תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

תוכנית לימודים לתואר ראשון - חיפה

תוכנית משותפת לאוניברסיטת חיפה ולטכניון

מטרת הלימודים

מטרת הלימודים לקראת התואר הראשון היא להכשיר מרפאים בעיסוק ברמה מקצועית גבוהה בתחומי הריפוי בעיסוק. תוכנית הלימודים משלבת לימודים תיאורטיים ומעשים ממדעי החברה וההתנהגות, ממדעי הרפואה ומהריפוי בעיסוק. במהלך הלימודים משולבת הכשרה מעשית במסגרות הטיפוליות השונות של המקצוע. הלימודים בתחום מדעי החברה וההתנהגות מכוונים להבנת תהליכי התפתחות תקינה וליקויה בתחום הקוגניטיבי, הריגושי והחברתי. הלימודים בתחום הרפואה מכוונים להבנת תהליכים פיזיולוגיים של בריאות וחולי. הלימודים בתחום הריפוי בעיסוק מכוונים להבנה ויישום תיאוריות וטכניקות של אבחון, טיפול  ומניעה.

 

משך הלימודים

תכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 7 סמסטרים המתפרשים על - פני 3.5 שנים.

 

מבנה הלימודים*

תכנית הלימודים של החוג לריפוי בעיסוק בנויה כדלהלן:

בדרג 1   —  נלמדים קורסים בסיסיים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק.

בדרג 2   —  נלמדים קורסים מתקדמים במדעי החברה וההתנהגות, במדעי הרפואה ובריפוי בעיסוק.

בדרג 3   —  מתמקדים הלימודים ביישום הרקע התיאורטי ובקורסים מקצועיים מתקדמים.

בדרג 4   —  מתמקדים הלימודים באינטגרציה בין קורסים וסמינרים קודמים. במסגרת ההכשרה המעשית בדרג זה הסטודנטים מבצעים פרויקט גמר.

 

*כל אחד מהדרגים מלווה בתקופות הכשרה מעשית המסתכמות לתקופה של 6 חודשים.

 

בנוסף, על התלמידים ללמוד קורסי בחירה מהפקולטה למדעי הרוח: קורס אחד בדרג 1 (4 נקודות בסה"כ).

 *ייתכנו שינויים במבנה הלימודים!

 

פיצול הלימודים

החוג אינו מעודד פיצול לימודים. בקשות מיוחדות בנדון יש להפנות לראש החוג.

 

חובות התלמידים

על התלמידים להשיג ציון עובר בכל הקורסים. (ציון 70 בקורסי ריפוי בעיסוק, ציון 60 בקורסי מדעי החברה, וציון 60 בקורסי רפואה) וכתנאי מעבר משנה אקדמית אחת לבאה אחריה.

תנאי מעבר לסמסטר ב' בדרג 1 הוא קבלת ציון 70 בקורס מבוא לריפוי בעיסוק- שיעור, ומבוא לריפוי בעיסוק - תרגיל

על התלמידים לסיים חובת אנגלית שפה זרה במהלך סמסטר א' ו-ב' בשנה א' כאחד מתנאי המעבר לקורסים בדרג 2 תנאי מעבר לקורסים בדרג 2 הוא קבלת ציון 70 בסמסטר ב' בדרג 1 בקורס אדם-עיסוק-סביבה ובקורס אדם -עיסוק - סביבה – תרגיל וקבלת  ציון עובר בשאר הקורסים כפי שפורט בסעיף 1.

תנאי מעבר לקורסים בדרג 3 הם : קבלת ציון 60 בקורסי הרפואה, ציון 60 בקורסי מדעי החברה ,ציון 70 בקורסי ריפוי בעיסוק לרבות ציון 70 בקורס יישום ידע בעשייה טיפולית בדרג 2 וציון עובר בקורס הכשרה מעשית ראשונה .

