תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

מידע לנרשמים לשנה"ל תשע"ט
לימודים לתואר ראשון BPT (חד-חוגי ארבע-שנתי)

(295102-18-01)

מקצוע הפיזיותרפיה מהו?

הפיזיותרפיסט שותף בעבודתו למאמצים ולאתגרים של צוות רב מקצועי, אך יחד עם זאת עבודתו מאופיינת בעצמאות ובאחריות מקצועית אישית רבה. מיומנויות הטיפול של הפיזיותרפיסט מגוונות וכוללות בין היתר טכניקות טיפוליות ידניות, תרגילים רפואיים, אימון גופני לאוכלוסיות מיוחדות, שימוש במכשור חשמלי וטכנולוגי ועוד. על מנת ליישם התערבות מקצועית בתחום זה על הפיזיותרפיסט להיות בעל הבנה מעמיקה בתפקוד האדם מבחינה ביולוגית, נפשית וחברתית תוך רצון ונכונות לעזור לזולת.

מטרת הלימודים

•  להכשיר אנשי מקצוע בידע, מיומנות ועמדות הנחוצות למתן שירות פיזיותרפיה יעיל ומעודכן.

•  להקנות הבנה של מצבי בריאות וחולי בהתייחסות להיבטים הביו-פסיכו-סוציולוגיים של האדם.

•  להקנות את היכולת והנכונות לעבוד בצוות בריאותי רב מקצועי במסגרות טיפול שונות.

•  להעניק לבוגרים מודעות ומחויבות לצורך מתמיד בהתפתחות מקצועית, למידה עצמאית וחשיבה ביקורתית וליכולת פתרון בעיות קליניות אשר יאפשרו התמודדות עם התפתחויות ושינויים עתידיים במדע הרפואה, בציפיות החברה ובמערכת הבריאות.

 

מבנה ומשך הלימודים

תכנית הלימודים מדגישה שילוב הדוק בין המקצועות העיוניים, המעשיים והלימודים הקליניים, זאת תוך שימוש בשיטות הוראה המעודדות למידה עצמאית. הלימודים ימשכו 8 סמסטרים (ארבע שנים). התכנית מקנה ידע רחב בתחומי מדע הפיזיותרפיה, הטבע, החיים, הבריאות, החברה וההתנהגות, יחד עם מומחיות מקצועית במיומנויות קליניות.

 לימודים קליניים

מטרת הלימודים הקליניים היא לפתח מיומנויות טיפול קליניות המבוססות על הידע התאורטי שנרכש בקורסים העיוניים. במהלך הלימודים הקליניים יעניקו הסטודנטים טיפול פיזיותרפיה בהדרכת פיזיותרפיסטים מוסמכים אשר נבחרו ע"י החוג לפיזיותרפיה לשמש להדרכת סטודנטים. הלימודים הקליניים הם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים וייערכו במרכזים רפואיים , מכונים, מרכזי שיקום , בתי ספר ומוסדות שונים בארץ. הלימודים הקליניים יחלו בשנת הלימודים השנייה ויימשכו לסירוגין עד סוף שנת הלימודים הרביעית.

דרישות משרד הבריאות

על הסטודנט מוטלת החובה להציג אישור על ביצוע כל החיסונים, הנדרשים ע"י משרד הבריאות עד תום שנה א' ללימודים.
על המועמד מוטלת החובה לבדוק את דרישות משרד הבריאות לקבלת רישיון לעסוק בפיזיותרפיה בישראל.

תנאי קבלה

•  עמידה בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת ע"י החוג.
•  4 יחידות לימוד במתמטיקה לפחות בציון עובר.
•  רמת מתקדמים א' באנגלית לפחות.
•  ציון עובר בבחינת יע"ל 120 לפחות.
•  בגרות מלאה או תעודת מכינה של אוניברסיטת חיפה.
•  תהיה התייחסות לסדר העדיפות בהרשמה.
•  לבעלי תואר ראשון, ממוסד מוכר להשכלה גבוהה, ניתן להחליף את ממוצע הבגרות בממוצע התואר ובתנאי שיש לעמוד בכל שאר תנאי הקבלה.
•  ראיון לפי צרכי החוג ושיקולי ועדת קבלה. ועדת הקבלה תשקול אם המועמד עומד בתנאי משרד הבריאות לקבלת רישיון לעיסוק בפיזיותרפיה. במסגרת שיקול דעתה של הועדה החוגית, תהיה רשאית הועדה לקבל גם מועמדים בעליי מוגבלות שאינם עומדים בתנאי משרד הבריאות לקבלת רישיון עיסוק כאמור.
•  מעבר מאוניברסיטה אחרת לשנה מתקדמת בחוג מותנה במקום פנוי, בציון ממוצע בשנה א' של מינימום 90, בוועדת קבלה ובשאר תנאי הקבלה המקובלים בחוג.
•  על המתקבלים לחוג לפיזיותרפיה לשלוח למזכירות החוג טופס "הצהרת בריאות" ממולא וחתום כדין.
•  על המתקבלים לחוג לפיזיותרפיה לשלוח למזכירות החוג  טופס הצהרה על היעדר הרשעה בעבירה פלילית ממולא וחתום.

 אין קבלה על תנאי.

הלימודים בחוג לפיזיותרפיה מקנים תואר ראשון וזכאות לגשת לבחינת הרישוי הממשלתית.

קורס קיץ במתמטיקה 4 יח"ל לשיפור תנאי קבלה לחוג לפיזיותרפיה, עבור מועמדים שאין בידיהם בגרות ב- 4 יח"ל במתמטיקה כפי שהחוג דורש..  

ניתן ללמוד ולהיבחן בקורס עברית של האוניברסיטה. ההרשמה במכינה.
 
מועד אחרון לרישום: 01.07.2018
מועד אחרון להגשת מסמכים: 01.07.2018
פרטים נוספים ניתן למצוא באתר החוג לפיזיותרפיה
 

* יתכנו שינויים