תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
תפריט ראשי של האתר

טפסי רישום למתקבלים חדשים - שנה"ל תשע"ח- תואר ראשון ותואר שני

טפסים לקראת רישום ממוחשב לקורסים

החוג לריפוי בעיסוק - שנה א'- שנה"ל תשע"ח, אוקטובר 2017

לימודי תואר ראשון: קמפוס אוניברסיטת חיפה / קמפוס מכללת מבח"ר

לימודי תואר שני: מסלול עם תזה / מסלול ללא תזה (פרוייקט) 

 

 

תואר ראשון - שנה א' - שנה"ל תשע"ח - מעודכן ליום 06.09.2017

אנא תשומת ליבכם להורדת הטפסים של תכנית הלימודים אליה הנכם שייכים (ריפוי בעיסוק בקמפוס אוניברסיטת חיפה או ריפוי בעיסוק בקמפוס מכללת מבח"ר בבני ברק):

 טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשע"ח - תואר ראשון - קמפוס אוניברסיטת חיפה:

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. מידע לקראת הרישום ורשימת קורסים

3. מערכת שעות: סמסטר א' ,  סמסטר ב'  

4. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

5. אגרת לתלמיד


 טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשע"ח - תואר ראשון - קמפוס מכללת מבח"ר, בבני ברק:

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. מידע כללי ורשימת קורסים, תכנית בני ברק

3. מערכת שעות: שנה א' סמסטר א' , שנה א' סמסטר ב' , לוח אקדמי מותאם לתכנית בני ברק

4. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

5. אגרת לתלמיד

 


 


תואר שני - שנה א' - שנה"ל תשע"ח - מעודכן ליום 17.08.2017

טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשע"ו - תואר שני  -  מסלול א' (עם תזה) ומסלול ב' (ללא תזה):

1. . הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. רשימת הקורסים-תשע"ח (שימו לב, הקובץ מכיל את שני המסלולים, תזה ופרוייקט)

3. מערכת שעות שנה א' - סמסטר א' + ב' (מסלול א'  תזה, מסלול ב'- פרוייקט)

4. אגרת לתלמיד