תנאי מעבר לקורסים המתקיימים בשנה רביעית : סיום כל חובות דרג 3 בציון 70 לרבות קבלת ציון עובר בהכשרה מעשית שלישית

תנאי מעבר מדרג 1 לדרג 2, מדרג 2 לדרג 3, מדרג 3 לדרג 4 וקבלת תואר בריפוי בעיסוק הוא עמידה בדרישות ההכשרה המעשית וציון 70 לפחות בקורסים יישום ידע בעשייה הטיפולית   א', ב', ג' . אי עמידה בתנאי זה תגרור השעיה מהלימודים .

לא יורשה תלמיד שנכשל בקורס במהלך לימודיו להשתתף בקורסים בהם הקורס בו הוא נכשל מהווה דרישת קדם.

מילוי דרישת הקדם הוא באחריות התלמיד, דרישות הקדם מפורטות ברשימת הקורסים באינטרנט והן מחייבות.

ברשימה מפורטים גם ציוני המעבר בכל קורס בתכנית הלימודים.

1.  תלמיד שנרשם לקורס ושילם, למרות שאינו רשאי ללמוד בו בגין אי עמידה בדרישות הקדם או בתנאי המעבר לשנה מתקדמת, יבוטל רישומו לקורס, גם אם נבחן וקיבל ציון – ציון זה לא יוכר.

2.  באחריות הסטודנט להירשם לכל הקורסים במסגרת הרישום הממוחשב ולבדוק כי אכן נרשם לכל הקורסים.

3.  סטודנט אשר לא יירשם כהלכה לקורס מסוים ונכח בקורס, אך לא דאג להסדיר את ההרשמה בו לרבות תשלום שכר לימוד- נוכחותו וציונו בקורס לא יוכרו.

4.  על הסטודנט לחתום על הצהרת בריאות. ההצהרה תשלח בדואר ועל הסטודנט לחתום על הצהרה זו  ולהעבירה למזכירות החוג עד תחילת סמסטר א' .

5. לטבלת תנאי מעבר בכל קורס לחצו כאן

 

תכנית הלימודים*

 

