תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

קורסים שנה ג

סמסטר א' - שנה ג'

שם הקורס: 

אבחון וטיפול במער' שלד-שריר -עצב ג'+ד'    ,  Musculoskeletal Assessment and Management3

פתרון בעיות קליניות  , Clinical problem based learning

תקשורת בין-אישית  ,   Communication Skills

נוירולוגיה  ,  Neurology

התפתחות הילד א': תקינה ,  Normal child development

התפתחות הילד ב': פסיכולוגיה התפתחותית  ,  Developmental Psychology

פצעים קשיי ריפוי וכוויות , Hard to heal wound and burn

מבוא לניתוח הליכה  ,  Gait Analysis

הערכה וטיפול: תרגילים רפואיים   ,   Therapeutic Exercises 2:PNF

ההשלכות הפסיכולוגיות של מוגבלות ושיקום  ,  Psychological Implications of handicap A

 

  

סמסטר ב' - שנה ג'

שם הקורס:

התנסות קלינית שנייה בי"ח/מכון 

 פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה של הכאב

 שיקום בפגיעות נוירולוגיות , Neurological Rehabilitation

 התפתחות הילד ג': אב-נורמלית , Abnormal Child development

 פיזיולוגיה של המאמץ , Exercise Physiology

 שיקום לאחר קטיעה ,  Amputee Rehabilitation 

שיטות מחקר   ,  Research Methods

פדיאטריה

לימודי זקנה ב': גרונטולוגיה , 

לימודי זקנה א': ביוגרנטולוגיה ,  Aging studies Aigeriatrics

 

Hard to heal wound and burn