תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי
לשיחה עם יועץ לימודים 1-800-300-032
תפריט ראשי של האתר

טפסי רישום למתקבלים חדשים - שנה"ל תשע"ט- תואר ראשון ותואר שני

טפסים לקראת רישום ממוחשב לקורסים

החוג לריפוי בעיסוק - שנה א'- שנה"ל תשע"ט, אוקטובר 2018

לימודי תואר ראשון: קמפוס אוניברסיטת חיפה / קמפוס מכללת מבח"ר

לימודי תואר שני: מסלול עם תזה / מסלול ללא תזה (פרוייקט) 

 

 

תואר ראשון - שנה א' - שנה"ל תשע"ח - מעודכן ליום 14.05.2018- הקבצים הרלוונטיים לרישום לקורסים של שנה"ל תשע"ט תפורסם במהלך חודש אוגוסט 2018 

אנא תשומת ליבכם להורדת הטפסים של תכנית הלימודים אליה הנכם שייכים (ריפוי בעיסוק בקמפוס אוניברסיטת חיפה או ריפוי בעיסוק בקמפוס מכללת מבח"ר בבני ברק):

 טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשע"ח - תואר ראשון - קמפוס אוניברסיטת חיפה:

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. מידע לקראת הרישום ורשימת קורסים

3. מערכת שעות: סמסטר א' ,  סמסטר ב'  

4. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

5. אגרת לתלמיד


 טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשע"ח - תואר ראשון - קמפוס מכללת מבח"ר, בבני ברק:

1. הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. מידע כללי ורשימת קורסים, תכנית בני ברק

3. מערכת שעות: שנה א' סמסטר א' , שנה א' סמסטר ב' , לוח אקדמי מותאם לתכנית בני ברק

4. נוהל חיסונים לתלמידי מקצועות הבריאות

5. אגרת לתלמיד

 


 


תואר שני - שנה א' - שנה"ל תשע"ח - מעודכן ליום 17.08.2017

טפסים לקראת רישום לקורסים בשנה"ל תשע"ו - תואר שני  -  מסלול א' (עם תזה) ומסלול ב' (ללא תזה):

1. . הנחיות לבדיקת זמן הרישום לקורסים וקישור להנחיות לביצוע רישום ממוחשב

2. רשימת הקורסים-תשע"ח (שימו לב, הקובץ מכיל את שני המסלולים, תזה ופרוייקט)

3. מערכת שעות שנה א' - סמסטר א' + ב' (מסלול א'  תזה, מסלול ב'- פרוייקט)

4. אגרת לתלמיד