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מטרות הלימודים

 1. להעמיק ולהרחיב את הידע התיאורטי והיישומי באבחון, הערכה ובשיטות טיפול ושיקום שונות.
 2. להכשיר כוח אדם מקצועי ומיומן בקדמת הידע.
 3. להכשיר עתודה למחקר ולתפקידי הוראה במסגרות אקדמיות.
 4. לעודד חשיבה מערכתית-קהילתית, רב-תחומית ורב-תרבותית והטמעתה בעבודה קלינית ומחקרית.
 5. לפתח ולהעמיק את המחקר הבסיסי והקליני בתחומי הפיזיותרפיה ובתחומי ידע משיקים.
 6. לעודד פיתוח תפיסות חדשניות ויישומן בטיפול במגבלות ובנכויות במערכות התנועה, הנשימה והקרדיו-  וסקולרית ובכך בסיוע ובקידום בריאותם ותנאי חייהם של אוכלוסיות חלשות: קשישים, ילדים עם מוגבלויות ונכים בכל קשת הגילאים.
 7. לאתר ולהצביע על גורמי סיכון ומוקדי בעיות בבריאות וחולי בקהילה, הדורשים תכנון פעולות מניעה ו/או הפעלת אמצעי התערבות.

תנאי קבלה

 

 1.  תואר ראשון בפיזיותרפיה ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.
 2. ממוצע הציונים בתואר הראשון 80 לפחות.
 3. ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.
 4. שיקולי וועדת קבלה וראיון או המלצות בהתאם לבקשת החוג.
 5. עדיפות לבעלי ניסיון בקליניקה.
 6. מועמד/ת בעל/ת תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב/ת לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלה ללימודים.
 7. בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל נדרשים לעמוד במבחן GRE : פרטים נוספים על מבחן GRE ניתן למצוא בתקנון לימודי תואר שני.

תהליך ההרשמה והקבלה

ההרשמה לתואר שני כוללת:

1. רישום במחלקת ההרשמה של האוניברסיטה באמצעות אתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה - להרשמה באינטרנט (יש להגיש את המסמכים והתעודות המקוריים הנדרשים על ידי האוניברסיטה, למדור הרשמה באגף מנהל תלמידים בשעות הקבלה);

2.  יש לשלוח את השאלון למועמד ותעודת פיזיותרפיסט ממשרד הבריאות למזכירות החוג לפיזיותרפיה לכתובת: אוניברסיטת חיפה, החוג לפיזיותרפיה, שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה מיקוד 3498838) - שאלון למועמד;

3. עמידה בבחינת כניסה באנגלית - מועדי בחינות הכניסה באנגלית לשנת הלימודים תשע"ט:

09.03.2018

13.04.2018

11.05.2018

08.06.2018

19.07.2018

07.08.2018

לרישום לבחינות כניסה באנגלית:

בקישור זה ניתן להירשם לבחינה, לבדוק את מועדי הבחינות וחדריהן. חדרי הבחינה יפורסמו בקישור זה כשבוע לפני מועד הבחינה.

לא ישלח זימון לבחינה. חובה להצטייד בתעודת זהות וכלי כתיבה. 

מותר השימוש במילון רגיל מודפס בלבד.

לידיעתכם, כל מועמד רשאי לגשת לשני מועדים, כאשר הציון הגבוה מבין השנים הוא הקובע.

הרישום לבחינה יעשה, לאחר הרישום לאוניברסיטה. הסיסמה לכניסה הראשונית לפורטל הינה מס' ת.ז.

4. רק לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים (במדור הרשמה אגף מנהל תלמידים, במזכירות החוג ומעבר בחינת כניסה באנגלית בציון 80 לפחות) יועבר תיקך האישי לועדת הקבלה. זימון לראיון אישי ייעשה בהתאם להחלטות הועדה.

