תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

התנסות גריאטרית

טפסים לעיון

  1. מטרות התנסות גריאטרית
  2. מטלות התנסות גריאטרית
  3. הנחיות לדף בדיקה ותוכנית טיפול
  4. דוגמא לדף בדיקה ותוכנית טיפול שיקום

טפסים למילוי והגשה לאוניברסיטה

  1. טבלת ריכוז מטלות וציונים התנסות גריאטרית
  2. טופס הערכת סטודנט

 

את הטפסים להגשה יש לשלוח בדואר, עבור:                                                                 

זהבה דוידוב, החוג לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שד'  אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, 3498838.