תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

התנסות ילדים

 טפסים לעיון

  1. מטרות התנסות ילדים
  2. מטלות התנסות ילדים
  3. הסבר להגשת מטלה בכתב בהתנסות ילדים

טפסים למילוי והגשה לאוניברסיטה

  1. טבלת ריכוז מטלות וציונים התנסות ילדים
  2. טופס הערכת סטודנט בהתנסות ילדים

 

 את הטפסים להגשה יש לשלוח בדואר, עבור:                                                                 

זהבה דוידוב, החוג לפיזיותרפיה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, שד'  אבא חושי 199 הר הכרמל, חיפה, 3498838.