 

התאמות ללקויות למידה/רפואי למבחן באנגלית
לרשימת מועדים לבחינת כניסה באנגלית למועמדים בעלי לקויות למידה, יש ליצור קשר עם מזכירות החוג בטל' 04-8249461, 04-8288750.
מועמד בעל לקויות למידה
מועמד המבקש הקלות לבחינה באנגלית מתבקש לשלוח בדחיפות בדואר רגיל את דו"ח האבחון ואת פירוט ההקלות שקיבל בתואר הראשון. החוג ימסור למועמד את ההקלות שיאושרו ואת מועד הבחינה.
 
מועמד בעל לקויות רפואיות
מועמד המבקש הקלות לבחינה באנגלית מתבקש לשלוח במיילThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. אישורים רפואיים והכרה בנכות אם קיימת ולמלא את הטופס המצורף בדחיפות. החוג ימסור למועמד את ההקלות שיאושרו. לטופס לחצו כאן
 
לשאלות/בירורים ניתן לפנות למזכירות החוג.
 
 

  

תוכנית הלימודים

 בחוג לפיזיותרפיה שני מסלולים בלימודי מוסמך:
מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)
מסלול ב' - מסלול יישומי:  עם כתיבת פרויקט גמר
 
החל משנת הלימודים תשע"ו קיימת תכנית התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" בשני מסלולי לימוד:
מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)
מסלול ב' - מסלול יישומי:  עם כתיבת פרויקט גמר

החוג רשאי לשנות את בחירת המסלול של המועמד לפני או תוך כדי מהלך הלימודים.

תוכנית הלימודים בשני המסלולים תכלול קורסי חובה וקורסי בחירה. ניתן להירשם לקורסי בחירה בחוגים אחרים מחוץ לחוג. עדיפות להירשם לקורסי בחירה בחוג לפיזיותרפיה. הרישום לקורסי בחירה מחוץ לחוג כפופים לאישור היועץ האקדמי ויו"ר התכנית ללימודי מוסמך. 

מנחה העבודה יסייע לסטודנט בבחירת קורסי הבחירה ויתבקש לחתום על הסכמתו(ה)  לקורסים שנבחרו על ידי הסטודנט. המנחה גם רשאי לחייב את הסטודנט ללמוד בקורסים מסוימים. לדוגמה, סטודנט שתחום מחקרו יהיה בשיקום נוירולוגי , רשאי יהיה המנחה לחייבו ללמוד בקורסים מסוימים המועברים בחוגים לנוירוביולוגיה ו/או בחוג לביולוגיה של האדם.

מנחי העבודה יימנו על הסגל הבכיר של החוג לפיזיותרפיה. פרופ' גרמי לואיס ופרופ' ברקת פלק אשר משמשים כפרופסורים אורחים בחוג יוכלו גם כן לשמש כמנחים לתזות ובתנאי שיצטרף להנחיה מנחה מהסגל הבכיר של החוג. הנחיה על ידי מנחה נוסף מחוג/פקולטה או אוניברסיטה אחרת,  כמו גם הנחיה של קלינאי (כגון רופא או פיזיותרפיסט בכיר) אפשרית ותישקל לגופו של עניין.

 

היקף הלימודים:

לסטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנת הלימודים תשע"ו:
מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה): 28 שש"ס
מסלול ב' - מסלול יישומי (ללא תזה): עם כתיבת פרויקט גמר: 38 שש"ס
 
לסטודנטים שיחלו לימודיהם בשנת הלימודים תשע"ו:
מסלול א' - מסלול מחקרי: עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה): 28 שש"ס
מסלול ב' - מסלול יישומי (ללא תזה): עם כתיבת פרויקט גמר: 36 שש"ס
 