שם הקורס סמ' נק' שש"ס
שנה א'   
מבוא למדעים 1 א 3 3
מבוא למדעים 2 א 3 3
פיזיולוגיה - שיעור ב 4 4
פיזיולוגיה תרגיל ב 1 2
גנטיקה ב' 2 2
מבוא להיסטולוגיה ואנטומיה א 3 3
אנטומיה הומנית ב 3 3
מבוא לפסיכולוגיה א 2 2
סוגיות בסוציולוגיה - בריאות וחולי א 2 2
פסיכולוגיה התפתחותית ב 2 2
מיומנויות מחשב- בחינת פטור א 0 0
מבוא לריפוי בעיסוק ב 2 2
מבוא לריפוי בעיסוק -תרגיל ב 1 2
אדם עיסוק סביבה א 2 2
אדם עיסוק סביבה- תרגיל א 1 2
מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה ב 2 2
הדרה בקריאה ביביליוגרפית א 0 2
פעילויות טיפוליות-הכנה א 0 1
פעילויות טיפוליות ב 2 3
ימי למידה א' א 0 0
ימי למידה ב' ב 0 0
נוירואנטומיה, נוירופיזיולוגיה ב 3 4
נקודות בחירה מהפקולטה למדעי הרוח   4 4
  סה"כ 42 50
שנה ב'  נק' שש"ס
נוירולוגיה ונוירופתולוגיה א א 2 2
נוירולוגיה התפתחותית א 1 2
פסיכיאטריה א' א 2 2
קניזיולוגיה א 2 2
פתולוגיה/מחלות פנימיות א 3 3
כירורגיה ושיקום של כף יד א 2 2
אורתופדיה א 2 2
מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה א 2 2
מבוא לשיטות מחקר וסטטיסטיקה-תרגיל א 0 2
מחקר איכותני- מתודולוגיה וניתוח ב 1 2
נוירופסיכולוגיה א 2 2
ריפוי בעיסוק בתחום הפזיקלי א 2 2
התפתחות סנסו-מוטורית ופרספטואל מוטורית א 2 2
אוכלוסיות עם עיכובים וליקויים בהתפתחות א 2 2
גישות התערבות בריפוי בעיסוק א 2 2
הכשרה מעשית א' ב 4 0
שילוב ידע בעשייה הטיפולית א' ב 3 0
יסודות ההתערבות הטיפולית ברב"ע ב 2 2
קניזיולוגיה מעשי א 1 2
גרונטולוגיה וגריאטריה ב 2 2
נוירולוגיה ונוירופתולוגיה ב ב 2 2
פסיכיאטריה ב' ב 2 2
פדיאטריה ב 2 2
ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות ב 2 2
ריפוי בעיסוק בתחום הליקויים ההתפתחותיים ב 2 2
עקרונות הטיפול והשיקום ברב"ע פסיכוסוציאלי א א 2 2
עקרונות הטיפול והשיקום ברב"ע פסיכוסוציאלי ב ב 2 2
אבחון וטיפול בליקויים קוגניטיביים ב 2 2
כלי אבחון והערכה ברב"ע ב 2 2
עזרה ראשונה ב 1 2
סדים ב 1 2
  סה"כ 59 59
שנה ג'  נק' שש"ס
תיאוריות ויישום של קבוצות פעילות א 3 4
ריפוי בעיסוק גריאטרי א 2 2
אספקטים פסיכוסוציאליים של מצבי מחלה ונכות ב 2 2
מינהל שירותי ריפוי בעיסוק בישראל ב 2 2
אבחון וטיפול בליקויים קוגניטיביים א 2 2
מיומנויות התערבות ב 2 2
היבטים אתיים ומשפטיים בריפוי בעיסוק ב 2 4
תפקוד ואי תפקוד של מערכות חושיות א 2 2
יישום ההתערבות הטיפולית בילדים ונוער א 2 2
נגישות סביבה וטכנולוגיה א' א 2 2
נגישות סביבה וטכנולוגיה ב' ב 2 2
שיקום בעבודה א 2 2
הכשרה מעשית ב' א 4 0
שילוב ידע בעשייה הטיפולית ב' א 3 0
מיומנות התערבות בגישה של פתרון בעיות א 2 2
מודעות באמצעות אמנות/תנועה א 2 2
עיבוד סטטיסטי לסמינר מחקר ב 1 2
הדרכה בתהליך ההתפתחות א 2 2
סמינר מחקר א 3 2
סמינר מחקר ב 2 2
  סה"כ 44 40
שנה ד'  נק' שש"ס
הכשרה מעשית ג' א 4 0
שילוב יידע בעשייה טיפולית ג' א 3 0
  סה"כ 7 0
    נ"ז שש"ס
  סה"כ 152 149

 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

 

סיום לימודים

סיום לימודים לקראת תואר ב"א בריפוי בעיסוק מותנה בעמידה בהצלחה בכל הדרישות של דרג 1, 2, 3  ו- 4, וציון עובר בכל ההכשרות המעשיות.

הפסקת הלימודים - ביוזמת רשויות החוג

ראש החוג רשאי להחליט על הפסקת לימודיו של תלמיד, אשר נמצא בלתי מתאים בכל שלב של לימודיו. ההחלטה על הפסקת הלימודים תעשה על סמך אי עמידה בדרישות הלימודים ו/או ההכשרה המעשית, קורס הדרכה בתהליך ההתפתחויות המקצועית או מטעמי עבירה על כללי האתיקה המקצועי. החלטה על הפסקת הלימודים תיעשה על סמך חוות דעת של מורים, מדריכים והמלצת הוועדה לענייני תלמידים של החוג.

 

ביוזמת התלמיד

כל תלמיד המבקש להפסיק לימודיו, חייב לפנות בכתב לראש החוג. הפסקת הלימודים תאושר בכתב.

