תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תוכנית הלימודים לתואר ראשון

מטרות תוכנית הלימודים

להכשיר אנשי מקצוע בעלי ידע ומיומנויות הנדרשים לשם מתן טיפול פיזיותרפיה איכותי ויעיל. טיפול המתבסס על רצונו של המטופל, ידע לגבי יעילות ההתערבות על פי מחקרים עדכניים בארץ ובעולם, והניסיון הקליני של המטפל (Evidence Based Practice).

להקנות הבנה מעמיקה של מצבי בריאות וחולי בהתייחסות להיבטים הביו- פסיכו- סוציולוגיים של האדם, תוך טיפוח גישה הוליסטית ואנושית לצורכי האדם.

להחדיר לבוגרים מחויבות לצורך מתמיד בהתפתחות אישית ומקצועית, ולהקנות את הכלים הנחוצים ללמידה עצמאית, לחשיבה ביקורתית וליכולת פתרון בעיות קליניות אשר יאפשרו התמודדות מקצועית עם הצרכים המשתנים של האדם והחברה.


מתכונת הלימודים

תוכנית הלימודים לתואר ראשון בפיזיותרפיה היא במסלול חד-חוגי בלבד. הלימודים נמשכים ארבע שנים.
תוכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע רחב במדעי הפיזיותרפיה, הטבע, הבריאות, החברה וההתנהגות, יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות טיפול.
התוכנית מאופיינת על ידי:
* שילוב של מדעי היסוד החברה וההתנהגות עם מקצועות הפיזיותרפיה על מנת להדגיש את הקשר והרלוונטיות של התחומים ולהכשיר את הסטודנט לחשיבה אינטגרטיבית מבוססת ראיות.
* שימוש בשיטות הוראה מגוונות הכוללות הוראה חזיתית, מעבדות, סדנאות, הוראה מתוקשבת, דיונים בתיאורי מקרה, קבוצות לימוד קטנות לפתרון בעיות קליניות (Problem Based Learning) ותרגול בקבוצות קטנות אשר מטרתםם מיומנות בלמידה עצמאית, בתקשורת, בפתרון בעיות, ובטכניקות טיפוליות.
 * יציאה ללימודים קליניים בהנחיית מדריכים קליניים מוסמכים במחלקות הפיזיותרפיה. הלימודים הקליניים מתבצעים משלב מוקדם של תוכנית הלימודים על מנת לאפשר יישום ואינטגרציה של החומר התיאורטי הנלמד.

תוכנית הלימודים של החוג לפיזיותרפיה בנויה כך שבשנה הראשונה נלמדים קורסים בסיסים במדעי הטבע, הרפואה, החברה, ההתנהגות והפיזיותרפיה. בשנה השניה נלמדים קורסים מתקדמים בתחומים אלה. במהלך השנה השניה יחלו הסטודנטים לצאת ללימודים קלינים (סה"כ 1000 שעות לימודים קליניים). בשנה השלישית והרביעית מתמקדים הלימודים ביישום הידע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים.
כל קורסי החוג בשנה הראשונה, השניה והשלישית הם קורסי חובה. בשנה הרביעית יהיו מספר קורסי בחירה מבין קורסי החוג. בנוסף, על התלמידים ללמוד קורסי בחירה מתוכנית דרך הרוח בהיקף של 4 נקודות זכות. הרישום לקורסים בתכנית זו יתבצע יחד עם הרישום לשאר קורסי החוג והציון ישוכלל ביחד עם שאר קורסי החוג. לימוד קורסים אלו הינו תנאי לקבלת תואר בוגר בפיזיותרפיה. יחד עם זאת, סטודנטים המייצגים את האוניברסיטה בנבחרות הספורט השונות, יוכלו לקבל 2 נ"ז בגין פעילות זו ע"ח 2 נ"ז מתכנית דרך הרוח.

מרבית ההוראה מתקיימת בקמפוס אוניברסיטת חיפה למעט שיעורי מעבדה באנטומיה אשר מתקיימים בביה"ס לרפואה של הטכניון ברמב"ם.