קורסי החובה

קורסי החובה יילמדו בשנה א' ו-ב'. עמידה בקורסי חובה של שנה א' ושנה ב' הם תנאי להמשך לימודים בתכנית.
תלמידי מסלול מחקרי, עם כתיבת עבודת תזה יתבקשו ללמוד 12 שש"ס קורסי חובה. תלמידי מסלול יישומי (ללא תזה), עם כתיבת פרויקט גמר ילמדו 10 שש"ס קורסי חובה.
המבקשים ללמוד במסלול מחקרי עם תזה חייבים לעמוד בתנאים הבאים:
1. ציון 85 לפחות בקורסים "שיטות מחקר", "סטטיסטיקה א'" ו"הכנה לתזה ופרויקט א'".
2. השלמת לפחות 5 קורסים וסמינריון בשנה א'.
3. ממוצע ציונים כולל במעבר משנה א' לשנה ב' של 85 ומעלה.

קורסי בחירה וסמינריונים

הסטודנטים במסלול המחקרי עם כתיבת עבודת תזה יחויבו ללמוד שני סמינריונים (סה"כ 8 שש"ס) וקורסי בחירה בהיקף כולל של 8 שש"ס;  הסטודנטים במסלול יישומי (ללא תזה) עם כתיבת עבודת פרויקט גמר שהחלו את לימודיהם לפני תשע"ו, יחויבו ללמוד שלושה סמינריונים (12 שש"ס) וקורסי בחירה נוספים בהיקף של 16 שש"ס. סטודנטים שהחלו את לימודיהם בתשע"ו ואילך במסלול יישומי (ללא תזה) יחויבו ללמוד שני סמינריונים (8 שש"ס), וקורסי בחירה נוספים בהיקף של 18 שש"ס. יש ללמוד לפחות סמינריון אחד בשנה ראשונה (ללא הבחנה בין מסלולים).

 

רשימת קורסי החובה

1. סטטיסטיקה א' + ב'

2. שיטות מחקר

3. סטטיסטיקה וSPSS  למתקדמים - חובה לתלמידי המסלול המחקרי, בחירה לתלמידי מסלול ללא תזה.

4. הכנה לתזה ופרוייקט א' + ב'

5. מבוא ללמידה מוטורית

6. סוגיות מתקדמות בחקר מדעי התנועה

 

קורסי הבחירה על-פי תחומי עניין:

1.פיזיותרפיה מוסקולוסקלאטלית (להלן "פיזיו שלד-שריר")

2.פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

3. פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים (להלן "פיזיו נוירו")

4. מקבץ קורסים בנושא התפתחות הילד בראיה רב תחומית

ניתן ליצור תכנית אישית המשלבת קורסים מכל תחומי העניין. שימו לב, ישנם מס' קורסים הנכללים בכל אחד מתחומי העניין.

על כל סטודנט ללמוד במדויק את מס' השעות הנדרשות במסלול בו הוא לומד.

הלימודים מתקיימים על פני שנתיים אקדמיות. ניתן לסיים את חובות השמיעה באוניברסיטה בחיפה במהלך שנה וחצי (למעט קורסים מתוקשבים ו-או קורסים במספר ימים מרוכזים).

עבור סטודנטים במסלול עם תזה, שנה שלישית מיועדת לכתיבת עבודת התזה. יש לסיים את חובות השמיעה בשנתיים.

חלק מקורסי הבחירה יפתחו אחת לשנתיים.

 חברי הועדה לתואר שני:

דר' אירית ויסמן-פוגל (יו"ר), פרופ' אלי כרמלי, דר' גלי דר, דר' מיכל כפרי, דר' עינת קודש.

 

להלן רשימת תחומי המחקר של הסגל האקדמי בחוג לפיזיותרפיה (לפי סדר הא"ב):

דר' אלבוים-גביזון מיכל - גירוים חשמליים, שיקום החולה האורתופדי האקוטי, אתיקה, ניתוח הליכה.

פרופ' דיקשטין רות (אמריטוס) - שיקום נוירולוגי; מערכת התנועה, בעיקר תפקודי שווי משקל והליכה במבוגרים.