 

הכשרה מעשית*

תוכנית הלימודים בחוג לריפוי בעיסוק כוללת 30 שבועות הכשרה מעשית תוך קבלת הדרכה אישית. ההכשרה המעשית מתקיימת במסגרות הטיפוליות השונות של הריפוי בעיסוק - בבתי-חולים, במרפאות, במוסדות שיקום ובמוסדות חינוך.

ההכשרה המעשית מהווה מפגש של הסטודנט עם האוכלוסיות המטופלות השונות והתנסות ביישום הידע התיאורטי ושיטות הטיפול.

השיבוץ למקומות ההכשרה נעשה בהתאם לשיקולים ארגוניים ואקדמיים של החוג ושל מקומות ההכשרה ואינו קשור בהכרח למקום המגורים של הסטודנט.

חובת ההכשרה המעשית מורכבת מימי למידה בשנה א' ו-3 תקופות הכשרה החל משנה ב':

ימי למידה -  בסמסטר א' שנה"ל בדרג 1 מתקיימים ימי למידה בפרויקטים קהילתיים, בסמסטר ב' שנה"ל בדרג 1 במקומות ההכשרה המעשית.

הכשרה מעשית א' -8 שבועות בסוף סמסטר ב', בדרג 2.

תקופת הכשרה מעשית ב' - 9 שבועות עם סיום סמסטר א'  בדרג 3.

תקופת הכשרה מעשית ג' - כ- 13 שבועות בתחילת סמסטר א' בדרג 3.

* ייתכנו שינויים בפרישת תקופות ההכשרה המעשית. החל משנה"ל תשע"א, השתנה מערך ההכשרות המעשיות, כאשר בשנה ב' נערכת ההכשרה המעשית הראשונה, בשנה ג' נערכת ההכשרה המעשית השנייה, ובשנה ד' נערכת ההכשרה המעשית השלישית- סה"כ 3 תקופות של הכשרה מעשית.

חלה חובת נוכחות של 100% בהכשרות המעשיות.

על כל סטודנט לעבור הכשרה מעשית אחת לפחות בכל אחד מתחומי ההתמחות הבאים:

ריפוי בעיסוק בתחום המוגבלויות הפיזיות או בתחום הגריאטרי; ריפוי בעיסוק בתחום הליקויים ההתפתחותיים וריפוי בעיסוק בתחום ההפרעות הפסיכו-סוציאליות. אין אפשרות לחזור על הכשרה מעשית באותו מקום הכשרה בשתי תקופות הכשרה שונות.

 

סדרי ההכשרה המעשית

ההכשרה המעשית כפופה לתקנון ההכשרה המעשית של החוג לריפוי בעיסוק ומתקיימת בהתאם לסדרי ושעות העבודה במקום ההכשרה המעשית.

הוצאות הנסיעה במקום ההכשרה המעשית חלות על הסטודנט/ית.

בכל תקופת הכשרה מעשית יוערך הסטודנט ע"י המדריך במקום ההכשרה. ההערכה הסופית תעשה באמצעות טופס הערכה שיועבר לחוג.

ההחלטות האקדמיות והמקצועיות במהלך ההכשרות המעשיות, הן על סמך ביצועיו האקדמיים של הסטודנט והתנהגותו המקצועית והאישית המוערכות על ידי המדריכים/ות במקומות ההכשרה וסגל היחידה להכשרה מעשית.

סטודנט שלא עמד בתנאי המעבר ונכשל בהכשרה מעשית, יצטרך לעבור הכשרה נוספת בשנה העוקבת. סטודנט שנכשל בהכשרה מעשית בפעם (בשנה עוקבת), יופסקו לימודיו ולאתר. סיום הלימודים מותנה בסיום מוצלח של כל תקופות ההכשרה המעשית.

ראש היחידה להכשרה מעשית: גב' רות שוהם

מקשרות הכשרה מעשית: גב' שרה שדה, ד"ר יעל פוגל