 תרגול מעשי

חלק מההוראה כוללת תרגול מעשי, כאשר כל סטודנט משמש מודל לחברו הן בעת התרגול והן בזמן הבחינות המעשיות בכל שנות הלימוד. הלימודים כרוכים במגע פיזי ובחשיפה גופנית (תוך שמירה על צנעת הפרט) בין הסטודנטים. חלק מהלימודים כרוכים במאמץ פיזי מסוים. 
קיימת חובת נוכחות בכל השיעורים המעשיים.
 
הלימודים בחוג לפיזיותרפיה מקנים תואר ראשון וזכאות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית. עמידה בבחינה הממשלתית מהווה תנאי לקבלת רישון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל. 
לידיעתך, לצורך קבלת הרישיון יהיה עלייך לצרף הצהרה על היעדר הרשעה בעבירה פלילית והצהרת בריאות.

דרישות משרד הבריאות

על הסטודנט מוטלת החובה להציג אישור על ביצוע כל החיסונים, הנדרשים ע"י משרד הבריאות עד תום שנה א' ללימודים.
על המועמד/סטודנט מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל.

 

חברי הוועדה אקדמית:

דר' עינת קודש (יו"ר), דר' גלי דר, דר' מיכל כפרי, גב' זהבה דוידוב, גב' שירה רוטשילד, גב' נטלי מוזס. 

ראש חטיבה אורתופדית:

דר' הילה שריג בהט.

ראשי שאר החטיבות יפורסמו בקרוב.

מרכזת שכבה

שנה א' עד ד' - גב' שירה רוטשילד

קורסים:

שמירת עותק של הסילבוסים של הקורסים הנלמדים הוא באחריות הסטודנט.

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

חובות התלמידים

1. לאור דרישות מקומות ההתנסות בהם תוכשר במהלך הלימודים בתואר, על המתקבלים בחוג לפיזיותרפיה לשלוח למזכירות החוג:
    א. טופס "הצהרת בריאות" ממולא וחתום כדין.
    ב. טופס "הצהרה על העדר הרשעה בעבירה פלילית" ממולא וחתום.
 
2. על התלמיד מוטלת החובה להציג למזכירות היחידה ללימודים קליניים עד סוף שנת הלימודים הראשונה, אישור על ביצוע החיסונים הבאים וטפסים מלאים: 
    א. חיסון נגד דלקת כבד נגיפית (מסוג B)
    ב. חיסון משולש נגד אדמת, חצבת וחזרת (MMR)
    ג. השלמת חיסון נגד שעלת, טטנוס ודיפטריה
    ד. מבחן מנטו לשחפת
    ה. חיסון מגד פוליו
    ו.חיסון נגד אבעבועות רוח
    ז. חיסון נגד שפעת
 
הנחיות מפורטות ו "נוהל חיסון תלמיד ממקצועות הבריאות" ניתן להוריד מאתר החוג באינטרנט.
סטודנט שלא יעמוד בתנאי זה, לא יצא להתנסות קלינית.
 
3. על התלמידים לסיים חובת אנגלית כשפה זרה כתנאי מעבר לקורסים של שנה שלישית וליציאה להתנסות ראשונה.
4. על הסטודנטים לעבור קורס עזרה ראשונה כקדם ליציאה להתנסות קלינית.
5. קיימת חובת נוכחות בכל מפגש בקורס אותו לומד התלמיד. סטודנט שלא עמד בכל תנאי הקורס על כל מרכיביו, לא יוכל לגשת לבחינה הסופית או להגיש עבודה לציון סופי ויחויב לחזור על הקורס.
6.בכל הקורסים בהם חלה חובה להגיש עבודה, תוגש עבודה מודפסת. על הסטודנט לשמור לעצמו עותק מהעבודה.
7. סטודנטים בחוג לפיזיותרפיה מחוייבים לכללי האתיקה של המקצוע.
 