דר' דר גלי - אנטומיה, תורת התנועה, עמוד השדרה, אבחון וטיפול בבעיות שלד ושריר, פציעות ספורט.

דר' וייסמן-פוגל אירית - מוח והתנהגות : מחקר בסיסי וקליני בפיזיולוגיה ופתופיזילוגיה של הכאב.

דר' כפרי מיכל - נויורו-פיזיולוגיה, שיקום נוירולוגי, שבץ מוחי  - תהליכי החלמה ושיקום.

פרופ' כרמלי אלי - הביולוגיה של הזדקנות שריר השלד; מיומנויות פסיכו-סנסו-מוטוריות של אנשים מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה); אימון גופני למבוגרים.

פרופ' לויפר יוכבד (אמריטוס) - שיקום גריאטרי, שיווי משקל והליכה, תרמו-תרפיה, אלקטרו-תרפיה.

דר' עטון-עיני אסנת - התפתחות מוטורית בינקות; התפתחות מוטורית בקרב אוכלוסייה בסיכון ואוכלוסייה לא תקינה: דגש על פגים, סימנים מוטוריים מוקדמים לספקטרום האוטיסטי; התפתחות הדומיננטיות לאורך הילדות: גפיים עליונות ותחתונות; מחקר בין-תרבותי בנושא ההתפתחות המוטורית המוקדמת.

דר' קודש עינת - פיזיולוגיה של המאמץ: היבטים יישומיים בבריאות שיקום וחולי.

דר' קרסובסקי טל - יציבות וקואורדינציה בהליכה בקרב קשישים ואנשים עם פגיעה נוירולוגית; דרישות קוגניטיביות ומוטוריות בהליכה; שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לפיתוח כלי הערכה וטיפול בשיקום.

דר' שריג-בהט הילה - פיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית, אבחון וטיפול בכאבי עמוד שדרה צווארי ורפואת ספורט.

 

במהלך סמסטר א' יש אפשרות להשתתף בסדנא לשימוש בתוכנת REF WORKS. הסדנא מבוצעת מספר פעמים לאורך השנה וניתן להצטרף לאחת הסדנאות. לפרטים יש לפנות לספריה.


מערכת הלימודים

 מרבית הקורסים של התכנית יועברו בימי ד' במהלך כל אחד משני הסמסטרים של שנת הלימודים. חריגה מנוהל זה אפשרית בקורסי בחירה, כמפורט במערכת. לידיעתכם, קורס לא יפתח אם יהיו רשומים פחות מ-5 סטודנטים. חלק מהקורסים יפתחו אחת לשנתיים.

תכנית הלימודים לתלמידי תואר שני לשנה"ל תשע"ח - יום רביעי

* יתכנו שינויים

קורסי חובה, שנה א'

שם הקורס שם המרצה מס' שש"ס הערות
סטטיסטיקה א'
סטטיסטיקה ב'
דר' קרן אור-חן 2
ציון 85 לפחות במסלול עם תזה
 
שיטות מחקר  פרופ' אלי כרמלי 2 ציון 85 לפחות במסלול עם תזה
מבוא ללמידה מוטורית דר' מיכל כפרי 2  
הכנה לתזה ופרויקט א'
הכנה לתזה ופרויקט ב'
דר' אירית ויסמן-פוגל 2
ציון 85 לפחות במסלול עם תזה
סוגיות מתקדמות בחקר מדעי התנועה דר' אסנת עטון-עיני 2
 

קורסי חובה, שנה ב'

שם הקורס
שם המרצה
מס' שש"ס
הערות
סטטיסטיקה ו- SPSS למתקדמים  דר' קרן אור-חן 2
חובה למי שבמסלול עם תזה.
לא חובה למי שבמסלול ללא תזה
 

אשכולות לימודים: קורסי בחירה לחצו כאן arrow_back

תכנית התמחות פעילות גופנית, מאמץ ובריאות

ראש התמחות: ד"ר עינת קודש

במסגרת תכנית התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" יהיה על כל סטודנט במסלול א' ו-ב' להשלים 16-18 שש"ס מקורסי החובה הנכללים בתכנית ההתמחות (מפורט בהמשך) וזאת מתוך מכסת השש"ס לתואר (28 או 36 בהתאמה).

הזכאים לתואר שני בחוג לפיזיותרפיה שיעמדו בדרישות התכנית יקבלו בנוסף לתעודת התואר גם ספח התמחות ב"פעילות גופנית, מאמץ ובריאות".

קורסי חובה בתכנית "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות": 16-18 שש"ס

קורסי חובה מרצה שש"ס הערות
היבטים בשיטות אימון
דר' עינת קודש
מר שלי בר-סלע
2 קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע בימים ג' ו-ד' במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. יום שלישי מהשעה 16:15-19:00 יום רביעי מהשעה 12:15-15:00.
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.
שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה דר' יבגני רדזישבסקי 2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים דר' ראובני רונן 2 קורס קדם: היבטים בשיטות אימון
חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום
דר' עינת קודש
גב' גליה בוגומילסקי
מר קובי דגן
2 קורסי קדם: "שיקום לב תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים".
מערכת התנועה בזקנה- גורמים, שינויים והשלכות
פרופ' אלי כרמלי
2  
הפיזיולוגיה של תרגול גופני בילדים א'
סמינריון
הפיזיולוגיה של תרגול גופני בילדים ב'
סמינריון
פרופ' ברקת פלק
4
לא יתקיים בתשע"ח
אבחון וטיפול בכאב
סמינריון
דר' אירית וייסמן-פוגל 4
מס' המשתתפים מוגבל
 
ניתוח תנועה - מתיאוריה למעשה
סמינריון
דר' טל קרסובסקי 4 מס' המשתתפים מוגבל
סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים דר' מיכל כפרי 4
לא יתקיים בתשע"ח
קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית.
מס' המשתתפים מוגבל.
קורסים הכוללים למידה בקליניקה (בחירה) בספח פעילות גופנית מאמץ ובריאות
למידה בקליניקה שיקום לב-ריאה דר' ראובני רונן 2 התנסות קלינית בבי"ח במס' ימים מרוכזים בסמסטר קיץ.
קורסי קדם: "שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים", "חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום"
מס' המשתתפים מוגבל. ציון עובר 70.
למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט
דר' מיה קלה בנצור
דר' גלי דר
2
קורס בימים מרוכזים בימים מלאים, תאריכים יפורסמו בהמשך. 
יתקיים במכון וינגייט.
ציון עובר 70. מס' המשתתפים מוגבל, עדיפות לשנה ב'
קורסי החובה במסלול "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות" כוללים שני סמינריונים: סמינריון חובה "פיזיולוגיה של תרגול גופני בילדים א'+ב'" (לא ינתן בשע"ח), וסמינריון בחירה: "סמינריון בלמידה מטורית בטווח החיים" (לא ינתן בתשע"ח) או "אבחון וטיפול בכאב".
בשנת הלימודים תשע"ח יש לבחור בין סמינריון "ניתוח תנועה - מתיאוריה למעשה" (במקום "סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים") לבין "אבחון וטיפול בכאב".
סטודנטים אשר למדו בעבר "היבטים בשיטות אימון" ידרשו רק ל-16 שש"ס קורסי חובה בספח "פעילות גופנית, מאמץ ובריאות".
סטודנטים במסלול עם תזה שלא למדו את הקורס "היבטים בשיטות אימון" בתואר הראשון, יחוייבו לקחת קורס זה במקום הקורס "מערכת התנועה בזקנה: גורמים, שינויים והשלכות".
הסטודנטים בתכנית זו, מחוייבים גם לקורסי החובה הכלליים של החוג.