בקשה למועד חריג בבחינות

סטודנט יכול להגיש בקשה למועד חריג בגין מחלה הנמשכת לפחות שבוע. אישור הרופא יהיה תואם לתאריך ימי המחלה ומודפס. דהיינו, האישור יונפק במהלך תקופת המחלה ומודפס כפלט מחשב. אישור רטרואקטיבי ולא מודפס לא יתקבל. ניתן לראות מידע מפורט בתקנון הלימודים לתואר ראשון, מועד חריג.
 

לימודים קליניים

מטרת הלימודים הקליניים היא לפתח מיומנויות טיפול קליניות המבוססות על הידע התיאורטי והתרגול המעשי שנרכש בקורסים. במהלך הלימודים הקליניים מעניקים הסטודנטים טיפולי פיזיותרפיה בהדרכת פיזיותרפיסטים המומחים במגוון תחומי העיסוק של המקצוע ואשר הוסמכו להדרכה.
הלימודים הקליניים המשולבים בתוכנית הלימודים מתקיימים במחלקות פיזיותרפיה בבתי חולים כלליים, במרכזי שיקום, במכוני חוץ, במערכת החינוך, במרכזים להתפתחות הילד ובמרכזים קהילתיים, מרביתם בצפון הארץ ובמרכזה.. הלימודים הקליניים מתבצעים ב 4 תקופות אשר משולבות במהלך הלימודים, החל משנת הלימודים השניה. משך כל תקופת לימודים קליניים בין 8-6 שבועות (סה"כ 28 שבועות). חלק מהלימודים הקליניים מתקיימים בחופשות שבין הסמסטרים ובחופשות הקיץ. חובת ההשתתפות בלימודים הקלינים היא של 100%. הלימודים הקליניים מתקיימים בהתאם לסדם יום ושעות העבודה המקובלות במקום ההתנסות. הוצאות נסיעה ללימודים הקליניים והוצאות רכישת מדים יחולו על הסטודנט. שיבוץ למקומות ההכשרה נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים של החוג ושל מקומות ההכשרה ואינו קשור בהכרח למקום המגורים של הסטודנט.

רישום וקבלה

תנאי קבלה:

* עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג.

* 4 יחידות לימוד במתמטיקה לפחות בציון עובר.

* רמת "מתקדמים א" באנגלית לפחות.

* ציון עובר בבחינת יע"ל 120 לפחות.

* בגרות מלאה או תעודת מכינה של אוניברסיטת חיפה.

* תהיה התייחסות לסדר העדיפות בהרשמה.

* לבעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ניתן להחליף את ממוצע הבגרות בממוצע התואר ובתנאי שיש לעמוד בכל שאר תנאי הקבלה.

* ראיון לפי צרכי החוג ושיקולי ועדת קבלה. ועדת הקבלה תשקול אם המועמד עומד בתנאי משרד הבריאות לקבלת רישיון לעיסוק בפיזיותרפיה. במסגרת שיקול דעתה של הועדה החוגית, תהיה רשאית הועדה לקבל גם מועמדים בעלי מוגבלות שאינם עומדים בתנאי משרד הבריאות לקבלת רישיון עיסוק כאמור.

* מעבר מאוניברסיטה אחרת לשנה מתקדמת בחוג מותנה במקום פנוי, בציון ממוצע בשנה א' של מינימום 90, בוועדת קבלה ובשאר תנאי הקבלה המקובלים בחוג.

אין קבלה על תנאי 

הרשמה

ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ט תתבצע באתר האינטרנט של אוניברסיטת חיפה מידע נוסף על שיקלולים וסיכוי קבלה לחוג ניתן לקבל באמצעות:
מרכז מידע : טלפון:04-8249688/9 או 1-800-300-032
אתר האוניברסיטה

פרטים נוספים וייעוץ:
ניתן לפנות למזכירות החוג לפיזיותרפיה בין הימים א'-ה' בין השעות 10.00-13.00
החוג נמצא בקומה 9 מגדל אשכול חדר 910
פניות בטלפון:04-8249461
כתובת החוג: אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה  3498838

 

* יתכנו שינויים