 

קורסי בחירה על-פי תחומי עניין

מקבץ התפתחות הילד והטיפול בילד

פיזיותרפיה "שלד שריר"

פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים

 

ניתן ליצור תכנית אישית המשלבת קורסים מכל תחומי העניין. שימו לב, ישנם מס' קורסים הנכללים בכל אחד מתחומי העניין.

 מקבץ התפתחות הילד והטיפול בילד

 

שם הקורס שם המרצה מס' שש"ס הערות
אבחון וטיפול נוירולוגי בטווח החיים
ד"ר אסנת עטון-עיני
ד"ר מיכל כפרי
2  
פגות: ראיה התפתחותית עדכנית בלווי וטיפול
ד"ר אסנת עטון-עיני
פרופ' רחל יפעת
 
 
2 קורס משותף עם החוג להפרעות בתקשורת.
 
משחק ומשחקיות: ראיה התפתחותית רב-תחומית
פרופ' רחל יפעת
ד"ר אסנת עטון-עיני
 
2 קורס משותף עם החוג להפרעות בתקשורת יתקיים בסיום סמסטר א', בתאריכים: ימי רביעי 24.1.18, 7.2.18 (08:30-16:30) וימי שישי 26.1.18, 9.2.18 (08:30-13:30)
לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות
ד"ר אסנת עטון-עיני
דר' נעמי שרויאר
גב' גיתית יצחקניא
 
2

קורס משותף עם החוג לריפוי בעיסוק והחוג להפרעות בתקשורת.

יתקיים במס' ימים מרוכזים בסמסטר קיץ: 27.6.18, 28.6.18, 3.7.18, 4.7.18, 5.7.18 ימים מלאים החל מהשעה 08:30.

 

 פיזיותרפיה "שלד שריר"

שם הקורס מרצה שש"ס הערות
שיטות הדמיה במערכת שלד שריר דר' גלי דר 2 שיעור ותרגיל עדיפות לשנה ב'.
מס' המשתתפים מוגבל
The Shoulder:Theory and Practice פרופ' ג'רמי לואיס 2
קורס מרוכז יתקיים בתאריכים: יום ראשון 6.5.18, יום שני 7.5.18, יום שלישי 8.5.18
בין השעות 08:30-16:00
למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט
דר' מיה קלה בנצור
דר' גלי דר
2 קורס בימים מרוכזים ימים מלאים, תאריכים יפורסמו בהמשך.
יתקיים במכון וינגייט. מס' המשתתפים מוגבל עדיפות לשנה ב'.
ציון עובר 70
מערכת התנועה בזקנה- גורמים, שינויים והשלכות
פרופ' אלי כרמלי
2
 
אבחנה מבדלת רפואית במערכת שלד-שריר
דר' מיכל אלבוים-גביזון
2
לא יתקיים בתשע"ח
קורס מתוקשב
מס' המשתתפים מוגבל, עדיפות לשנה ב'.
סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים דר' מיכל כפרי 4
לא יתקיים בתשע"ח
קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית
מס' המשתתפים מוגבל.
ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון
דר' טל קרסובסקי 4

מס' המשתתפים מוגבל

 

אבחון וטיפול בכאב
סמינריון
דר' אירית וייסמן-פוגל 4
מס' המשתתפים מוגבל
סוגיות נבחרות בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית
סמינריון
דר' הילה שריג-בהט 4
מס' המשתתפים מוגבל

 

 פיזיולוגיה של המאמץ במצבי בריאות, חולי ושיקום במבוגרים ובילדים

שם הקורס מרצה שש"ס הערות
היבטים בשיטות אימון
דר' עינת קודש
מר שלי בר-סלע
2 קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע בימים ג' ו-ד' במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. יום שלישי מהשעה 16:15-19:00 יום רביעי מהשעה 12:15-15:00.
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.
שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה דר' יבגני רדזישבסקי 2

קורס קדם: היבטים בשיטות אימון

היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים דר' ראובני רונן 2 קורס קדם: היבטים בשיטות אימון
חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום
דר' עינת קודש
גב' גליה בוגומילסקי
מר קובי דגן
2 קורסי קדם: "שיקום לב תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים".
מערכת התנועה בזקנה- גורמים, שינויים והשלכות
פרופ' אלי כרמלי
2  
למידה בקליניקה שיקום לב-ריאה דר' ראובני רונן 2 התנסות קלינית בבי"ח במס' ימים מרוכזים בסמסטר קיץ.
קורסי קדם: "שיקום לב: תיאוריה ופרקטיקה", "היבטים באימון גופני לחולי ריאה כרוניים", "חולי לב וריאה: תכנית אימון ושיקום"
מס' המשתתפים מוגבל. ציון עובר 70
למידה בקליניקה מניעה ושיקום פציעות ספורט
דר' מיה קלה בנצור
דר' גלי דר
2 קורס בימים מרוכזים ימים מלאים, תאריכים יפורסמו בהמשך.
יתקיים במכון וינגייט. מס' המשתתפים מוגבל עדיפות לשנה ב'.
ציון עובר 70.
אבחון וטיפול בכאב
סמינריון
דר' אירית וייסמן-פוגל 4
מס' המשתתפים מוגבל
 
ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון
דר' טל קרסובסקי 4

מס' המשתתפים מוגבל

סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים דר' מיכל כפרי 4
לא יתקיים בתשע"ח
קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית.
מס' המשתתפים מוגבל.
הפיזיולוגיה של תרגול גופני בילדים א'
סמינריון
פרופ' ברקת פלק

4

לא יתקיים בתשע"ח
הפיזיולוגיה של תרגול גופני בילדים ב'
סמינריון

 פיזיותרפיה נוירולוגית באבחון ובטיפול במבוגרים ובילדים

שם הקורס

מרצה

שש"ס

הערות
אבחון וטיפול נוירולוגי בטווח החיים דר' אסנת עטון-עיני דר' מיכל כפרי 2
היבטים בשיטות אימון
דר' עינת קודש
מר שלי בר סלע
2 קורס משותף עם שנה ד' תואר ראשון. הקורס מתקיים פעמיים בשבוע בימים ג' ו-ד' במשך שבעה שבועות הראשונים בסמסטר א'. יום שלישי מהשעה 16:15-19:00 יום רביעי מהשעה 12:15-15:00.
הקורס מהווה קדם לקורסים מתקדמים באותו תחום.
מערכת התנועה בזקנה - גורמים, שינויים והשלכות
פרופ' אלי כרמלי
2
לחשוב סביבה לראות הזדמנות בראי ההתפתחות
דר' אסנת עטון-עיני
דר' נעמי שרויאר
גב' גיתית יצחקניא
2

קורס משותף עם החוג לריפוי בעיסוק והחוג להפרעות בתקשורת.

יתקיים במס' ימים מרוכזים בסמסטר קיץ: 27.6.18, 28.6.18, 3.7.18, 4.7.18, 5.7.18 ימים מלאים החל מהשעה 08:30.

אבחון וטיפול בכאב
סמינריון
דר' אירית וייסמן-פוגל 4

מס' המשתתפים מוגבל

ניתוח תנועה מתיאוריה למעשה
סמינריון
דר' טל קרסובסקי 4

מס' המשתתפים מוגבל

 

סמינריון בלמידה מוטורית בטווח החיים
דר' מיכל כפרי
4 קורס קדם: מבוא ללמידה מוטורית

 לידיעתכם, קורס לא יפתח אם יהיו רשומים פחות מ-5 סטודנטים. ייתכן וחלק מהקורסים יפתחו אחת לשנתיים.

תיאור קצר של רוב קורסי הבחירה, לחצו כאן

מערכת שעות לשנה"ל תשע"ח (2017-2018)